Siirry sisältöön

Miten välttää verkkoon liitettävien laitteiden sudenkuopat

Verkkoyhteyksien lisääminen laitteisiin tarjoaa usein lukuisia etuja. Samalla tuotteesta tulee kuitenkin paljon monimutkaisempi.

Kuvitellaan tilanne, jossa pitää kerätä dataa syrjäseudulla sijaitsevan laitteen anturilta tai asentaa kriittinen päivitys tuhansiin eri puolilla maailmaa käytössä oleviin tuotteisiin. Miten hoitaisit homman ilman langatonta yhteyttä näihin laitteisiin? 

Mahdollisuus päivittää laitteen ohjelmisto etänä on tärkeä ominaisuus toimialasta riippumatta. Langaton verkkoyhteys on kustannustehokas ja tietoturvallinen tapa hoitaa vikojen korjaukset ja muut päivitykset, ilman laajaa huolto- ja tukiorganisaatiota. Päivityksillä voi tietenkin lisätä myös aivan uusia ominaisuuksia. 

Mahdollisuus pidentää tuotteen elinkaarta ohjelmistopäivityksellä parantaa myös toiminnan vastuullisuutta on myös tärkeä vastuullisuusnäkökohta. Liian nopeasti loppuvat päivitykset voivat puolestaan jopa karkottaa asiakkaan, kun laitteen uusiminen tulee seuraavan kerran ajankohtaiseksi.
 

Tiukat vaatimukset edellyttävät erikoisosaamista

Verkkovalmiuksien suunnittelu ei ole kuitenkaan yksinkertaista, etenkään tietyillä toimialoilla. 

Esimerkiksi pitkin aavaa merta sijoitettujen, merenpinnan korkeutta mittaavien älypoijujen huoltaminen on ymmärrettävästi kallista, joten poijun akun säästämiseksi tehonkulutus on pidettävä mahdollisimman pienenä. 

”Yksi keino vähentää akun kulutusta on minimoida radioliikenteen käyttö ja siihen liittyvä tehonkulutus poijun kanssa kommunikoitaessa”, toteaa Etteplanin ratkaisuarkkitehti Toni Rosendahl

Tällainen optimointi vaatii erikoisosaamista, jota voi saada vain eri toimialoilta vuosien mittaan kertyneen kokemuksen kautta.

Toisaalta tiedonsiirtoprotokollan luotettavuus on kriittinen tekijä laitteelle, jolta vaaditaan erinomaista tietoturvaa, kuten älylukolle.

”Dataliikenteen end-to-end-salaukseen käytettävien salausavaimien hallinta on oma taiteenlajinsa, jossa panokset ovat korkeat”, sanoo Etteplanin ratkaisuarkkitehti Antti Seppänen. Epäonnistuminen saattaa vaarantaa tietoturvan ja tuhota yrityksen maineen ja liiketoiminnan. 

Järkevät ohjelmisto-, laite- ja komponenttivalinnat edellyttävät, että on perillä eri vaihtoehdoista, niiden toiminnasta ja tavoista hyödyntää niitä sekä siitä, miten hyvin eri vaihtoehdot vastaavat asiakastarpeita. 

Laiteohjelmisto voi sisältää jopa liikesalaisuuksia, joten siinä on oltava kloonauksen ja takaisinmallinnuksen esto sisäänrakennettuna. Laitteiden luvattomat kloonit voivat aiheuttaa alkuperäiselle toimittajalle mainevahinkoja tai jopa kilpailuedun menettämisen. Luvattomat laitteet saattavat myös tuhlata merkittävästi taustajärjestelmien resursseja verkkoon liitetyissä sovelluksissa.
 

Käytä end-to-end-asiantuntijan kokemusta hyödyksi

Verkkoyhteyksien ja niiden vaatimien ominaisuuksien suunnittelu ja toteutus on harvemmin laitevalmistajan ydinosaamista. Päänsärkyä saattavat aiheuttaa esimerkiksi laitehallinta, laiteohjelmistopäivitykset, kyberturvallisuus sekä pitkäjänteisesti vastuullisten teknologioiden valinta laiteohjelmisto- ja laitepuolella. Kyvykäs kumppani, jolla on vankkaa toimialakokemusta, voi auttaa ratkomaan ongelmat.

”Laitteiden verkkoyhteyksille on paljon erilaisia vaatimuksia. Meidän tehtävämme Etteplanilla on auttaa asiakkaitamme täyttämään kussakin tapauksessa olennaiset vaatimukset”, Rosendahl sanoo.

Kokenut palvelukumppani voi auttaa valitsemaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan optimaalisen verkkoyhteysratkaisun ja -arkkitehtuurin asiakkaan tarpeiden perusteella. Ilman aiempaa kokemusta voi olla mahdotonta tunnistaa eri teknologioiden etuja ja rajoituksia, käyttötapauksia ja skenaarioita. 

Etteplan pystyy tarjoamaan koko tuotekehitysprojektin suunnittelusta valmistukseen tai minkä tahansa sen yksittäisen osan kattavat palvelut avaimet käteen -periaatteella. Vaihtoehtoisesti voimme tarjota tukea asiakkaan T&K-tiimille. Asiakas voi käyttää Etteplanin tarjoamaa laatujärjestelmää eikä siten välttämättä tarvitse omaa laatujärjestelmää.