Fortsätt till innehåll

Mjukvarudriven automation och DevOps: Ett perspektiv

Att gå från ett enklare manuellt system till ett avancerat automatiskt system kan vid första anblick verka lite skrämmande. Men att gå över till mjukvarudriven automation (SDA) kan bli mycket lättare om man bara följer DevOps principer. DevOps handlar om teamwork och gör det lätt att anamma nya former av automatisering. Fokus ligger på att hålla deadlines och snabba upp hur man implementerar feedback. I den här artikeln kommer du att få lära dig mer om hur du använder SDA med DevOps som utgångspunkt. Låt oss titta på några praktiska steg som helt kan förändra hur team interagerar med automation.

Det här är DevOps: Teamwork och automatisering

DevOps är mer än bara en verktygslåda. Det är både ett kulturskifte och ett nytt sätt att tänka. Fokus ligger på att utvecklingsteamet (Dev, från ”development”) och driftsteamet (Ops, från ”operative”) ska arbeta nära varandra, mot gemensamma mål. Inom SDA innebär detta samarbete att alla, från kodare till systemansvariga, tillsammans bidrar till automationsprocessen.

Med denna metodik i bakhuvudet kan vi titta närmare på hur DevOps förenklar övergången till ett mer sofistikerat system för automationsutveckling.

Så förstår du mognadsmodellen för automatisering

Innan vi gör en djupdykning i DevOps underliggande strategi är det viktigt att förstå mognadsmodellen för automatisering samt hur denna ser ut. Modellen innehåller fem faser:

Manuell (lokal) fas: Ett inledande steg där alla uppgifter utförs manuellt.

Hantering: Här införs versionskontroller och grundläggande verktyg för automatisering.

Simulering: Test och simulering av automatiserade processer i en kontrollerad miljö.

Testfas: Här integreras en övergripande verktygslåda för automatiserade tester. Här ingår bland annat tester av Software-in-the-loop (SIL) och Hardware-in-the-loop (HIL).

Generering: En avancerad fas som omfattar kodgenerering och automatiserad implementering.

För att få ett optimalt resultat måste man ta sig igenom alla dessa faser. Det är dock fas två som är av störst vikt för resten av processen, då det är i denna fas som DevOps egentligen implementeras.

Viktiga delar att fokusera på:

  • Versionskontroll: Ett grundläggande steg i att anpassa DevOps tankesätt till SDA. Det påminner om att ha ett gemensamt redigeringsverktyg för din kod, där verktyg som Git gör det möjligt för medlemmarna i ditt team att spåra och hantera förändringar. Alla kan arbeta tillsammans utan problem och det går lätt att backa om man behöver det.
  • Kodbibliotek: Tänk dig att inte behöva börja om från början varje gång. Genom att använda befintliga kodbibliotek och ramverk kan du snabba upp utvecklingen, garantera enhetlighet och minimera misstag. Det är precis som att du har en receptsamling för programkod.
  • Pipelines för leveranser: Fördelarna med pipelines för Continuous Integration och Continuous Deployment (CI/CD) är att de förenklar hela resan från att skapa kod till att implementera den. Detta snabbar inte bara upp utvecklingsprocessen utan gör den också mer pålitlig.
  • Verktyg för samarbete: Det går lätt att förbättra teamets kommunikation och samarbete genom olika plattformar som stöder diskussion i realtid, spårning av problem och verktyg för att dela kunskap med varandra.

Steg för steg: Så utvecklar du SDA med DevOps

  • Börja smått: Börja med att automatisera små, repetitiva processer. Detta kan vara allt från automatiska backuper till enkla implementeringsscript. Nyckeln här är att gradvis lära sig att bli bekväm med automatisering.
  • Utbildning och träning: Se till att alla är införstådda med versionskontroll, CI/CD och vilka verktyg ni använder. Det kan medföra allt från formell träning till avslappnad inlärning under arbetets gång.
  • Bygg din CI/CD-pipeline: Börja med en enkel pipeline som hanterar en okomplicerad applikations framtagning och implementering. Sen kan du gradvis introducera fler element, som automatiserade tester eller säkerhetskontroller.
  • Upprepa och förbättra: DevOps handlar om att ständigt hålla utkik efter nya sätt att förbättra processer. Här är regelbundna analyser och feedback nyckeln till kontinuerlig förbättring.
  • Uppmuntra samarbete: Det är viktigt med en öppen dialog och att både fira framgångar och lära sig från misstag. En kultur där alla hela tiden stöttar varandra är nödvändig för att DevOps ska fungera.

Hur DevOps kan förbättra SDA: En sammanfattning

Att gripa sig an SDA ihop med DevOps behöver inte vara utmanande. Genom att prioritera teamwork och maximera tillgängliga resurser och processer kan processen gå smidigt. Förbättringar och anpassningar sker alltid gradvis under resans gång. Att anamma de ovanstående principerna låser upp SDA:s fulla potential. Detta leder till en process som blir mycket effektivare och mer strömlinjeformad.