Przejdź do treści

Wprowadzenie do automatyzacji opartej na oprogramowaniu z perspektywy DevOps

Rozpoczęcie przejścia od ręcznych lub prostych konfiguracji do zaawansowanego, zautomatyzowanego systemu może początkowo wydawać się niewykonalne. Jednak fundamentalne zasady DevOps, zachęcające do pracy zespołowej, wdrażania automatyzacji, zapewniania ciągłego i szybkiego dostarczania feedbacku, znacznie ułatwiają przejście do automatyzacji sterowanej oprogramowaniem (SDA). W tym artykule wyjaśnimy, w jaki sposób zrozumieć SDA z perspektywy DevOps.

Istota DevOps: współpraca i automatyzacja

DevOps to nie tylko zestaw narzędzi - to nowy sposób myślenia. Skupia się na eliminowaniu barier między zespołem programistów (Dev) a zespołem operacyjnym (Ops), zachęcając ich do ścisłej współpracy i dążenia do wspólnych celów. W ramach struktury SDA, ten duch współpracy oznacza, że wszyscy - od programistów po menedżerów systemów - przyczyniają się do pracy nad automatyzacją.

To podejście jest kluczowe, gdy analizujemy, w jaki sposób praktyki DevOps torują drogę do bardziej płynnego przejścia przez kolejne poziomy zaawansowania automatyzacji.

Pięć etapów dojrzałości automatyzacji

Zanim wdrożymy strategię DevOps, istotne jest zrozumienie optymalnego modelu dojrzałości automatyzacji. Ten model składa się z pięciu następujących faz:

 • Faza manualna (lokalna): Początkowy etap, na którym czynności wykonywane są ręcznie.
 • Faza zarządzana: Wprowadzenie kontroli wersji i podstawowych narzędzi automatyzacji.
 • Faza symulowana: Testowanie i symulacja zautomatyzowanych procesów w kontrolowanym środowisku.
 • Faza testowana: Integracja kompleksowego łańcucha narzędzi do automatycznego testowania, w tym testów Software in the Loop (SIL) i Hardware in the Loop (HIL).
 • Faza wytwarzania: Zaawansowany etap z generowaniem kodu i automatycznym wdrażaniem.

Osiągnięcie optymalnych wyników w zakresie automatyzacji wymaga przejścia przez te etapy. Drugi etap, polegający na przyjęciu podejścia DevOps, ma kluczowe znaczenie dla stworzenia podstaw dla dalszych postępów.

Obszary, na których warto się skoncentrować

 • Kontrola wersji: Traktuj kontrolę wersji jako podstawowy krok we wdrożeniu podejścia DevOps do SDA. Narzędzia takie jak Git umożliwiają zespołom śledzenie i zarządzanie zmianami, płynną współpracę oraz łatwe ich wycofanie, gdy zajdzie taka potrzeba. To niezastąpione narzędzie do współpracy nad kodem.
 • Biblioteki kodu: Wykorzystywanie istniejących bibliotek i struktur kodu może znacząco przyspieszyć rozwój, zapewnić jednolitość oraz zminimalizować błędy. To trochę jak mieć książkę kucharską pod ręką, ale dla programistów.
 • Potoki dostarczania: Moc ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) polega na ich zdolności do usprawnienia drogi od zmiany w kodzie do wdrożenia. Automatyzacja ta nie tylko przyspiesza proces wydawania, ale także zwiększa jego niezawodność.
 • Narzędzia do współpracy: Poprawa komunikacji zespołowej i współpracy za pomocą platform wspierających dyskusje w czasie rzeczywistym, śledzenie błędów oraz dzielenie się wiedzą.

Upraszczanie automatyzacji z podejściem DevOps

Rozpoczynanie przygody z SDA w połączeniu z filozofią DevOps nie musi być trudnym przedsięwzięciem. Koncentrując się na współpracy zespołowej, wykorzystując dostępne zasoby i stopniowo usprawniając procesy, przejście do automatyzacji może okazać się znacznie łatwiejsze.

 • Zacznij od małych rzeczy: Na samym początku postaw na automatyzację prostych, powtarzających się zadań – od automatycznych kopii zapasowych po proste skrypty wdrożeniowe. To pierwszy krok do oswojenia się z ideą automatyzacji.
 • Edukuj: Upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu znają podstawy kontroli wersji, CI/CD oraz używanych narzędzi. Może to oznaczać zarówno formalne szkolenia, jak i luźne sesje wymiany wiedzy.
 • Zbuduj swój potok CI/CD: Zacznij od prostego potoku, który obsługuje budowanie i wdrażanie prostej aplikacji. Z czasem możesz wprowadzać więcej elementów, takich jak automatyczne testy i kontrole bezpieczeństwa.
 • Iteruj i ulepszaj: Zgodnie z duchem DevOps, stale szukaj sposobów na podniesienie swoich procesów na wyższy poziom. Regularne przeglądy i informacje zwrotne są kluczowe dla ciągłego doskonalenia.
 • Postaw na współpracę: Promuj otwartą komunikację, świętuj sukcesy zespołu i traktuj porażki jako okazje do nauki. Wsparcie kultury jest niezbędne dla powodzenia DevOps.

Pamiętaj, że droga do pełnej automatyzacji jest podróżą w kierunku stopniowej poprawy i adaptacji do rzeczywistości. Przyjęcie tych zasad pozwoli na uwolnienie pełnego potencjału SDA, co przełoży się na zwiększenie wydajności i skuteczności operacji.