Fortsätt till innehåll

Så utnyttjar du kraften i mju­kva­ru­de­fi­nie­rad automation (SDA)

Inom industriautomation har utrustningen alltid varit nära kopplad till sluten källkod och egenutvecklad programvara. Men nu nalkas ny era inom mjukvarudefinierad automation (SDA, från ”Software-Defined Automation”), som med sitt inbyggda hårdvaruoberoende befriar applikationer och hårdvara från varandra. Detta innebär en stor förändring som kommer att gynna både automationssystemens utvecklare och ägare.

Mjukvarudriven utveckling: Lär dig utnyttja SDA

SDA är ett paradigmskifte inom automationsutveckling som fokuserar på att utveckla automationsprocesser genom att använda mjukvara och mjukvaruverktyg. Det som skiljer SDA från traditionella, hårdvarubaserade utvecklingsmetoder är att man nu först kan utveckla mjukvara som går att köra på vilken hårdvara som helst. Sedan är det bara att välja vilka hårdvarukomponenter man helst vill använda.

SDA använder sig av ett perspektiv som betraktar applikationer som en del av ett övergripande ekosystem. Med SDA kan företag utveckla automationsprocesser med utgångspunkt från den mjukvara de mest behöver, istället för att låta sig begränsas av hårdvarukrav. Detta gör att automationsutvecklingsprocessen kommer närmre mjukvaruutvecklarna, vilket ger ökad flexibilitet och anpassningsbarhet.

Mjukvara istället för hårdvara: Motståndskraftig automation

En av de utmaningar som SDA kan hantera är uppkommande lagstiftning inom cybersäkerhetsområdet. När nya föreskrifter närmar sig med stormsteg måste företag vara säkra på att den teknik de utvecklar möter framtida lagkrav, inte bara ur en teknisk synvinkel utan också metodmässigt. Med SDA kan en verksamhet bli hårdvaruoberoende och därigenom undvika att fastna hos en viss hårdvaruleverantör. Detta gör det lätt att anpassa sig till föränderliga lagkrav och förordningar.

Ytterligare en fördel med SDA är att man kan minska de risker som uppstår i samband med komponentbrister. Inom traditionell automation blir produktionen beroende av specialbyggda PLC:er (programmerbara logiska styrenheter). Men bara en liten komponentbrist eller problem i leveranskedjan kan påverka hela produktionstakten. Men SDA prioriterar mjukvara över hårdvara, och ett företag kan därför undvika produktionsstörningar genom att enkelt byta mellan olika hårdvarualternativ utan att det stör verksamheten.

Så låser du upp fördelarna med SDA

Fördelarna med SDA går bortom riskreducering och minskade produktionsstörningar. Oberoende är en av SDA:s främsta kännetecken, vilket minskar såväl risker som kostnader och leder till långsiktig kvalitetsförbättring. Genom att automationsutvecklingen inte längre är hårdvaruberoende kan verksamheter i långa loppet spara pengar samt förbättra både effektivitet och kvalitet.

Dessutom gör SDA det enklare att hantera risker och spårbarhet, och ger en ökad motståndskraft mot diverse hotbilder. Med SDA kan företag fortsätta utvecklas på ett sömlöst sätt och hålla sig i utvecklingsprocessens framkant medan de anpassar sig till föränderliga marknader.

Framtidssäkra din automation

Mjukvarudefinierad automation är fortfarande ett ganska nytt koncept, och därför finns ännu ingen vedertagen terminologi. Däremot går det inte att ignorera dess potential att förändra hela dagens utvecklingsprocess för automation. Genom att anamma mjukvarubaserade metoder och verktyg får företag nya möjligheter att skapa automationsprocesser. SDA visar vägen mot en smidigare och mer framtidsorienterad automationsutveckling och medför ökad flexibilitet, effektivitet och anpassningsbarhet samt minskade risker.

Mjukvarudefinierad automation utgör ett paradigmskifte i automationsutveckling. Genom att prioritera mjukvara istället för hårdvara kan företag nå större flexibilitet, anpassningsbarhet och leverantörsoberoende medan riskerna med komponentbrister elimineras. SDA har förmågan att revolutionera hur företag närmar sig industriautomation och kommer leda till betydande framsteg inom många områden. Lås därför upp nya möjligheter för ditt företags tillväxt genom att anamma kraften i mjukvarudefinierad automation redan idag!