Fortsätt till innehåll

Hur laddar du din elbil? Hur kundens behov förändrar branschen

När det gäller att ladda elfordon har de senaste åren lett till att konsumentens behov och förväntningar har förändrats rejält. När elfordonens räckvidd hela tiden ökar får färre personer behov av att tanka sin bil vid bensinstationer. Den här förändringen i kundbeteende inverkar på de operatörer som tillhandahåller tjänster för laddning.

Vi har intervjuat en av våra experter inom elfordon och laddnätverk, Antti Ojaranta. Han är Solutions Architect vid Etteplan, och hjälper oss att förstå hur konsumentens behov idag formar hela laddningsindustrin. Antti har lång erfarenhet av att vägleda företag i att utveckla lösningar för att ladda elfordon.

Laddstationer och mindre elfordon i fokus

I vanliga fall krävs det komplexa tillstånd och mätsystem ihop med stora butiksytor för att bygga en bensinstation. Moderna laddstationer gör att processen blir mycket enklare. Allt som krävs är en grundläggande laddstation som går att installera nästan överallt – från parkeringsplatser och köpcenter till bostadsområden.

”Vi kan redan uppmärksamma en tydlig förändring. Vi ser en ökad efterfrågan på enkel och bekväm laddning, inte bara vid traditionella bensinstationer utan precis överallt”, påpekar Antti. ”Dessutom gör hemmaladdning att kunden kan utnyttja billigare ström exempelvis nattetid, medan kommersiell laddning ofta medför kostnadsökningar för integration och tjänster som kan trissa upp priset för konsumenter.”

Denna förändring medför också nya möjligheter för alla former av elfordon, inklusive kollektivtrafik, elsparkcyklar och elcyklar, samt även tyngre nyttofordon. Alla behöver kunna ladda sitt fordon på ett bekvämt sätt, oavsett fordonstyp.

Bekväma laddstationer gynnar kundnyttan

För att analysera hur konsumentens behov förändras är det viktigt att notera varför folk besöker bensinstationer. Det handlar faktiskt inte bara om att köpa bensin.

Varför skulle en ägare till en elbil som kan färdas 1000 km på en enda laddning vilja besöka en kommersiell laddstation när man lika gärna kan ladda bilen hemma? Svaret stavas kostnadseffektivitet och bekvämlighet.

”Forskningen visar att bekvämligheter som toaletter eller att kunna köpa en bit mat är viktiga för att locka till sig konsumenter. Här ser vi en möjlighet för laddningsoperatörer att erbjuda ett sådant utbud i sina laddstationer för att skapa en bättre övergripande kundupplevelse”, fortsätter Antti.

Omfamna utvecklingen: Utmaningar och möjligheter

När kundens behov hela tiden utvecklas är det viktigt att laddningsoperatörerna anpassar sig. Att uppgradera elnätets infrastruktur blir absolut nödvändigt för att kunna anpassa sig till det ökade laddningsbehov som idag växer fram. Att implementera smarta laddningslösningar som optimerar energianvändning och hjälper till att hålla elnätet stabilt är också mycket viktigt.

Faktum är att fordonsladdningens framtid kanske inte bara kommer att bestå i att få in elektricitet i fordonen.

”Vi kan få se så kallad dubbelriktad laddning, där elbilar faktiskt hjälper till att ladda elnätet under de timmar då förbrukningen är som högst. Detta hjälper inte bara till att balansera energiförbrukningen, men kan också hjälpa konsumenten genom att minska energikostnaderna”, förklarar Antti.

Så förblir du relevant som laddningsoperatör

Gammaldags bensinstationer utmanas idag av den bekvämlighet som erbjuds av att ladda bilen hemma. Laddningsbranschens nuvarande föränderlighet erbjuder både utmaningar och möjligheter för aktörer inom industrin. Eftersom slutkonsumentens laddningsbehov hela tiden utvecklas måste även företagen anpassa sig för att kunna förbli relevanta.

”Hela nyckeln till konkurrenskraft är att kunna erbjuda innovativa lösningar. Genom att erbjuda en laddningsupplevelse som även erbjuder bekvämligheter, och genom att utnyttja ny teknik som dubbelriktad laddning, så kan företag bli marknadsledande inom elfordonens föränderliga värld”, säger Antti.

Behöver du hjälp med att utveckla lösningar för laddning av elfordon? Kontakta oss redan idag för att diskutera dina behov och idéer!