Fortsätt till innehåll

Den föränderliga energimarknaden skapar nya möjligheter för till­verk­ning­sin­dustrin

Den globala kampen mot klimatförändringar förändrar energisektorn. En nyhet är marknaden för energiflexibilitet som kan ge betydande fördelar för tillverkningsindustrin. Vad händer egentligen och vilken roll spelar smarta fabriker och Industri 5.0?

Nya klimatpolitiska åtgärder driver övergången mot koldioxidfri energiproduktion. Andelen vind- och solenergi ökar, men det har en negativ bieffekt: den ökande risken för obalans i elnätet och energitillgången.

För att lösa utmaningen håller en ny marknad på att ta form: marknaden för energiflexibilitet. Vad innebär detta?

"Vi kan fördjupa oss i dynamiken på marknader för energibalansering under dagen, ett område där företag kan utvinna ekonomiska belöningar genom att visa flexibilitet i sina energiförbrukningsmönster. Deltagande på dessa marknader ger inte bara kostnadseffektivitet utan kan också omvandla företag till intäktsgenererande enheter om de kan lyckas erbjuda överskottsenergi tillbaka till nätet", säger Etteplans Teijo Salonpää, direktör för Smart Factory, Solutions & Technologies.

Deltagare på marknaden kan få ekonomiska fördelar på olika sätt. Det viktigaste är att undvika energikonsumtion under perioder med hög efterfrågan och optimera tidpunkten för inköp av energi. Om företaget dessutom äger energilagringsanläggningar kan de tjäna pengar genom att dela dem med elnätet.

”På en daglig basis kan ett företags vinstmarginal öka med tiotals procent. Oavsett ger marknaden en mekanism för nya intäktsströmmar och förbättrar den totala lönsamheten”, förklarar Salonpää.

Inflexibilitet – ny flaskhals i tillverkningen

Varje industriellt företag står inför ökande tryck att förbättra sin miljömässiga hållbarhet. Dessutom, delvis på grund av den geopolitiska situationen, har det blivit svårt att förutsäga energikostnader. Därmed är den nya marknaden mycket attraktiv för finansiella beslutsfattare.

"Dock kan de flesta tillverkningsanläggningar inte ansluta sig till marknaden för energiflexibilitet bara sådär. Vanligtvis är de utformade enligt antagandet att de alltid är igång. Dessutom strävar de efter att maximera effektivitet och eliminera flaskhalsar enligt lean-principerna", säger Teijo Salonpää.

"Nu är denna brist på flexibilitet en ny flaskhals. Lean-tillverkning behöver omprövas."

För att dra nytta av den förändrade energimarknaden måste en fabrik ha exakt realtidsdata om sin energianvändning. Energitjänster behöver kontinuerliga dataflöden från deltagare i den nya marknaden.

En nyckelkomponent är därför utvecklingen av datadrivna smarta fabriker tillsammans med det framväxande Industry 5.0-ramverket. Det senare syftar även till hållbarhet och stöder därmed den gröna omställningen. Dessutom stöder ramverket också mänskliga behov inom tillverkning.

"Fabriksoperatörer behöver nya verktyg för att utföra de nödvändiga uppgifterna för energiförbrukning. Till exempel kan de behöva kunna köra en viss process på en konsumtionsnivå på 60 procent under de kommande två timmarna. Denna anpassningsbarhet väcker oro för ökad komplexitet. För att lösa utmaningen behöver vi smartare fabriker med bättre gränssnitt för människa-maskin", säger Salonpää.

Sammanfattningsvis har nya lösningar för flexibilitet i energiefterfrågan uppstått i samband med den gröna omställningen. Många företag kan dra nytta av marknaden och få ekonomiska fördelar. Men möjligheten att delta kräver bättre datainsamling, förändringar i produktionsprocesser och uppmärksamhet på slutanvändare.

Fyra fördelar med marknaden för energiflexibilitet:

Minskad kostnad genom att flytta energiförbrukningen till tider med lägre energipriser.

Möjlighet till nya intäkter genom att få återbetalningar från energiföretagen för minskad energiförbrukning under tidpunkter med hög belastning och genom att dela sin lagrade energi.

Förbättra effektiviteten genom att identifiera och åtgärde ineffektiviteter i energianvändningen, eliminera onödiga steg och optimera användningen av resurser.

Förbättrad hållbarhet genom att minska energiförbrukningen, minska beroendet av fossila bränslen samt att använda förnybara energikällor.