Przejdź do treści

Dostosowywanie się do nowych regulacji cy­ber­bez­pieczeństwa

Świat cyberbezpieczeństwa nieustannie ewoluuje, a przepisy prawne muszą odpowiadać napojawiające się zagrożenia. Jako eksperci w tej dziedzinie rozumiemy znaczenie zgodności z prawem dla ochrony firm i osób fizycznych przed zagrożeniami cybernetycznymi. W tym artykule zdobędziesz cenne informacje na temat wdrażania zgodności z nowymi przepisami cyberbnetycznymi, które mają wpływ na produkty i podmioty, umożliwiając skuteczne poruszanie się po zmieniającej rzeczywistości regulacyjnej.

Nadchodzące przepisy UE wyznaczają nowy standard:

W Unii Europejskiej (UE) trwają znaczące zmiany legislacyjne mające na celu wzmocnienie środków cyberbezpieczeństwa we wszystkich rodzajach produktów oprogramowania i sprzętu oraz we wszystkich branżach. Te zmiany wyznaczają nowy standard dla przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa na całym świecie, oznaczając fundamentalną zmianę w branży.

Obecne przepisy prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa:

Aktualizacja regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa produktów na poziomie europejskim wprowadza istotne zmiany. Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych, Akt o odporności cybernetycznej oraz Akt w sprawie sztucznej inteligencji będą miały wpływ na urządzenia i produkty oprogramowania. Ponadto, Dyrektywa NIS 2 nakłada obowiązek zachowania środków cyberbezpieczeństwa na podmioty działające na różnych etapach łańcuchów dostaw przemysłowych. Te nowe regulacje w mniejszym lub większym stopniu dotkną m.in. producentów produktów i dostawców usług.

Ta zmiana przyczyni się do większej ochrony konsumentów oraz podniesie poziom bezpieczeństwa cybernetyczne w ramach łańcuchów dostaw. Jako wyspecjalizowani eksperci w tej dziedzinie, zdecydowanie popieramy ten kierunek, który zmierza ku postępowi i budowaniu lepszej rzeczywistości biznesowej w kluczowych sektorach gospodarki.

Jak zapewnić zgodność z przepisami krok po kroku:

1. Świadomość i dobry plan:

Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, jak ważne jest zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Istotny jest również plan dostosowania działań wobec urządzeń i systemów operacyjnych tak, aby spełniały wymogi wynikające z przepisów prawnych.

2. Alokacja zasobów:

Zapewnienie odpowiednich zasobów, w tym finansowania i wykwalifikowanego personelu, w celu zaplanowania sposobu wdrożenia zmodyfikowanych przepisów, zapewniających bezpieczeństwo produktów i systemów operacyjnych. Konieczne może być zatrudnienie doświadczonych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.

3. Secure Product Development Lifecycle:

Ustanowienie formalnych, bezpiecznych procesów cyklu rozwoju produktu, w obszarze badań i rozwoju dla produktów, a także dla systemów operacyjnych w obszarze IT.

4. Certyfikacje i kontrole zgodności:

Zadbaj o uzyskanie odpowiedni certyfikatów dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemów zarządzania jakością i produktów. Dzięki temu potwierdzisz, że Twoja firma spełnia wymogi prawne.

5. Wzrost przychodów i zysków:

Dbając o bezpieczeństwo produktów już na etapie projektowania budujesz swoją konkurencyjność na rynku. Dostarczasz klientom czytelne informacje na temat środków bezpieczeństwa na każdym etapie cyklu życia produktu, a jednocześnie potymalizujesz koszty działań po wprowadzeniu prodktów na rynek. W taki sposób eliminujesz zagrożenie powstania luk w zabezpieczeniach i zapewniasz aktualizację oprogramowań.

Wartość dla klientów: Zwiększenie bezpieczeństwa i budowanie zaufania:

Wdrożenie zasad bezpiecznego projektowania nie tylko zapewnia zgodność z przepisami prawnymi. Również poprawia ogólny stan bezpieczeństwa produktów i operacji. Co więcej, nadając priorytet cyberbezpieczeństwu, udowadniasz swoje zaangażowanie w ochronę bezpieczeństwa i podstawowych praw klientów.

O tym musisz pamiętać: ważne terminy i ramy czasowe

Terminy zapewnienia zgodności różnią się w zależności od przepisów i sektorów przemysłu. W przypadku systemów operacyjnych podmiotów istotnych i ważnych, NIS2 zaczyna obowiązywać 18 października 2024 roku. Działalność związana z bezprzewodowymi urządzeniami IoT zostanie zmieniona 1 sierpnia 2025 r. na mocy dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych. Ustawa o cyberodporności wprowadza szerokie zmiany w zakresie cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do oprogramowania i urządzeń. W drugim kwartale 2026 r. procesy zgłaszania luk w zabezpieczeniach i incydentów stają się obowiązkowym wymogiem kontynuowania dystrybucji wszelkich starszych produktów z elementami cyfrowymi. Począwszy od drugiego kwartału 2027 r. wszelkie oprogramowanie i sprzęt z elementami cyfrowymi, które są wypuszczane na rynek UE, muszą posiadać oznakowanie CE potwierdzające zgodność ze wszystkimi wymogami ustawy o cyberodporności. Szybkie działanie ma kluczowe znaczenie dla dotrzymania tych terminów.

Zacznij działać już dziś:

Aby zachować zgodność ze zbliżającymi się regulacjami prawnymi, należy przyjąć proaktywne podejście. Przydziel ludzi, którzy będą zajmować się kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podnieś poziom świadomości i zmień kulturę organizacji poprzez szkolenia, ulepszanie systemów i procesy zarządzania oraz opracowywanie nowych produktów bezpiecznych w fazie projektowania.

Podsumowanie - wprowadzenie pozytywnyh zmian dzięki regulacjom

W dzisiejszym cyfrowym świecie wdrażanie środków zgodności nie jest tylko opcją; to konieczność dla firm. Jako eksperci zachęcamy do przestrzegania zasad cyberbezpieczeństwa, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem. W ten sposób można skutecznie poruszać się po regulacjach prawnych, zwiększać zaufanie klientów i zapewniać długoterminowy sukces w stale zmieniającym się środowisku cyberbezpieczeństwa. Możemy zostać Twoim zaufanym partnerem w tej podróży ku bezpieczniejszej przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej o odpowiednich przepisach dotyczących cyberbezpieczeństwa i sposobach ich wdrażania w swoich rozwiązaniach lub rozwoju produktów, pobierz nasz bezpłatny przewodnik 'No Safety Without Cybersecurity – New Regulations for Secure Embedded Development‘.