Close

Etteplan wspiera firmę Q Power w zwiększeniu mocy produkcyjnych

Q Power jest innowacyjną fińską firmą, które specjalizuje się w technologiach Power-to-x (PTX). Jego oferta opiera się na efektywnych i ekonomicznych procesach produkcji paliw syntetycznych, które stopniowo zastępują paliwa kopalne. Opatentowane rozwiązania inżynieryjne Q Power umożliwiają podmiotom gospodarczym przejście na samowystarczalny system energetyczny i równoczesne ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Q Power postawiło sobie ambitny cel osiągnięcia rocznej mocy produkcyjnej wynoszącej 500 MW, wyłącznie z odnawialnych paliw syntetycznych.

Wielkość liter

Przedsiębiorstwo opracowało unikalną technologię metanizacji, polegającą na wykorzystaniu bioreaktorów do produkcji odnawialnego metanu z wodoru i dwutlenku węgla. W tym celu firma inwestuje w swój pierwszy zakład produkcyjny o skalę przemysłową. Etteplan zostało zaangażowane jako partner projektowy do opracowania procesów związanych z produkcją technologii reaktorowych.

Wykonane dotychczas badania wstępne dały podstawę do nakreślenia ogólnych ram procesu i pomogły w mapowaniu łańcucha dostaw. Etteplan dysponuje cenną wiedzą w obszarze producentów sprzętu i ogromne doświadczenie w projektowaniu przemysłowym. To główne czynniki, które zadecydowały o wyborze Etteplan na partnera Q Power."Po długich rozmowach z ekspertami Etteplan i po opracowaniu wstępnych rozwiązań jestem przekonana, że jesteśmy na tej samej fali. Wierzę głęboko w sukces i terminowe wykonanie założeń projektowych" - mówi Anni Alitalo, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Q Power. 

Badania wstępne pozwoliły sprawnie przejść do fazy realizacji linii produkcyjnej

Badania wstępne pozwoliły sprawnie przejść do fazy realizacji linii produkcyjnej. Dzięki precyzyjnemu planowaniu firma Q Power uzyskała informacje o najlepszych dostawcach sprzętu, kosztach logistycznych i metodach optymalizacji zamówień podzespołów technologicznych. Do rąk zarządu trafił ogólny kosztorys i harmonogram produkcji. Następnym etapem jest już bezpośrednie przejście do fazy szczegółowej, czyli wdrożenie i uruchomienie linii wytwórczej.

„Siła Etteplan tkwi w ekspertyzie projektowej, która okazała się bezcenna w przypadku naszego wspólnego projektu” – kończy Anni.

Related content

Fabryka testowa EHTA – przekształcanie produktów ubocznych i pulpy pofermentacyjnej w biopaliwo

Uniwersytet w Tampere należy do najbardziej multidyscyplinarnych placówek edukacji wyższej w Finlandii. Łączy badania naukowe i edukację w zakresie technologii, ochrony zdrowia i społeczeństwa. Uczelnia słynie z wysokich standardów nauczania i testowania nowych rozwiązań. Tampere University współpracuje z setkami uniwersytetów i organizacji rozsianych po całym świecie. Na społeczność Alma Mater składa się 21000 studentów i ponad 4000 pracowników z ponad 80 krajów. 

Proces aktywnego wyrównywania i łączenia matrycy CMOS z obiektywem w kamerach o wysokiej wydajności firmy Adimec

Adimec, jako lider w produkcji niezawodnych i wydajnych systemów kamer przemysłowych, jest znany głównie z dostarczania komponentów do systemów wizyjnych. Rozwiązania są wykorzystywane przez placówki opieki zdrowotnej oraz podmioty odpowiedzialne za globalne bezpieczeństwo. Dzięki precyzyjnej technologii łączenia czujników CMOS z obiektywami, firma zapewnia optymalną jakość obrazu. Aby osiągnąć swoje cele, Adimec postanowiła skorzystać ze wsparcia ekspertów Etteplan.

Rozwój autonomicznych inteligentnych rozwiązań w zakresie obróbki drewna z firmą ANDRITZ

ANDRITZ jest wiodącym na świecie dostawcą instalacji, urządzeń i usług dla elektrowni wodnych, przemysłu celulozowo-papierniczego, przemysłu metalurgicznego i stalowego oraz do separacji substancji stałych i płynnych w sektorze komunalnym i przemysłowym, a także do produkcji pasz dla zwierząt i granulowania biomasy. Inne ważne segmenty działalności to automatyka i działalność usługowa. Notowana na giełdzie Grupa technologiczna ma siedzibę w Grazu w Austrii i zatrudnia około 29 100 pracowników. ANDRITZ posiada ponad 280 zakładów w ponad 40 krajach.