Fortsätt till innehåll

Etteplan hjälpte till att skala Q Powers pro­duk­tions­ka­paci­tet

Q Power är ett innovativt finskt företag som specialiserar sig på power-to-x-leveranser, som erbjuder kostnadseffektiva och högeffektiva teknologier för att producera syntetiska bränslen för att ersätta fossila bränslen. Q Powers patenterade teknologier är designade för att göra det möjligt för företag att gå över till ett fossilfritt och självförsörjande energisystem, samtidigt som de minskar sina CO2-utsläpp. Med ett mål att tillhandahålla 500 MW produktionskapacitet för förnybara syntetiska bränslen årligen i slutet av decenniet, kämpar Q Power mot klimatförändringarna.

Q Power har utvecklat en unik och effektiv teknologi för metanisering, där förnybar metan produceras genom användning av väte och koldioxid i bioreaktorer. Q Power implementerar nu sin första produktionsanläggning i industriell skala och Etteplan har valts som designpartner för att utveckla processer relaterade till tillverkning av reaktorteknologier.

Hittills har en förundersökning genomfört med fokus på att skapa en layout för processen samt att kartlägga leverantörer av utrustning. Etteplan, med sin värdefulla kunskap om utrustningstillverkning och omfattande erfarenhet av industriell design, har valts som partner av Q Power.

"Genom diskussionerna med Etteplan och de lösningar de presenterade kände jag att vi var synkroniserade. Det stärkte övertygelsen om att projektet kommer att lyckas."

Anni Alitalo

FoU-direktör på Q Power

Förundersökningen möjliggjorde en smidig övergång till genomförandefasen

Genom preliminär planering fick Q Power kunskap om olika leverantörer av hårdvara, deras totala kostander och var olika teknikkomponenter skulle kunna driftsättas. Dessutom skapades en övergripande bild av kostander och produktionsplanering. Projektet går nu vidare till detaljfasen, där linjen implementeras i praktiken.

"Etteplans styrka inom gedigen design har verkligen kommit till nytta i det här projektet", tillägger Anni.

Relaterade referenscase

Engineering

EHTA Test Factory: Omvandlar biprodukter till biobränsle

Engineering

Active alignment och limning av CMOS-sensor och lins för Adimecs högpres­tan­da­ka­me­ror

Engineering

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

Engineering

Förenkla int­ra­lo­gis­ti­kut­ma­nin­gar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Engineering

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Ställ en fråga till vår expert

Kari Hautala

Leading Expert, Mechanical Design

Obligatoriskt fält

När du skickar in detta formulär kommer vår specialist att kontakta dig via e-post eller telefon. Genom att skicka in formuläret accepterar du vår integritetspolicy.