Ga naar inhoud

Als het gaat om effect op het milieu, is Etteplan zeer ambitieus

Volgens een bij de conferentie over klimaatverandering in Glasgow in het najaar van 2021 gepubliceerd rapport, is de klimaathandafdruk van diensten van specialisten aanzienlijk groter dan de koolstofvoetafdruk van de industrie. Dit geldt ook voor Etteplan. Omdat onze directe effecten slechts klein zijn, kunnen we een zeer groot verschil maken voor het milieu door middel van de ontwikkeling van de zakelijke activiteiten van onze klanten.

Wij hebben het totale effect van onze werkzaamheden beoordeeld met behulp van het Upright netto effectmodel, een tool voor het kwantificeren van het netto effect van een bedrijf op mensen, de planeet, de maatschappij en kennis. Volgens deze beoordeling is het netto effect van Etteplan zeer positief.

Onze belangrijkste effect is onze invloed op de maatschappij door de banen die we creëren en de belasting die we betalen. Via ons werk met klanten nemen we ook deel aan de ontwikkeling van cruciale functies in de maatschappij, bijvoorbeeld in de transport- en energiesector.

We hebben ook invloed door het vergroten van de kennis via het werk van onze hoogopgeleide vakmensen op alle gebieden waarbinnen wij onze diensten leveren.

"Onze belangrijkste effecten op het milieu komen voort uit onze waardeketens en relaties met klanten."

Onze effecten op het milieu komen voort uit onze waardeketens en relaties met klanten. Onze eigen uitstoot en klimaateffect zijn klein, maar volgens het netto effectmodel nemen wij ook de risico's en effecten betreffende het klimaat van onze klanten over. Hier spelen de industrieën waarbinnen onze klanten werkzaam zijn een zeer belangrijke rol. Veel van onze klanten zijn actief in sectoren zoals energie, transport en zware industrie. Wij doen belangrijk werk binnen deze sectoren door onze klanten te helpen hun uitstoot te verminderen via het verhogen van de efficiëntie en het optimaliseren van hun activiteiten door, bijvoorbeeld, het ontwikkelen van diensten en processen met betrekking tot hernieuwbare energie en efficiënt gebruik van bronnen. Dit betekent dat onze oplossingen en innovaties het klimaateffect van onze klanten positief kunnen beïnvloeden.

In de machinebouwindustrie ondernomen acties en doorgevoerde oplossingen kunnen een groot positief effect op de gehele waardeketen hebben. Met dit in gedachten verklaar ik dat als het gaat om effect op het milieu, Etteplan zeer ambitieus is.