Ga naar inhoud

Begrijpelijke technische communicatie – op maat gemaakt voor gebruikers

Technische documentatie speelt een cruciale rol in het succes van een product. Het opstellen van effectieve documentatie is echter geen eenvoudige taak. Het is belangrijk om je aan wet- en regelgeving te houden, overbodige informatie te vermijden en een duidelijk doel voor ogen te hebben. Het vinden van de juiste balans tussen helderheid en detail is essentieel. Zo kan de documentatie gebruikers voorzien van alle nodige informatie zonder te uitgebreid te worden.

Technische documentatie is van essentieel belang voor het succes van je product, omdat het fungeert als een verbindingsmiddel tussen het product en alle betrokkenen. Het is alleen een uitdaging om passende documentatie te maken die voldoet aan de behoeften van je gebruikers. Je moet je houden aan regels, voorkomen dat je gebruikers overladen worden met overbodige informatie en het doel van de documentatie begrijpen. Hoe ga je hiermee om?

Begrijp je publiek

Om goede technische documentatie te schrijven, moet je eerst begrijpen wat je lezers nodig hebben en verwachten. Leer je doelgroep goed kennen voordat je begint met schrijven. Alleen dan kun je documentatie maken die echt nuttig en bruikbaar is voor hen.

Het is essentieel om bij het maken van documentatie rekening te houden met de verschillende vaardigheden en vereisten van de gebruikers. Door inzicht te krijgen in wie de documentatie gebruikt en hoe het toegepast wordt, creëer je je content die helder, begrijpelijk en vooral relevant en waardevol is voor de lezers.

Voor je definitieve keuzes maakt over de welke soorten documentatie ontwikkeld moeten worden, is het van belang de volgende aspecten in overweging te nemen:

  • Rollen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen documentatie voor verschillende gebruikers. Een handleiding vol technische details is niet geschikt voor de gemiddelde gebruiker. Aan de andere kant moeten onderhoudshandleidingen zich beperken tot relevante informatie, anders raken technici geïrriteerd. Stem de inhoud en het niveau van de documentatie dus af op de doelgroep.
  • Taal. Houd er rekening mee dat je documentatie ook gelezen wordt door niet-moedertaalsprekers. In bepaalde gevallen wordt de documentatie ook vertaald. Om de leesbaarheid, duidelijkheid en beknoptheid te verbeteren, kan het nuttig zijn om standaarden zoals Simplified Technical English toe te passen. Dit maakt de documentatie toegankelijker voor een breder publiek.
  • Ervaringsniveau. Houd rekening met de kennis en ervaring van je lezers bij het schrijven van documentatie. Zo voorkom je dat je te veel overbodige details opneemt. Door je doelgroep goed te begrijpen, kun je bepalen hoe diepgaand en complex de informatie moet zijn die je deelt.

Alles volgens de voorschriften

Het maken van technische documentatie vereist zorgvuldige naleving van regelgeving en richtlijnen. Elke sector heeft specifieke regels die gevolgd moeten worden. Een voorbeeld hiervan is de EU Machinerichtlijn voor machines, die eisen stelt aan veiligheid en gezondheid. Het naleven van deze regels is essentieel om juridische problemen, schade aan producten en gevaren voor onderhoudspersoneel en gebruikers te voorkomen.

Om te voldoen aan de regelgeving is het cruciaal om de relevante wetten en voorschriften goed te begrijpen. Dit omvat internationale, nationale en branchespecifieke richtlijnen. Zorg ervoor dat je documentatie alle verplichte informatie bevat, zoals veiligheidsinstructies, risicoanalyses en technische specificaties. Daarnaast moet de opmaak, taal en structuur van de documentatie voldoen aan de geldende richtlijnen.

Door deze stappen te volgen, kun je potentiële juridische problemen vermijden en ervoor zorgen dat technische documentatie voldoet aan de regelgeving.

Zorg er bij het maken van technische documentatie voor dat je:

  • De toepasselijke wetten en regels begrijpt. Zorg dat je op de hoogte bent van de relevante regels, normen en richtlijnen voor jouw industrie en product. Dit kan internationale, nationale en industriespecifieke richtlijnen omvatten.
  • Verplichte informatie opneemt. Zorg ervoor dat je documentatie alle door de regelgeving verplichte informatie bevat – veiligheidsinstructies, risico-beoordelingen, technische gegevens en meer.
  • Je houdt aan format- en taalrichtlijnen. Veel regels stellen eisen aan de opmaak, taal en structuur van technische documentatie. Zorg ervoor dat je documentatie aan deze richtlijnen voldoet om naleving te waarborgen en potentiële juridische problemen te voorkomen.

Het voldoen aan de compliance-vereisten heeft diverse voordelen. In de eerste plaats verkleint het de kans op juridische geschillen en boetes voor je bedrijf. Bovendien zorgt naleving ervoor dat je documenten toegankelijk zijn voor een breed publiek, inclusief mensen met beperkingen. Dit maakt je content toegankelijker en gebruiksvriendelijker voor iedereen.

Werken met doelgroepen

Om de documentatie af te stemmen op wat gebruikers nodig hebben, is het essentieel om een goed begrip te hebben van waar ze naar op zoek zijn en wat ze willen bereiken. Onthoud dat technische documentatie er in de eerste plaats is om lezers de informatie te geven die ze nodig hebben om het product of de dienst correct en efficiënt te gebruiken. Dit omvat instructies voor installatie, onderhoud, bediening en het oplossen van problemen. De documentatie moet ook antwoorden bieden op veelgestelde vragen van gebruikers.

Tot slot is inzicht in de behoeften en pijnpunten van de eindgebruikers onmisbaar. Welke problemen en uitdagingen komen ze tegen bij het gebruik van het product? Door hier in je documentatie gedetailleerd op in te gaan en concrete oplossingen en instructies te bieden, verhoog je de bruikbaarheid en toegevoegde waarde voor de gebruiker aanzienlijk:

  • Wat is het hoofddoel van de documentatie? Welke problemen en uitdagingen komen ze tegen bij het gebruik van het product? Door hier in je documentatie gedetailleerd op in te gaan en concrete oplossingen en instructies te bieden, verhoog je de bruikbaarheid en toegevoegde waarde voor de gebruiker aanzienlijk.
  • Wat zijn de verwachtingen? Wat verwachten ze qua hoeveelheid detail, taalgebruik, documentatieformat en eventuele compliance vereisten? Stem je documentatie hier nauwkeurig op af.
  • Welke behoeften en pijnpunten hebben eindgebruikers? Welke problemen en uitdagingen komen ze tegen bij het gebruik van het product? Door hier in je documentatie gedetailleerd op in te gaan en concrete oplossingen en instructies te bieden, verhoog je de bruikbaarheid en toegevoegde waarde voor de gebruiker aanzienlijk.

Hoogwaardige technische documentatie betekent een goede gebruikerservaring

Het is essentieel om technische documentatie af te stemmen op de eindgebruikers om bruikbare en effectieve content te maken. Begrip van de doelgroep, duidelijke doelen stellen, voldoen aan verplichtingen en onnodige details weglaten zijn hierbij de sleutels tot succes. Goed afgestemde documentatie verbetert de gebruikerservaring, bevordert productadoptie en draagt bij aan betere resultaten voor de organisatie. Experts kunnen ondersteuning bieden bij dit proces.

Whitepaper: Navigating the digital evolution

Deze (Engelstalige) whitepaper behandelt de overgang van papier en pdf naar volledig digitale content. Je leert de uitdagingen, succesfactoren en voordelen kennen van deze digitale transformatie. Na het lezen weet je meer over de kansen en uitdagingen die deze overstap met zich meebrengt.