Ga naar inhoud

Kwa­li­teits­bor­ging is een belangrijke factor in het versterken van uw concur­ren­tie­ver­mo­gen

Steeds hogere verwachtingen betreffende de kwaliteit in de B2C-context veranderen het speelveld voor B2B. Kwaliteitsborging is een manier om de plooien uit het proces te strijken. Als de kwaliteitsborging vroeg genoeg in de levenscyclus van een product wordt meegenomen, speelt dit een cruciale rol in het commerciële succes, verlaging van de kosten en verhoging van de winstgevendheid van een product.

Of we het nu hebben over kunststof waterflessen, industriële robots of software, kwaliteit is belangrijk. Het is echter een relatieve term die in verschillende situaties verschillende betekenissen kan hebben. Kwaliteit kan op minimaal drie manieren worden gedefinieerd.

"Voor mij bestaat kwaliteit uit drie verschillende aspecten die allemaal vanaf het begin aandacht moeten krijgen: zakelijk belang, de gebruiker en de technologie zelf. Al deze aspecten samen leiden tot toekomstbestendige oplossingen", aldus Hanna Remula, Design Strategist bij Etteplan.

De definitie is afhankelijk van het product en de behoeften van de klant.

"De definitie moet vanaf het begin worden besproken om zo binnen het projectteam tot een gezamenlijk begrip te komen. Een kwaliteitsproduct voldoet aan het hiervoor beoogde doel en is duurzaam in beide traditionele betekenissen van het woord - milieu en consumptie. Het product moet ook aan de verwachtingen van de klant voldoen en bij voorkeur de verwachtingen van de eindgebruiker overtreffen", zegt Tero Leppänen, Vice President Testing and Product Verification bij Etteplan.
 

Hoge verwachtingen van consumentenproducten hebben effect op de kwaliteitsverwachtingen binnen B2B

De afgelopen paar jaar zijn de verwachtingen van de klant exponentieel gestegen, vooral op het gebied van consumentenproducten. Dit legt de lat hoger voor B2B-producten: klanten verwacht dezelfde kwaliteit bij werkgerelateerde producten, omdat zij hier in hun privé-omgeving aan gewend zijn. Als een toepassing niet werkt zoals beloofd of geen aandacht is besteed aan de gebruikerservaring, zijn er andere opties. Zo wordt kwaliteit ook in de B2B-markten steeds belangrijker.

"Het hoger leggen van de lat is één van de manieren waarop we concurrentievermogen kunnen versterken. Het is ook een kwestie van loyaliteit van de klant. Als een product naar verwachting werkt en de gebruikerservaring goed is, komt de klant steeds weer terug. Dit vertaalt zich als loyaliteit tot het merk”, aldus Leppänen.

Het belangrijkste is om ruim van tevoren, bij voorkeur vanaf het allereerste begin, aandacht aan kwaliteitsborging te besteden.

"Zo kunnen zonder extra uitgaven of zelfs helemaal kosteloos de kosten worden verlaagd of meerwaarde voor klanten worden gecreëerd. Dit kan, bijvoorbeeld, betekenen dat nog eens wordt nagedacht over de gebruikersinterface of hoe het product in de handen van de eindgebruiker voelt of past. Als dit vroeg genoeg in het ontwerpproces gebeurt, hoeft geen extra kosten met zich mee te brengen", legt Leppänen uit.

Vaak wordt onvoldoende aandacht aan gebruikerservaring besteed. Dit is echter een cruciaal onderdeel van kwaliteit, ongeacht of de gebruiker een werknemer van het bedrijf of een externe klant is. In het slechtste geval kan een negatieve gebruikerservaring nationaal bekend worden, zoals met sommige openbaar verkregen informatiesystemen is gebeurd. Op kleinere schaal kunnen problemen ontstaan, omdat gebruikers niet altijd rationeel zijn.

"Veel aspecten kunnen vanuit technisch oogpunt worden getest, maar uiteindelijk moet ook worden getest of het product op de behoeften van de gebruiker aansluit. Dit kan de zakelijke prestaties aanzienlijk beïnvloeden. Natuurlijk gaat het erom hoe gemakkelijk het product kan worden bediend of gebruikt, maar een goede gebruikerservaring kan ook gaan om efficiëntie, geschiktheid voor het doel of het vermijden van verspilling", zegt Remula.

Het doel van Etteplan is om het concurrentievermogen van de producten van de klanten, de diensten en het technische proces gedurende de gehele levenscyclus van het product te verbeteren. Door middel van een goed doordacht kwaliteitsborgingsproces kunnen omwegen worden vermeden.

"Voor een goede aansluiting op het werkelijke doel en de behoeften is het ook belangrijk om helemaal aan het begin van het proces dieper in te gaan op de behoeften van de klant en de gebruiker. Als het proces op gegevens in plaats van veronderstellingen is gebaseerd, hoeven we minder herhalingsronden uit te voeren en kunnen we voorkomen dat we dingen opnieuw moeten doen. Ontwikkeling kost meer dan ontwerp, dus iets meer tijd besteden aan ontwerp helpt de kosten in de latere productontwikkelingsfasen te verlagen", voegt Remula toe.
 

Kwaliteitsborging is een weg die we samen afleggen

Soms wordt kwaliteitsborging gelijkgesteld aan het testen van het eindproduct. Kwaliteitsborging als laatste stap vlak voor de marktintroductie is echter zelden de beste oplossing.

"Als de kwaliteit van het product niet aan de norm voldoet, komen we met testen en kwaliteitsborging niet ver. Bij de productie van een lekkende waterfles zal achteraf testen en herstellen geen kwaliteitsproduct opleveren. Dit moet vroeg in de ontwerp- en conceptfase gebeuren", volgens Leppänen.

Het beste is als kwaliteitsborging en planning gedurende de gehele levenscyclus van het product, van ontwikkeling tot fabricage, plaatsvindt. Het is een totaalconcept.

"Wij proberen preventief digitale oplossingen voor het aanwezige probleem te zoeken door middel van een partnerschap met onze klanten. Eén van de voordelen hiervan is dat we de technologische oplossing kunnen leveren, maar ook diepgaand inzicht hebben in de zakelijke context op gebieden, zoals industriële digitalisering, cyberveiligheid en MedTech", zegt Remula.
 

Kwaliteitsborging als een dienst

Een standaardkwaliteitsborgingsproces begint met het zoeken naar informatie over het product, de eindgebruikers of klanten, de markt waarvoor het product is bedoeld en eventuele andere specifieke eisen die aandacht behoeven, zoals wettelijke eisen.

"Het is onze taak het proces gemakkelijk te maken voor onze opdrachtgevers. We kunnen vanaf de eerste dag ondersteuning bieden en ze door het gehele proces begeleiden, te beginnen bij het bepalen van de zakelijke insteek", aldus Remula. 

Projecten beginnen met het verkrijgen van inzicht in het bedrijf en de klant, behoeften van gebruikers en de context, voordat oplossingen worden geboden. Het uitgangspunt bij het opzetten van digitale diensten is het op basis van bevindingen en behoeften vaststellen van een minimaal haalbaar product en hier vanuit verder bouwen.

Het testplan is afhankelijk van het product, maar ook kunnen, bijvoorbeeld, softwaretesten, overleg over ontwikkelingsprocessen (bijvoorbeeld interne kwaliteitsborgingsprocessen) en het fysiek testen van het product, zoals trillingen, temperatuur, bestendigheid tegen stoten, controleren of het product water- of luchtdicht is, alsook EMC-testen nodig zijn om te bevestigen dat een bepaald hulpmiddel aan de vereiste normen voldoet.

Onderdelen van een kwaliteitsborgingsproces kunnen worden geautomatiseerd. Automatisering draagt bij aan de efficiëntie en verlaagt de kans op handmatige, menselijke fouten, automatiseert rapportage en maakt de kwaliteitsborgingsprocessen transparant.

Beginnen met een voorstudie is van essentieel belang. In deze fase wordt de informatie verzameld die dient als uitgangspunt voor de oplossingen die voor de klant het meeste profijt opleveren. Drie gezichtspunten zijn cruciaal en moeten tezamen worden aangepakt: zakelijk belang, technologie en de gebruiker. Deze moeten holistisch worden bekeken.

"Een dergelijk proces neemt doorgaans van begin tot eind anderhalf tot twee maanden in beslag. Daarna kunnen we snel en effectief met de ontwikkeling beginnen", volgens Remula.

Voorbereiding is het halve werk. En het zorgt voor de kers op de taart.

"Een goed gepland proces kan het gehele proces versnellen en aanzienlijke besparingen opleveren. Dit betekent een grondige voorstudie uitvoeren en het einddoel gedurende het gehele proces in het oog houden. Een klant die tevreden is over de kwaliteit van het product komt zeker terug. Uiteindelijk gaat het om een sterk concurrentievermogen in een wereld van veranderende eisen van klanten", verklaart Leppänen.