Ga naar inhoud

Veiligheid bevordert duurzaam­heid­Duurzame organisatie

Hoe dagelijkse veiligheidsprocedures, zoals het voorkomen van onverwacht starten Lock-out Tag-out (LoTo), bijdragen aan de duurzaamheid van een bedrijf.

Duurzame organisatie

Duurzaamheid is standaard één van de belangrijkste doelstellingen van een moderne organisatie. Dit onderwerp is meestal opgenomen in de visie van een bedrijf en vormt zo ook een onderdeel van de strategie. Duurzaamheid is een term die bedrijven graag gebruiken, maar deze term wordt ook vaak verkeerd begrepen en vereist de juiste manier van denken en bekwaam leiderschap. Duurzaamheid omvat drie belangrijke onderdelen; mensen, planeet en winst.

Op het hoogste niveau kan duidelijk worden gesteld: “Veiligheid van mens en milieu is een belangrijke succesfactor.” Deze zin bevat alle drie onderdelen van het woord duurzaamheid. Tijdens het uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden kunnen we ons diepgaand bezighouden met veiligheid van machines of processen, maar we moeten niet vergeten dat al onze handelingen goed moeten zijn voor het milieu en winst moeten opleveren. Dit inzicht vormt het fundament van het algemeen denken in termen van veiligheid en duurzaamheid.

Duurzaam denken

Als een organisatie een visie heeft die is gekoppeld aan een duurzame wereld en dus aan strategisch denken, zet deze een stap in die richting. Door stappen te zetten van strategisch denken naar uitvoering, bewegen we in de richting van een wereld van veilig werken.

Een voorbeeld van hoe de strategie met duurzaamheidsdoelstellingen in de dagelijkse veiligheidsprocedures kan worden geïmplementeerd, is het voorkomen van onverwacht starten, Lock-out Tag-out (LoTo).

Binnen de EU worden de basisprincipes van onverwacht starten beschreven in de norm EN ISO 14118. Aan de andere kant hebben we de norm ISO 45001 voor Managementsystemen voor gezond en veilig werken. Door het voorkomen van onverwacht starten aan een managementsysteem of interne normen te koppelen, zorgen we voor veiligheid en duurzaamheid bij de dagelijkse werkzaamheden voor de lange termijn.

Hoe hoog staat u op de veiligheidsladder?

De eerste stap om te bepalen waar u staat als duurzame en veilige organisatie is het analyseren van de huidige situatie. In deze fase zijn we geïnteresseerd in het niveau van de veiligheid in het algemeen en met betrekking tot ons voorbeeld het niveau van het LoTo-managementsysteem en de werkzaamheden.

Bij Etteplan werken we met verschillende situaties op het gebied van omgeving, gezondheid en veiligheid. Wij helpen onze klanten met complexe veiligheidssituaties en ondersteunen het management bij kwesties op het gebied van het ontwikkelen van veiligheid en dagelijkse veiligheidsprocedures. Wij kunnen u helpen de veiligheid te verhogen en maximale duurzaamheid en winst voor uw bedrijf te bereiken.