Ga naar inhoud

Virtual & Augmented Reality and Artificial Intelligence for Industrial Applications

Etteplan neemt deel aan Fieldlab VIA APPIA.

Doelstelling fieldlab VIA APPIA

De doelstelling van fieldlab VIA APPIA is om toepassingen van AI en VR/AR binnen een maintenance & service context te industrialiseren door de gezamenlijke krachten, kennis en ervaringen van projectdeelnemers te bundelen, gezamenlijk te analyseren waar de beste kansen liggen en te bepalen hoe het beste kan worden gekomen tot waardevolle industriële toepassingen.

De denkbeeldige VIA APPIA wordt gezamenlijk afgelegd, waarbij onderweg de ‘dataveredelingsketen’ wordt aangegrepen om of AI dan wel VR/AR toepassingen in te bedden binnen operationele organisaties en processen.

Vraagstukken die daarbij spelen betreffen o.a. de inzet van deze technologieën in de fysieke industriële omgevingen, robuustheid van toepassingen die nodig is om operationeel in te kunnen zetten in het kader van ‘decision making’ en grootschalige knowlegde capturing en overdracht tegen de achtergrond van de vergrijzing en het remote werken ook na de COVID-19 pandemie.

Aanpak

In de eerste fase zullen toepassingen worden ontwikkeld d.m.v. communities of practice vanuit gezamenlijke inzichten. De kennisproducten die daarmee ontwikkeld worden, moeten vervolgens worden geïmplementeerd en gevalideerd binnen Living Labs (pilot omgevingen binnen de industrie). Tot slot worden de lessons learned gedeeld met de industrie door het inrichten van een WCM loket.