Ga naar inhoud

Productisering van Kemira’s KemConnect™-oplossingen voor af­valwa­ter­be­han­de­ling

Kemira is wereldwijd leider in duurzame chemische oplossingen voor industrieën die grote hoeveelheden water verbruiken. Zij leveren de meest geschikte producten en kennis om de productkwaliteit en de efficiëntie van processen en bedrijfsmiddelen van hun klanten te verhogen. Kemira is gericht op pulp en papier, waterbehandeling en olie en gas.

Duurzaamheid is de kern van Kemira’s strategie en Kemira gebruikt de aanwezige kennis op het gebied van chemie om oplossingen te vinden en bij te dragen aan een duurzame en welvarende maatschappij. Daarom past Kemira de UN Sustainable Development Goals (SDG's) toe als een kader waarbinnen het bedrijf de huidige status evalueert en kijkt hoe het een bijdrage kan leveren aan duurzame ontwikkeling. Kemira is vooral gericht op de volgende drie SDG's: schoon water en sanitatie (SDG 6), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13).

Om klanten te helpen deze doelen te bereiken, heeft Kemira samen met toonaangevende gemeentelijke afvalwaterklanten verschillende KemConnect™ slimme chemische waterbehandelingsoplossingen ontwikkeld. Het doel van Kemira was om deze KemConnect™-oplossingen (vijf in totaal) te productiseren om zo een bredere introductie van de oplossingen in Europa en Noord-Amerika mogelijk te maken. Ook moesten de wettelijke eisen gedetailleerder worden geanalyseerd om een nalevingsstrategie te creëren.

Kemira was op zoek naar een leverancier gespecialiseerd in de productisering van geautomatiseerde procesapparatuur en in het samenstellen van technische documentatie conform de wettelijke eisen in verschillende markten. Etteplan bleek de meest capabele dienstverlener in de Scandinavische markt op het gebied van procesapparatuur, industriële automatisering, functionele veiligheid en technische documentatie.

Kemira KemConnect™, de oplossing voor het ontwateren van slib

Productisering van KemConnect™-oplossingen met een multidisciplinair technisch team

De samenwerking begon met een voorstudie om de huidige staat van de vijf verschillende KemConnect™ slimme chemische waterbehandelingsoplossingen te leren kennen, de wettelijke eisen vast te stellen en de best mogelijke nalevingsstrategie te kiezen en ook om mogelijkheden voor standaardisatie van technologieën voor alle oplossingen te bepalen. De voorstudie omvatte tevens een informatieanalyse die bestond uit het opstellen van een technisch informatieplan, waarin de beoogde klanten en hun behoeften en eisen werden gedefinieerd. Op basis van de specifieke eisen van Kemira werd een multidisciplinair team bestaande uit specialisten op het gebied van projectmanagement, automatisering, elektriciteit, mechanica, veiligheid en technische documentatie voor het project samengesteld.

Tijdens het project werkten de specialisten van Etteplan nauw samen met de technici van Kemira. Etteplan voerde een voorstudie met betrekking tot besturingssystemen en hardware-platforms uit en ontwierp vervolgens voor iedere oplossing het uiteindelijke regelalgoritme, de gebruikersinterface, de PLC-softwarecode en de definitieve hardware-oplossing, inclusief het uitvoeren van het gedetailleerde ontwerp.

Daarnaast bood Etteplan Kemira ondersteuning bij de evaluatie van alternatieve strategieën voor naleving van de regelgeving voor de markten binnen de EU en Noord-Amerika. Dit omvatte het selecteren van Europees en internationaal gecertificeerde componenten en het creëren van varianten en tekeningen volgens de Europese en internationale eisen alsook standaardisatie van het selecteren van componenten voor de productgroepen.

Behalve het technische ontwerp van apparatuur verschafte Etteplan Kemira ook technische documentatie voor de vijf nieuwe oplossingen in het DITA op XML gebaseerde systeem van Etteplan. De gestructureerde opzet van de documentatie maakte hergebruik van modules en afbeeldingen in verschillende handleidingen van hetzelfde product of dezelfde productgroep mogelijk. Technische documentatie werd zowel in PDF- als in HTML-formats gepubliceerd.

Het project omvatte verkorte producthandleidingen, installatie- en bedieningsinstructies, productbeschrijvingen en technische informatiebladen. Het werk bestond uit het plannen van de content, het analyseren van informatie, het leren kennen van apparatuur, schrijven en illustreren en het in samenwerking met het ontwerpteam doorvoeren van een nieuw werkmodel voor het produceren van content bij Kemira.

“Kemira was op zoek naar een leverancier met een multidisciplinair team en ervaring in productstandaardisatie. Etteplan bood uitstekende service en kennis en stelde technische documentatie samen, waardoor wij onze KemConnectTM-applicaties konden productiseren. Het project heeft ertoe geleid dat onze slimme waterbehandelingsapplicaties nu zowel voor de Europese als voor de Noord-Amerikaanse markten zijn gecertificeerd. De samenwerking met Etteplan verliep zeer efficiënt. Het ervaren team van Etteplan garandeerde documentatie van een hoge kwaliteit en bood tegelijkertijd onze technici de nodige flexibiliteit.”

Fredrik Enell

Senior Manager of Business Development bij Kemira

Resultaten: succesvolle marktintroductie, naleving van de regelgeving en technische documentatie van een hoge kwaliteit

Kort samengevat ondersteunde Etteplan Kemira bij de productisering en de marktintroductie van KemConnect™-oplossingen voor het ontwateren van slib, het verwijderen van fosfor, het desinfecteren van afvalwater, het beheersen van geurvorming en corrosie en het beheren van voorraden van chemische stoffen. Het project vereiste meerdere competenties naast een brede en diepgaande kennis van het betreffende gebied. Etteplan was in staat een multidisciplinair en ervaren team te leveren met kennis op het gebied van procesapparatuur en procesindustrie, inclusief wettelijke eisen, dat het project in nauwe samenwerking met de technici van Kemira heeft uitgevoerd.

Dankzij de flexibiliteit en de vaardigheid van Etteplan werd de productisering op een voor de technische en commerciële teams van Kemira passend tempo geleverd. Met ondersteuning van Etteplan kon Kemira voldoen aan de regelgeving binnen de EU en de VS en de risico's met betrekking tot leveranciers van componenten tot het minimum beperken. Hierdoor werd eenvoudige installatie en gebruik mogelijk.

Bovendien is de voor meerdere kanalen geschikte content van de technische documentatie zoals geleverd door Etteplan toekomstbestendig en kan de documentatie in de toekomst met gegevens van apparatuur en apps worden gecombineerd en interactief in verschillende kanalen worden gepubliceerd. De goed gedocumenteerde producten besparen de specialisten tijd bij het beantwoorden van vragen van klanten en het verbeterde uiterlijk en gebruik van de documenten versterken het merk. Bovendien verhogen goed ontworpen, samenhangende documenten de gebruikersvriendelijkheid en de tevredenheid van gebruikers betreffende de technische documentatie.

Het allerbelangrijkste is dat de KemConnect™ slimme waterbehandelingsoplossingen de klanten van Kemira zullen helpen bij het creëren van een duurzamere wereld door negatieve invloeden te verminderen en maximaal positieve bijdragen aan het milieu te leveren.

“Dit project stelt ons in staat de slimme waterbehandelingsapplicaties van Kemira te productiseren. Onze KemConnectTM-applicaties verhogen de efficiëntie van de processen van onze klanten en helpt hen hun duurzaamheidsdoelen te behalen", vat Fredrik samen.

Gerelateerde referenties

Beheer van technische productinformatie

Etteplan helpt Meyn Food Processing bij het verbeteren van de technische documentatie

Stel onze expert een vraag

Antti Tolvanen

Sales Director

Verplicht veld

Na het invullen van formulier neemt onze specialist contact met je op via e-mail of telefoon. Door het formulier in te dienen, ga je akkoord met ons privacy statement.