Ga naar inhoud

Verbeter jezelf

Competentie-ontwikkeling is de sleutel tot succesvol veranderingsmanagement en verbetering van de bedrijfsprocessen.

De grootste paradigmaverschuivingen beginnen bij de mensen

Procesoptimalisatie en digitalisering? Prima begin, maar… het is slechts een begin. Die sterke business case, perfecte productiestroom en verhoogde productiviteit worden mogelijk gemaakt door mensen, hun ambities en hun mogelijkheden. Bij iedere verandering die een organisatie moet doorlopen, dient allereerst de vraag te worden gesteld 'welke competenties zijn vereist om deze verandering tot een succes te maken?’ Als de focus op dit deel van de balans komt te liggen en naast verticale groei ook continu horizontaal onderzoek en ontwikkeling voor werknemers plaatsvinden, wordt dit veranderingsmanagement een stabiele versneller. Het leren van alertheid en flexibiliteit is zeer belangrijk.

Door de professionele competenties van de mensen op te bouwen en de productieomgeving en assemblagelijnen te optimaliseren, ontstaat werkelijk een magie die verder gaat dan de functiebeschrijving. Slim veranderingsmanagement waarbij mensen voorop worden gesteld, maakt het leven gemakkelijker, zelfs nog voordat enige Polestar-of-IoT-achtige digitaliseringsstrategie dit doet. Echt waar! Etteplans SVP HR Minna Tornikoski legt het uit.

Vaardigheden, competenties en flexibiliteit

Minna: “Voor een bedrijf dat technische diensten levert, zoals wij doen, zijn flexibiliteit en het leren van nieuwe vaardigheden meer dan een verwachting; zij zijn vereisten. Wij worden constant uitgedaagd om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, nieuwe introducties en updates. Bij Etteplan gebeurt veranderingsmanagement zeer organisch. Geleid door persoonlijke ontwikkeling is het een continu onderdeel van onze HR en ook van de werkwijzen binnen het bedrijf. Continu leren staat bovenaan op ons lijstje. Zelfs op rustige momenten (hoewel, kennen we die eigenlijk wel binnen onze branche?).

Wij geloven dat één van de krachtigste wegen naar een toekomstbestendig bedrijf en fabricageprocessen bestaat uit het constant helpen van mensen bij het opbouwen van hun professionele competenties en ze aan te moedigen nieuwe capaciteiten te ontwikkelen. Tenslotte zijn zij degenen die met nieuwe implementaties, technologieën of processtromen gaan werken. Een organisatie is klaar voor de volgende technologie als de werknemers hier klaar voor zijn.”

“Weten waar je naartoe wilt, dit bekendmaken en vervolgens jouw route uitstippelen. De competentie op het gebied van veranderingsmanagement begint met persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit bij de werknemers.”

Proactieve allrounders werken anders

“Door af te stappen van statisch denken met betrekking tot competentiemanagement kunnen de binnenshuis aanwezige vaardigheden beter worden benut. Als werknemers aan diverse projecten werken, roteren tussen klanten of van het ene gebied van technologische diensten naar een ander gebied overstappen, zien we direct dat dit ons als team voordeel oplevert.

Door dit flexibele en transparante langetermijntraject mogelijk te maken, wordt verzekerd dat mensen binnen de organisatie blijven, leren en groeien. We merken dat dit ook onze klanten ten goede komt: op gezette tijden krijgen zij nieuwe vakmensen in hun team, die frisse perspectieven met verschillende soorten bedrijfslogica met zich meebrengen. Natuurlijk hoeft niet iedereen alles te kunnen, maar door minstens deze mogelijkheden voor zowel verticaal als horizontaal onderzoek aan te bieden, wordt verandering een constante bron van plezier en innovatie, in plaats van een opgelegde en angstaanjagende noodzaak.

Mensen maal proces maal technologie is werkelijk gelijk aan verbetering. Het is niet mogelijk om de weg naar betere fabricageprocessen te verkorten door één van bovenstaande zaken over te slaan!

We willen dat onze mensen op een holistische manier over hun groei nadenken, omdat we weten dat verstarde structuren meer kwaad dan goed doen. Mensen die nadenken over ‘wat kan ik nog meer doen binnen deze Etteplan-omgeving’, zijn gemotiveerd, paraat, attent en veel gelukkiger in hun werk.”

Klaar voor een praktijkvoorbeeld?Bram Schreuders en Bas Mathijsen van Etteplan laten u kennismaken met veranderingsmanagement door middel van de LCIA-methode. LCIA belooft semi-automatisering in productielijnen bestaande uit eenvoudige en effectieve tools die helpen bij het nauwkeurig en herhaaldelijk uitvoeren van activiteiten op een plezierige en intuïtieve manier. Dit verzekert betaalbare flexibiliteit in de productie en persoonlijke ontwikkeling voor de operator, die lagere drempels ervaart wanneer hij wordt gevraagd om vanuit een andere werkplek of met een andere techniek te werken. “Vakmanschap blijft van essentieel belang”, legt Bram uit. “Operators verzamelen veel kennis en vaardigheden zonder dat dit weer verdwijnt. Inderdaad automatiseren we sommige activiteiten om stabiele herhaling, hogere nauwkeurigheid en flexibiliteit te verzekeren. Mensen zijn echter nog steeds nodig met hun intelligentie, creatief denken en probleemoplossend vermogen met niet-standaard oplossingen.”Bas: “Het is normaal dat verandering gepaard gaat met onrust. Mensen voelen zich niet prettig als ze 'hun' werkplek of verantwoordelijkheden verliezen. Met solide veranderingsmanagement tonen we operators echter dat ze enorm profiteren van een verschuiving binnen hun werk. U kunt uw kennis uitbreiden, op verschillende gebieden aan uw professionele vaardigheden werken en uzelf ontwikkelen. Op die manier biedt LCIA niet alleen een fabrikant met betaalbare productieflexibiliteit, maar ook een operator met diezelfde flexibiliteit als het om zijn loopbaan gaat. En dit versterkt vervolgens uw inspanningen op het gebied van veranderingsmanagement.”

Blijf praten, laat uw stem horen

Minna: “Open conversatie vormt een belangrijk deel van hoe we dingen doen: managers op alle niveaus hebben de taak mensen te stimuleren om groei te zien in combinatie met verandering, ze aan te moedigen om over hun toekomst na te denken en om hun ontwikkeling te ondersteunen.

Persoonlijke verbetering zorgt voor veerkrachtige medewerkers, uitstekend vakmanschap en onbeperkte energie. Het resultaat? Transparantie, een versnelde ontwikkelingscyclus en mensen die weten wat ze kunnen en niet bang zijn voor verandering.”

Tips voor succesvol veranderingsmanagementAangezien fabrikanten ernaar streven om verbetering of doorbraken te implementeren en van technologie te profiteren, is het voor een succesvolle transformatie net zo belangrijk om naar de menselijke kant van verandering te kijken. Het is cruciaal om vanaf het allereerste begin te erkennen dat organisaties in wezen niet veranderen; zij veranderen met één persoon tegelijk. Dus hoe kunt u als manager of CEO met succes nieuwe veranderingen doorvoeren? Hier volgen enkele tips: *1. Stel mensen centraalInderdaad, technologie leidt tot verandering, maar het zijn de mensen die deze moeten accepteren, mogelijk maken en doorvoeren. Om te zorgen dat veranderingsmanagement het bedrijf verbetert en geen knelpunt wordt, is het goed om u eerst op de consequenties voor de mensen te richten. Als zij de voordelen of de mogelijkheden voor ontwikkeling inzien, is dit alvast een goed begin.2. Veranderingsmanagement is geen eenmalige actie, maar een continu procesAanpassen aan verandering zou een onderdeel van uw bedrijfscultuur moeten zijn en in het DNA van het bedrijf moeten zijn opgenomen. Dit levert niet alleen voor flexibelere werknemers met betere vaardigheden op, maar het is ook gunstig voor uw klanten.3. Deel uw visie. Zorg allereerst dat u een visie heeftHet bieden van een duidelijk idee van wat u als bedrijf wilt bereiken, helpt u en de anderen bij het begrijpen van het 'waarom' achter de verandering, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. Het idee hoeft niet star te zijn. Als u van uw mensen verwacht dat ze flexibel zijn, dan moet u dat ook zijn.4. Competentie-ontwikkeling is de sleutel tot succesvol veranderingsmanagementDe blog bespreekt hoe ontwikkeling van werknemers de belangrijkste sleutel is tot succesvol veranderingsmanagement. Zodra u het 'waarom' heeft gedefinieerd, kan competentie-ontwikkeling binnen uw organisatie voor wat betreft vaardigheden, waarden of gedrag het antwoord bieden op de vraag ‘hoe’ het doel kan worden bereikt. Als u zich op persoonlijke ontwikkeling richt, zal dit tot individuele groei leiden. Omarm leren en maak binnen de organisatie zowel horizontale als verticale beweging mogelijk. Ook aansluiting op de realiteit op de werkvloer is belangrijk. Zorg dat persoonlijke ontwikkeling transparant en toegankelijk is.5. Communiceer en verbindDoe alles wat mogelijk is om met alle belanghebbenden te communiceren. Werknemers die betrokken zijn bij de organisatie kennen hun capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. Creëer een cultuur waarbinnen wordt gecommuniceerd. Dit verzekert acceptatie, flexibiliteit en alertheid bij het doorvoeren van veranderingen.6. Communicatie komt van beide kantenEffectieve communicatie omvat zowel delen als luisteren. Vaak hebben de belanghebbenden die sterk betrokken zijn bij de gebieden waarin u veranderingen wilt doorvoeren een gezichtspunt dat u als management mogelijk niet heeft. Dit kan ook helpen om indien nodig uw koers bij te stellen.7. Evalueer, stel uw koers bij. Sta open om te lerenGeen enkel veranderingsmanagementproces is compleet zonder onverwachte problemen en verrassingen. Terwijl u uw organisatie door een dergelijk proces leidt, is het belangrijk om deze leerpunten te herkennen en indien nodig het proces hieraan aan te passen.

*Interview met Minna Tornikoski, SVP for HR, Etteplan group

*Citaat - https://www.cio.com/article/189550/10-tips-for-change-management-success.html