Fortsätt till innehåll

Förbättra dig själv

Kompetensutveckling är nyckeln till att framgångsrikt hantera förändringar och stärka affärsprocesser.

De största paradigmskiftena börjar på mänsklig nivå

Processoptimering och digitalisering? Bra start, men ... det är en start. Det stabila affärsfallet, det perfekta produktionsflödet och den förbättrade produktiviteten drivs fram av människor, deras ambitioner och deras potential. För varje förändring som en organisation måste genomgå är den första frågan som ställs ”vad krävs för att förändringen ska bli framgångsrik?” Det är när du fokuserar på den här delen av ekvationen och det utöver vertikal tillväxt även finns utrymme för horisontell utforskning och utveckling av medarbetarna, som förändringshanteringen blir en stadig accelerator. Nyckeln är smidighet och flexibilitet i lärandet.

Att både bygga upp medarbetarnas professionella kompetens och få ut det mesta av produktionsmiljön och monteringslinjerna: magin sker sannerligen utanför arbetsbeskrivningen. Smart förändringshantering, som sätter människan i centrum, kommer att göra ditt liv enklare innan någon IoT-baserad digitaliseringsstrategi gör det – jo, det är sant! Etteplans SVP för HR Minna Tornikoski förklarar.*

Kunskap, kompetens och flexibilitet

Minna: ”För ett företag som vårt som tillhandahåller tekniska tjänster är flexibilitet och att lära sig nya kunskaper mer än något som förväntas, det är ett krav. Vi står ständigt inför utmaningen att hålla jämna steg med den senaste utvecklingen, nya utgåvor och uppdateringar. På Etteplan är förändringshantering mycket organiskt. Den leds av personlig utveckling och är en ständigt pågående del av vår HR- och affärspraxis. Kontinuerligt lärande står överst på vår lista. Även i de stunder som vattnet är stilla (fast, är det någonsin det i vår bransch?).

Vi anser att ett av de mest kraftfulla sätten att framtidssäkra affärs- och tillverkningsprocesser är att kontinuerligt hjälpa människor att bygga upp sin professionella kompetens och att uppmuntra dem att utveckla nya förmågor. När det gäller är det de som kommer att arbeta med nya implementeringar, tekniker eller processflöden. Din organisation är redo för nästa tekniknod när dina medarbetare är det.”

”Genom att veta vart man vill komma, uttrycka det och sedan visa vägen. Kompetensen inom förändringshantering börjar med personlig utveckling och flexibilitet för din personal.”

Proaktiva mångsysslare gör verklig skillnad

”Genom att ta bort barriärerna när det gäller kompetenshantering kan du utnyttja den interna kompetensen bättre. När medarbetare deltar i olika projekt, roterar mellan kunder eller går från ett teknikserviceområde till ett annat, ser vi direkt att det hjälper oss som ett team."

Att underlätta denna långsiktiga, flexibla och transparenta bana säkerställer att människor stannar kvar, lär sig och växer inom organisationen. Vi märker också att detta är till nytta för våra kunder genom att de då och då får helt nya medarbetare som ansluter sig till deras team, vilket ger nya perspektiv med olika typer av affärslogik. Naturligtvis måste inte alla klara av allt. Men genom att åtminstone möjliggöra dessa möjligheter för både vertikal och horisontell utforskning blir förändring en ständigt pågående källa till spänning och innovation, istället för en påtvingad och fruktad nödvändighet.

”Människor gånger process gånger teknik är verkligen lika med förbättring. Du kan inte ta en genväg till bättre tillverkningsprocesser genom att utelämna någon av dem!”

”Vi vill att våra medarbetare ska tänka på sin tillväxt ur ett helhetsperspektiv eftersom vi vet att ossifierade strukturer gör mer skada än nytta. När människor reflekterar och tänker ´"Hej, vad mer kan jag göra i den här Etteplan-miljön” är de motiverade, redo, smidiga och mycket nöjdare med sina jobb.”

Är du redo för ett praktiskt exempel?
Etteplans Bram Schreuders och Bas Mathijsen berättar om förändringshantering genom LCIA-metoden. LCIA utlovar halvautomation i produktionslinjer som består av enkla och effektiva verktyg som hjälper till att utföra exakta och repetitiva åtgärder på ett trevligt och intuitivt sätt. Detta säkerställer prisvärd produktionsflexibilitet och personlig utveckling för operatören, som upplever lägre trösklar när han/hon ombeds att arbeta på en annan station eller med en annan teknik.
”Yrkesskickligheten är fortfarande viktig”, förklarar Bram. ”Operatörerna får massor av kunskap och kompetens och den försvinner inte. Ja, vi automatiserar vissa uppgifter för att säkerställa en jämn repeterbarhet, bättre precision och flexibilitet. Men människor behövs fortfarande för sin intelligens, sitt kreativa tänkande och sin förmåga att lösa problem med färdiga lösningar."
Bas: ”När det gäller förändring är det normalt att möta oro. Människor känner sig obekväma med att ”förlora” sin arbetsstation eller sitt ansvar. Med en solid förändringshantering visar vi dock operatörerna att en förändring i deras arbete är till stor fördel för dem. Du kan utöka dina kunskaper, arbeta med dina yrkesfärdigheter inom olika områden och utveckla dig själv. På så sätt ger LCIA inte bara en tillverkare med prisvärd produktionsflexibilitet, utan också en operatör med samma flexibilitet när det gäller deras karriärväg. Det gör att arbetet med förändringshantering går snabbbare.”

Fortsätt prata, gör din röst hörd

Minna: ”En öppen konversation är en viktig del av hur vi gör saker: en chefs jobb på alla nivåer är att väcka människor så att de tänker på tillväxt med förändring, att uppmuntra dem att reflektera över sin framtid och stödja deras utveckling.”

Personliga förbättringar ger motståndskraftiga medarbetare, utmärkt yrkesskicklighet och gränslös energi. Resultatet? Transparens, en snabbare utvecklingscykel och människor som vet vad de kan och som inte är rädda för förändringar."

Tips för framgångsrik förändringshantering
Eftersom tillverkare strävar efter att implementera förbättringar eller genombrott för att dra nytta av tekniken, är det lika viktigt att fokusera på den mänskliga sidan av förändringen för att förvandlingen ska lyckas. Det är viktigt att inse från början att organisationer faktiskt inte förändras; de byter bara en person i taget. Så hur kan du som chef eller VD driva på nya förändringar på ett framgångsrikt sätt? Här är några tips: **1. Ställ människorna i centrum
Ja, tekniken driver förändring, men det är människorna som accepterar, möjliggör och driver den framåt. För att göra förändringshantering till en affärsaccelerator, inte en flaskhals, måste man fokusera på hur människorna påverkas först. Det rätta sättet att börja är att få dem att förstå deras fördelar eller utvecklingsmöjligheter.2. Förändringshantering är inte en engångsföreteelse, det är en pågående process
Anpassning till förändringar bör vara en del av företagskulturen och vara inbyggt i verksamhetens dna. Det skapar inte bara mer flexibla medarbetare med bättre kompetens utan gynnar även dina kunder.3. Dela din vision.
Att erbjuda en tydlig idé om vad du vill uppnå som företag hjälper dig och de andra att förstå ”varför” förändringen ska ske, så att alla rör sig i samma riktning. Idén behöver inte vara gjuten i sten. Om du förväntar dig att dina medarbetare ska vara flexibla, bör du också vara det.4. Kompetensutveckling är nyckeln till framgångsrik förändringshantering
Bloggen undersöker hur personalutveckling är den viktigaste drivkraften för framgångsrik förändringshantering. När du har definierat ”varför” kan kompetensutveckling inom din organisation, när det gäller kunskap, värderingar eller beteenden svara på frågan ”hur” man uppnår målet. När du fokuserar på personlig utveckling är tillväxt individuellt motiverad. Omfamna lärande och underlätta organisationsinterna rörelser, både horisontellt och vertikalt. Det är även viktigt att ansluta till verkligheten på golvet. Se till att den personliga utvecklingen är transparent och tillgänglig.5. Kommunicera och engagera
Gör allt som är möjligt för att kommunicera med alla intressenter. Medarbetare som är engagerade i organisationen känner till sin förmåga och utvecklingspotential. Skapa en konversationskultur. Det säkerställer acceptans, flexibilitet och smidighet när förändringen implementeras.6. Kommunikationen går åt båda håll
Effektiv kommunikation innebär att såväl att dela med sig som att lyssna. De intressenter som är djupt involverade i de områden du vill genomföra förändringar inom har ofta ett perspektiv som du som ledning kanske inte har. Det kan också hjälpa dig att styra rätt vid behov7. Omvärdera, ställ in rätt kurs. Var öppen för lärande
Ingen process för förändringshantering skulle vara fullständig utan oväntade utmaningar och överraskningar. När du leder din organisation genom en sådan är det viktigt att du ser dessa möjligheter att lära och att anpassa dem vid behov.
 

När människor är redo för morgondagen är även företagen det. Etteplan är ett ingengörsföretag som gör skillnad. Vill du läsa mer? Vi förstår dig. ”Improving With a Difference” hjälper dig att komma igång. Ladda ner HÄR.

*Intervju med Minna Tornikoski, SVP för HR, Etteplan-koncernen

**Citat – https://www.cio.com/article/189550/10-tips-for-change-management-success.html