Ga naar inhoud

Vijf voorbeelden van hedendaagse ‘Smart Factories’

Smart Factories, ofwel slimme fabrieken, machines en installaties optimaliseren de efficiëntie en productiviteit op talloze manieren door fysieke productieprocessen met digitale technologie, slim gebruik van computers en big data te combineren. Wat voor soort werkzaamheden gaat het om in de praktijk? Ter illustratie van de vooruitgang hebben we vijf inspirerende praktijkvoorbeelden verzameld van stappen die industriële bedrijven naar een slimmere en meer efficiënte en duurzame toekomst hebben gezet.

1. Slimmer werken verlaagt het energieverbruik en verhoogt de efficiëntie

Het langetermijndoel van Consumentengoederenfabrikant Henkel is verdrievoudiging van de waarde met dezelfde voetafdruk in 2030 en het streven is om in 2040 een klimaatpositief bedrijf te zijn. 

Samen met Etteplan heeft het bedrijf en zijn bedrijfsunit Laundry & Homecare een veelomvattende oplossing voor efficiëntie opgezet, waarin ontwikkeling van PLC, EMS, big data en OEE een rol spelen. Het EMS, afkorting van Energy Management System, omvat ongeveer 4.000 fysieke en virtuele sensoren die dagelijks op meer dan een miljoen punten in 27 fabrieken over de hele wereld gegevens verzamelen. 

Etteplan heeft ook ontwikkeling, verbeteringen, onderhoudswerkzaamheden, ondersteuning en training voor de EMS-oplossing geleverd en dit heeft jaren achtereen geleid tot verlaging van het energieverbruik tot 18% in 2021. In het algemeen loont het werkelijk om te investeren in duurzamere processen en automatisering. In het geval van Henkel was de terugverdientijd korter dan vier jaar en na acht jaar was het rendement van de investeringen verviervoudigd. Bovendien was de efficiëntie van de apparatuur na slechts twee jaar al met 15% verbeterd.

2. Bedrijfskritische informatie met behulp van drones

Het Zweedse mijnbouwbedrijf Boliden werkte in het verleden volgens een handmatige methode, waarbij de belasting van de vrachtwagens werd geteld om te weten hoeveel tonnen erts op voorraad lagen en de weegtransportband werd gebruikt om te schatten hoeveel was verwijderd. Deze methode is echter gevoelig voor verschillen. Ook fotografeerden zij het gebied ook een met speciaal uitgerust vliegtuig. Het vliegtuig moest worden gereserveerd, omdat het door een extern bedrijf werd bestuurd.

Samen met de specialisten van Etteplan startte Boliden met het gebruik van drones voor het meten van de volumes van de ertsvoorraden. Deze informatie is nuttig voor het bedrijf, omdat dit zicht geeft op het tonnage (de waarde) van de ertsvoorraden. De besparingen zijn enorm en kunnen oplopen tot 30%, afhankelijk van de grootte van het gebied waarboven moet worden gevlogen.  

Het gebruik van UAV's (Unmanned Aerial Vehicles) heeft talloze voordelen, zoals lagere kosten, verhoogde veiligheid en minder belasting voor het milieu. Ook bleken de berekeningen veel nauwkeuriger te zijn dan handmatig uitgevoerde berekeningen. De nauwkeurigheid van de ertsvoorraad ligt nu binnen de 5%.

3. Slimme partnerschappen bieden zakelijke voordelen

Fastems is een leverancier van slimme automatiseringsoplossingen voor fabrieken. Etteplan is partner van Fastems op het gebied van softwareontwikkeling met betrekking tot het ontwerpen, ontwikkelen en testen van software en het implementeren van de besturingssystemen voor flexibele fabricagesystemen (FMS). 

Een belangrijk van de samenwerking is het ontwikkelen van en duidelijkheid verschaffen over de werkwijzen en processen voor het testen van software bij Fastems, bijvoorbeeld door middel van rapportage. De testautomatiseringsprocessen zijn zodanig ontworpen, dat de softwaretesters van Etteplan tegelijkertijd meerdere projecten snel en efficiënt kunnen uitvoeren. 

In de praktijk betekent dit, bijvoorbeeld, het bouwen van testautomatiseringsparameters die eenvoudig voor ieder project kunnen worden aangepast. Dit levert aanzienlijke kostenbesparingen op, omdat niet voor ieder project apart de gehele testautomatisering hoeft te worden gebouwd. 

4. Digitale technische documentatie verhoogt de efficiëntie en nauwkeurigheid

De productiefaciliteit van DKG Groep spreidt zich uit over 56.000 vierkante meter, biedt werk aan 240 werknemers en produceert 500 keukens per dag. DKG Groep past zich snel aan de nieuwste ontwikkelingen aan en nieuwe producten kunnen in minder dan geen tijd in hun keukenseries worden opgenomen. Vroeger betekende dit ook stapels kartonnen dozen met gedrukte montagehandleidingen. 

Etteplan HowTo stelde DKG in staat alle documentatie in één platform onder te brengen, waar deze altijd beschikbaar en actueel is. Het zoeken naar een specifieke instructie gaat nu veel sneller dan bij een gedrukte handleiding. Alle instructievideo's en animaties kunnen voor productpresentaties worden gebruikt. 

De montage-instructies vormen nu een onderdeel van het productontwikkelingsproces bij DKG en digitale documentatie levert tastbare voordelen voor het bedrijf op. Geen gedrukte handleidingen in dozen meer, maar slechts een QR-code die direct naar de digitale handleiding op het portaal leidt.

5. Moeiteloze producttraining en kostenefficiënte ontwerpen met een Digital Twin

Sleipner Finland fabriceert en vermarkt transportsystemen voor apparatuur op rupsbanden. De klanten van het bedrijf werken in de mijnbouw, in steengroeven en in het grondverzet. 

Het bedrijf vermarkt en verkoopt zijn producten over de hele wereld via distributeurs, maar biedt zijn klanten ook een digitaal platform dat toegang verschaft tot alle vormen van aftermarket-diensten binnen één portaal.  

Eén van de belangrijkste taken van de aftermarket-diensten is het trainen van gebruikers en distributeurs en het verzekeren en op peil houden van hun kennis, zodat de eindklant het product optimaal kan benutten en weet hoe hij het veilig moet gebruiken. Vroeger werden voor een training de werkelijke productiemachines van de klant gebruikt, waardoor de bezettingsgraad van de machines en zo dus ook de productiviteit tijdelijk werd verlaagd.  

Met behulp van Etteplan en Mevea Ltd. ontwikkelde het bedrijf een digital twin, d.w.z. een simulatiemodel. Ongeveer 80% van de producttrainingen kan nu met een Digital Twin worden gegeven. Het simulatiemodel kan ook op andere manieren worden ingezet, zoals in verkoopdemonstraties.

De Digital Twin verlaagt aanzienlijk de kosten voor logistiek en training en versnelt de inbedrijfstelling van de machine. Het allerbelangrijkste voordeel is de verbetering van de bezettingsgraad van de machine, omdat deze niet langer buiten werking hoeft te worden gesteld voor trainingsdoeleinden.