Fortsätt till innehåll

Fem exempel på dagens smarta fabriker

Smarta fabriker, bruk och anläggningar optimerar effektiviteten och produktiviteten på många sätt genom att kombinera fysiska produktionsprocesser med digital teknik, smart databehandling och stora datamängder. Vilken typ åtgärder pratar vi om i praktiken? För att illustrera vägen framåt har vi samlat fem verkliga inspirationsexempel på de steg som industriföretag har tagit mot en smartare, effektivare och hållbarare framtid.

1. Att göra saker smartare minskar energiförbrukningen och ökar effektiviteten

Henkel, som tillverkar konsumtionsvaror, har ett långsiktigt mål att tredubbla sitt värde till samma fotavtryck år 2030 och en vision om att bli ett klimatpositivt företag år 2040. 

Tillsammans med Etteplan etablerade företaget och dess affärsenhet Laundry & Homecare en heltäckande effektivitetslösning som inkluderade PLC, EMS, Big data och OEE-utveckling. EMS, en förkortning för Energy Management System, omfattar ungefär 4 000 fysiska och virtuella sensorer som samlar in över en miljon datapunkter per dag i 27 fabriker över hela världen. 

Etteplan tillhandahöll även utveckling, förbättringar, underhåll, support och utbildning för EMS-lösningen, vilket resulterade i en minskning av energiförbrukningen med upp till 18 % under 2021. Totalt sett lönar det sig verkligen att investera i mer hållbara processer och automatiseringsutrustning. I Henkels fall erhölls full återbetalning inom fyra år, ROI fyrdubblades efter åtta år – och utrustningens effektivitet har förbättrats med 15 % efter bara två år.

2. Affärskritisk information med hjälp av drönare

Svenska gruvöretaget Boliden använde tidigare en manuell metod där man räknade lastbilslasterna för att förstå hur många ton malm som lagrades och använde transportbandets viktmätare för att uppskatta hur mycket som hade avlägsnats. Men den här metoden utsätts för variat-ioner. De använde även ett specialutrustat flygplan för att fotografera området. Flygplanet måste schemaläggas eftersom det drevs av ett externt företag.

Tillsammans med Etteplans experter började Boliden använda drönare för att mäta volymer för malmlager. Denna information är användbar för bruket för att förstå den lagrade malmens lastvikt (värde). Besparingarna är enorma, upp till 30 % beroende på storleken på det område som man ska flyga över. 

Fördelarna med drönare är många: lägre kostnader, ökad säkerhet och mindre miljöpåverkan. Dessutom visade sig beräkningarna vara mycket mer exakta än de manuella beräkningarna. Noggrannheten för lagrad malm ligger nu inom 5 %.

3. Smarta partnerskap skapar affärsfördelar

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). 

En viktig del i samarbetet är att utveckla och lyfta fram Fastems testmetoder och -processer för programvara, till exempel genom rapportering. Processerna för testautomatisering har utvecklats så att Etteplans mjukvarutestare snabbt och effektivt kan betjäna flera olika projekt samtidigt. 

I praktiken innebär det, till exempel, att bygga upp testautomatiseringsparametrar som enkelt kan modifieras för varje projekt. Kostnadsbesparingarna är stora eftersom hela testautomatiseringen inte behöver byggas separat för varje projekt. 

4. Digital teknisk dokumentation möjliggör effektivitet och noggrannhet

DKG-koncernens produktionsanläggning är över 56 000 kvadratmeter stor, har 240 anställda och producerar 500 kök per dag. DKG-koncernen har snabbt antagit den senaste utvecklingen och nya produkter kan på nolltid tas upp i deras kökssortiment. I den gamla världen betydde det även högar med kartonger med monteringsanvisningar i pappersform. 

Med Etteplan HowTo kunde DKG ha all sin dokumentation i en plattform, alltid tillgänglig på begäran och alltid uppdaterad. Det gick mycket snabbare att söka efter en specifik instruktion jämfört med en tryckt manual. Instruktionsvideor och animationer kan också användas för produkt-presentationer. 

Monteringsanvisningarna är nu en del av DKG:s produktutvecklingsprocess och digital doku-mentation ger konkreta affärsfördelar. Inga fler tryckta manualer i kartonger, bara en QR-kod som tar dig direkt till den digitala manualen på portalen.

5. Enkel produktutbildning och kostnadseffektiv design med en digital tvilling

Finska Sleipner tillverkar och marknadsför transportsystem för bandburen utrustning. Företagets kunder är verksamma inom gruv-, stenbrotts- och schaktningsindustrin. 

Företaget marknadsför och säljer sina produkter över hela världen via distributörer, men tillhandahåller även en digital plattform för sina kunder så att de kan komma åt alla deras eftermarknadstjänster via en enda portal. 

En av de viktigaste uppgifterna för eftermarknadsservice är att utbilda användare och distributörer samt säkerställa och upprätthålla deras kunskaper så att slutkunden får full nytta av produk-ten och vet hur den ska användas på ett säkert sätt. Tidigare genomfördes utbildningen på kundens faktiska produktionsmaskiner, vilket minskade maskinernas utnyttjandegrad och därmed tillfälligt minskade produktiviteten. 

Med hjälp av Etteplan och Mevea Ltd utvecklade företaget en digital tvilling, dvs. en simuleringsmodell. Ungefär 80 % av produktutbildningen kan nu utföras på en digital tvilling. Simuleringsmodellen kan även användas på andra sätt, till exempel i säljdemonstrationer.

Den digitala tvillingen sänker avsevärt logistik- och utbildningskostnaderna och snabbar på driftsättningen av maskinen. Den viktigaste fördelen är förbättringen av maskinens utnyttjandegrad, eftersom den inte längre behöver tas bort från fältet i utbildningssyfte.