Ga naar inhoud

Monika Smektalska: door groei in het bedrijf kan ik ook groeien binnen het bedrijf

Monika Smektalska is haar carrière begonnen bij Espotel, dat in 2017 werd overgenomen door Etteplan. Acht jaar geleden begon ze als assistent en momenteel werkt ze als Financieel Assistent in Wroclaw, Polen. "Een vriend van mij werkte bij Espotel en vertelde me dat ze op zoek waren naar iemand om hem als assistent te vervangen. Ondanks mijn gebrek aan ervaring in dit vakgebied besloot ik te solliciteren", zegt Monika, die eerder in de detailhandel werkte. Tot haar verrassing werd ze uitgenodigd door HR om zich bij het team aan te sluiten. "Ik kreeg twee weken de tijd om de rol van de vorige assistent over te nemen. Ik moest alles vanaf het begin leren. Veel mensen twijfelden aan mijn capaciteiten, maar ik kreeg veel steun van Maciej Sibinski. Ik greep de kans die het lot me bood en maakte er het beste van," herinnert Monika zich.

In het begin bestonden haar taken uit het beheren van de vergaderkalender, het verwerken van post en het ondersteunen bij het organiseren van evenementen. Ze hielp ook bij de formaliteiten rondom de fusie tussen Espotel en Etteplan. Vervolgens volgde de verhuizing naar het nieuwe hoofdkantoor, waarbij aannemers en klanten op de hoogte moesten worden gebracht van de nieuwe bedrijfsnaam en adres. Er waren ook veel veranderingen binnen de organisatie, maar alles verliep geleidelijk.

Terwijl het bedrijf groeide, ontwikkelde Monika haar vaardigheden verder. Ze kreeg taken op het gebied van financiën en boekhouding die haar interesse begonnen te wekken. "Ik heb boekhoudkundige kennis opgedaan van anderen en veel zelfstudie gedaan. Ik heb mijn eigen informatie-database gemaakt die ik elke dag nodig had," herinnert ze zich. Ze ondersteunde ook de HR-afdeling bij het wervingsproces, maar merkte dat de verantwoordelijkheden te veel werden. Ze besprak dit openlijk met Maciej en was opgelucht toen Justyna kwam om de wervingsactiviteiten te ondersteunen, waardoor zij zich kon richten op financiën en boekhouding.

Na verloop van tijd stond Monika voor een nieuwe uitdaging: ze werd zwanger en moeder. "Het was de tijd van COVID, dus we werkten allemaal op afstand. Omdat ik van mijn baan hield, wilde ik zo lang mogelijk al mijn taken blijven uitvoeren. Het thuiswerken maakte het gemakkelijker voor mij," zegt Monika.

Tijdens haar ouderschapsverlof bleef ze voortdurend in contact met haar manager en anderen op kantoor, en ze bezocht ze ook met haar peuter.

"Ik vind de mensen bij Etteplan echt leuk. Ze zijn het grootste bezit van het bedrijf."

"In het begin waren we een klein team en opeens groeide ons team van 50 mensen naar meer dan 200 mensen. Desondanks is er niets veranderd in wie we zijn - iedereen is vrolijk en vriendelijk, en we brengen graag tijd met elkaar door.," legt Monika uit. Haar terugkeer naar het werk was ook een moment waarop haar verantwoordelijkheden en carrièrepad duidelijk werden. "Ik wilde me ontwikkelen in accountancy en financiën. Ik heb dit aan mijn manager verteld en het is gebeurd. Nu denk ik na over de volgende stap in de accountancy. Ik ben blij dat mijn manager zo ondersteunend is. In de loop van de tijd ben ik opgeklommen naar een hoog niveau van het organiseren van mijn werk.", benadrukt Monika, die in acht jaar tijd drie verschillende functies heeft gehad.