Fortsätt till innehåll

Monika Smektalska: Tillväxt i företaget skapar tillväxt i min karriär

Monika Smektalska började sin karriär på Espotel, som förvärvades av Etteplan år 2017. Hon började som assistent för 8 år sedan och arbetar för närvarande som ekonomiassistent i Wroclaw, Polen. "En vän till mig arbetade på Espotel och han nämnde att de sökte en ny assisten. Jag bestämde mig för att söka trots min brist på erfarenhet inom detta område", säger Monika, som tidigare arbetat inom detaljhandeln. Hon blev överraskad när HR hörde av sig och ville att hon skulle bli en del av teamet. "Jag hade två veckor på mig att ta över rollen från föregående assistent. Jag var tvungen att lära mig allt från grunden. Många människor tittade på mig och undrade om jag skulle klara av mina uppgifter, men jag fick mycket stöd från Maciej Sibinski. Jag tog chansen och utnyttjade den fullt ut", berättar Monika.

I början var hennes uppgifter av att hantera möteskalendern, ta emot och skicka post samt stötta med eventkoordinering. Hon hjälpte också till med sammanslagningen av Espotel och Etteplan. Sedan var det dags för flytten till det nya huvudkontoret, informera hyresvärden och kunderna om det nya företagsnamnet och adressen. Det fanns också många förändringar inom organisationen, men allt skedde "steg för steg".

Företaget växte och samtidigt utvecklade Monika sina färdigheter. Det fanns uppgifter relaterade till ekonomi och redovisning som började intressera henne, och hon kände att hon ville gå åt det hållet. "Jag skaffade mig kunskaper inom redovisning från kollegor och ägnade mig mycket åt mycket självstudier. Jag skapade en egen databas med information som jag behövde varje dag", minns hon. Hon stöttade även HR-avdelningen i rekryteringsprocessen utöver sina andra ansvarsområden och Monika kände snart att det blev för mycket. Det var då hon öppet pratade med Maciej och berättade om läget. Monika kände sig lättad när Justyna kom in för att stötta rekryteringsaktiviteterna, då kunde hon fokusera på ekonomi och redovisning.

Efter en tid kom ännu en spännande utmaning – Monika blev gravid. "Det var under COVID-tiden, så vi jobbade alla på distans. Jag tyckte om mitt jobb och jag ville jobba in i det sista, vilket var möjligt när jag kunde arbeta hemifrån", säger Monika.

Under sin föräldraledighet hade hon kontakt med sin chef och andra på kontoret, hon besökte dem också tillsammans med sitt barn.

"Jag gillar verkligen folket på Etteplan. De är företagets största tillgång."

"I början var vi ett litet team och plötsligt växte vårt team från 50 personer till över 200 personer. Trots detta har ingenting förändrats hos oss, alla är glada och vänliga, och vi trivs med varandra", förklarar Monika. När hon kom tillbaka till arbetet efter föräldraledigheten blev hennes ansvarsområden och karriärvägar tydliga. "Jag ville gå vidare inom redovisning och finans. Jag sa det till min chef och fick gehör för mitt önskemål. Nu funderar jag på nästa steg inom redovisning. Jag är glad att min chef är så stöttande. Med tiden har jag nått en hög nivå," betonar Monika, som har gått igenom tre olika positioner under åtta år.