Close
Etteplan digital twin

Digital Twin

Vores kunder har et kontinuerligt behov for at vækste deres forretning gennem udviklingen af nye produkter eller gennem automatiseret produktion. Er du interesseret i at udnytte fordelene ved avancerede simuleringsteknologier, er Etteplan den helt rigtige samarbejdspartner. Vi opretter digital twins for at fremskynde dine produktionstider og for at reducere risici under produktudvikling, produktion, after market og softwaretestning.

De væsentligste fordele
Hurtig time-to-market
Lavere investeringsrisici
Produktsikkerhed
Forbedret gennemsigtighed i samarbejdet

Digital Twin refererer til en virtuel simuleringsmodel af en maskine eller produktionslinje, der er i stand til at imitere brugen og opførslen af ​​den konkrete maskine eller produktionslinje i realtid. Modellen giver samtidig en autentisk simulering af produktet i dets naturlige omgivelser og arbejdsprocesser. Tvillingen kan bruges til at simulere driften af ​​et stykke udstyr eller en produktionslinje i et virtuelt miljø, inden der træffes beslutninger om produktion. Dette sparer omkostninger og reducerer den risiko, der er forbundet med bekostelige investeringer.

Hvis du overvejer, om en digital twin kan være løsningen på dine udviklingsudfordringer, er vi klar til at hjælpe fra de første trin helt frem til vedligeholdelse af simuleringsmodellen. Vi hjælper dig også til at udnytte modellen i forskellige funktioner såsom ved produktudvikling, produktion og aftersales services. I simuleringsmodeller af mobilt maskineri bruger vi fx Mevea´s avancerede software.

Digital twin til produktudvikling

Etteplan kan udvikle en digital twin, dvs. en simuleringsmodel af en del af din maskine eller dit produkt, som herefter bruges til at forudsige, hvordan den valgte del vil opføre sig. Vi kan også oprette en simulering af en hel maskine eller proces og hermed forudsige, hvordan hele processen fungerer i realtid.

Vores services dækker mekanik, electrificering, automatisering og intelligence engineering for den fysiske enhed samt test af softwareløsningen ved brug af den digitale tvilling. Ved hjælp af simuleringsmodellen kan vi indsamle værdifulde brugeroplevelser tidligt i produktudviklingsfasen og hermed spare omkostninger.

Med vores services reduceres kundens produktudviklingstid, da forskellige produktmuligheder eller software kan testes på et tidligt tidspunkt. Risiciene i forbindelse med investeringen reduceres også, da en beslutning om en investering først træffes, efter at produktets funktionalitet er bekræftet af simuleringsmodellen.

Konstruktion og testning med en digital tvilling reducerer typisk omkostningerne i prototypefasen med 30 til 50 procent, og produktdesignets lead time med 20 til 30 procent. Metoden er især nyttig til at designe og introducere nye generationer af produkter og til at styre et produkts fulde livscyklus.

Takket være simuleringsmodellen er kommunikationen mellem eksperterne inden for produktudvikling lettere og mere konkret, da alle kan arbejde på den samme model uden at miste overblikket over produktet, der skal udvikles.

Digital twin ved design af en produktionslinje 

Etteplan hjælper kunder med at anvende den digitale tvilling til produktionsindstillinger. En virtuel simuleringsmodel kan fx bruges til at hjælpe med at designe en ny produktionslinje eller tilføje automatisering til en eksisterende linje. Konstruktion og testning af maskinhydraulik, mekanik, automation og andre karakteristika ved omfattende industrielt udstyr og produktionslinjer er omkostningseffektivt med en digital tvilling, da denne gør det muligt at opdage fejl og flaskehalse på et tidligt tidspunkt, alt imens den gamle produktionsline kan køre uden afbrydelse, indtil en passende løsning er fundet.

Vi hjælper vores kunder med at få styr på de ergonomiske krav til arbejdsstationer langs produktionslinjen i den tidlige fase af planlægningen. En virtuel model kan fx være med til at afgøre, om tilføjelse af automatiserings- eller samarbejdende robotter (cobots) i bestemte arbejdsfaser kan forbedre ergonomien og forhindre arbejdsrelaterede skader.

Etteplan kan hjælpe, hvis din virksomhed oplever udfordringer inden for udvikling og forbedring af jeres aftersales services og ydelser. Vi udvikler en digital tvilling til dit produkt, der er egnet til uddannelse og marketingformål, for eksempel til kundemøder og messer. Den digitale tvilling kobles sammen med en bærbar computer og kræver ingen tunge eller vanskeligt transporterbare enheder. Simuleringsmodellen kan bruges af kunden til at skabe en brugeroplevelse, der matcher de faktiske driftsforhold, og til fx at demonstrere maskinens drift i miner og andre steder, der er svært tilgængelige.

Træning af distributører og maskinoperatører i brugen af en digital tvilling sparer uddannelsesomkostninger, da maskinen, som er i drift, ikke behøver at blive taget ud af produktionen.

Vi udvikler også digital twins, som vores kunder kan anvende til at præsentere nye teknologier, såsom operatørassisterede softwareløsninger, IoT-baserede løsninger til dataindsamling eller autonome køreløsninger. I modellerne skaber Etteplan et virtuelt miljø, der matcher virkeligheden, og som også anvender VR og AR teknologier.

Vi bruger også den digitale tvilling til at udvikle nye overvågningsløsninger for vores kunder. Den digitale twins realtidsforbindelse til en maskine åbner muligheder for overvågning og forebyggende vedligeholdelse. En digital tvilling installeret i en fysisk enhed forudsiger og simulerer maskinens drift under brug og giver mere intelligente tilbagemeldinger til operatøren.

 

Stil Sabine Laerke et spørgsmål eller giv os en udfordring

Når du sender denne formular, vil du efterfølgende blive kontaktet af vores specialister via e-mail eller telefon. Ved indsendelse af formularen accepterer du vores fortrolighedspolitik.