Close
Etteplan safety engineering

Safety Engineering

Sikkerhed, miljø og kundefokus udgør i dag kernen i industrielle virksomheders drift. Derfor er det vigtigt, at safety engineering udføres i overensstemmelse med virksomhedens strategi. Etteplan har designet unikke ekspertydelser som imødekommer vores kunders udfordringer og garanterer sikkerheden i nye anlæg, maskiner og elektriske enheder. Vi tilbyder også services til at forbedre planlægningen af sikkerhed i produktionsfaciliteter og anlæg, værktøjer, maskiner og processer.

Vores services sikrer, at jeres operationer lever op til lovgivningsmæssige krav i et globalt forretningsmiljø. Hermed sikrer I, at de rette betingelser er tilgængelige for en velfungerende funktion og vækst af virksomhedens service- og vedligeholdelsesopgaver.

De væsentligste fordele
Minimerede risici
Forbedret sikkerhed
Overholdelse af nyeste lovgivning og standarder
Fokus på jeres kerneforretning

Alle nødvendige safety engineering services til din rådighed

Vurdering af potentielle risici og sikkerhedsfarer kræver et indgående kendskab til teknologi og arbejdsprocedurer. Anvendelse af markedsspecifik lovgivning, direktiver og standarder samt fortolkningen af dem i praksis kan være en uoverskuelig opgave: At kende, forstå og udnytte mere end 30 EU-direktiver er tæt på umuligt for en maskinfabrikant på trods af, at ​​virksomhedens ledelse er ansvarlig for deres implementering. En ekstern ekspert, der ikke blot forstår lovgivningen og lovkravene, men også den indbyrdes afhængighed mellem en enheds mekanik og teknologi, kan være til stor hjælp.

Etteplans sikkerhedsteknikere har mange års erfaring med at anvende standarder inden for kontinenter, lande eller på lokalt niveau. Vi udvikler vores ekspertise løbende, og vi bruger de seneste informationer og kompetencer i forhold til sikkerheden i både maskiner og anlæg.

 

Vi kan hjælpe dig med at vækste din vedligeholdelsesforretning

For mange af vores kunder er service og vedligeholdelse en afgørende kilde til vækst. Når der opstår en fejl i en maskine, eller når der foretages bare en mindre ændring (udvidelses-/vedligeholdelsesprojekt), påvirker det ofte enhedens sikkerhed.

Hvis sikkerhedsrisici på grund af ændringer i maskiner ikke vurderes, kan dette føre til farlige situationer i fremtiden. Etteplans sikkerhedseksperter gennemgår, hvordan ændringerne på din enhed påvirker sikkerheden som helhed, og hjælper med at opfylde de nødvendige juridiske krav.

Overvej sikkerheden tidligt

For at eliminere farer og minimere risici er det vigtigt at overveje sikkerhed tidligt i et produkt og under et procesudviklingsprojekt.

Etteplans sikkerhedseksperter har omfattende know-how, der hjælper kunder med at undgå dyre tilbagekald eller fejl.

Vi støtter vores kunder i styringen og udviklingen af sikkerhedsrelaterede processer, og tilbyder dem omfattende, nøglefærdige leverancer og Managed Service-løsninger. Gennem vores ydelser har vores kunder adgang til opdateret information om anlæg, projekter og produkters sikkerhed gennem hele deres livscyklus. Vi tilbyder også rådgivning og uddannelse.

Safety management services, vi leverer til vores kunder, inkluderer:

•   Management system audits

•   Current state analyse

•   Planlægning af kommunikation og samarbejde

•   HSE investeringsplaner

•   Overvågning af regler og direktiver

 

Vi garanterer, at dit produkt eller anlæg er sikkert

Etteplans sikkerhedsteknikere hjælper dig med at opnå sikre arbejdsmiljøer, maskiner, processer og med at opfylde myndighedskrav. - Så du kan fokusere på din kerneforretning.

Du kan fx hyre os til en safety compliancy konsultation, hvor vi gennemgår, hvordan din enhed overholder lokal lovgivning, og hvilken type ændringer, der er behov for for at sikre, at produktet overholder markedsspecifikke regler.

Du kan også outsource hele udviklingen og vedligeholdelsen af dit anlægs eller enheds sikkerhedsteknik. Dette giver dig mulighed for at fokusere på din virksomheds kerneforretning uden at skulle bekymre dig om maskin- eller anlægssikkerheden.

 

Safety%20path_en.png
Etteplan SAFETY PATH servicemoduler er designet til at understøtte engineering af en kundes enheder samt sikkerheden i deres systemer i alle faser af livscyklussen. Med hjælp fra vores SAFETY PATH servicemoduler er Etteplans sikkerhedseksperter ansvarlige for den generelle styring, planlægning, vurdering og praktiske implementering af sikkerhed.

 

 

Vores øvrige services:

Machinery og Product SAFETY - Risikovurderinger og studier af CE-mærkning for nye maskiner, udstyr (fx elektrisk, medicinsk eller tryk) eller sikkerhedskritiske komponenter. Etteplans testlaboratorium tilbyder akkrediterede EMC (electromagnetic compatibility) testing services.

Plant safety Vi hjælper med at udvikle og revidere dit anlægs sikkerhedsstyringssystem og sikrer, at niveauet for dit anlægs proces, maskine og arbejdssikkerhed overholder eksisterende regler og standarder.

Process SAFETYRisikovurderinger såsom Hazscan og Hazop til nye og nuværende anlæg. Design og styring af sikkerhedsrelaterede systemer (SRS).

Workplace SAFETY - Sikkerhedskontrol og risikovurderinger af arbejdspladser, maskiner eller udstyr. Understøtter kunders sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitetspolitik (HSEQ).

Explosion SAFETY  (ATEX) - Dokumenter til eksplosionsbeskyttelse, sikkerhedsundersøgelser af apparater, der bruges i potentielt eksplosive miljøer.

Environmental SAFETY - Miljøundersøgelser, tilladelser, revisioner, undersøgelser og rapportering af kemikalier, vand, regnvand, spildevand.

Cyber SECURITY  – Workshops og træning i trusselsmodellering, sikkerhedstest fx negativ test og sårbarhedsscanning for de tilsluttede enheder og systemer.

SAFETY Consulting - Rådgivning i sikkerhed for ledere, kunder mv. Safety walks. Træning og workshops i sikkerhed. Støtte til kunders investeringsprojekter og RFQ-specifikationer fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Lovgivningsmæssige studier.

Stil Sabine Laerke et spørgsmål eller giv os en udfordring

Når du sender denne formular, vil du efterfølgende blive kontaktet af vores specialister via e-mail eller telefon. Ved indsendelse af formularen accepterer du vores fortrolighedspolitik.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske, og for at forhindre automatisk indsendelse af spam.