Close
Etteplan Asset Information Management

Håndtering af anlægsinformation

I kapitalintensive virksomheder er nedetid ekstra dyre på grund af mistet produktionskapacitet. Derfor er det bydende nødvendigt at øge aktivers produktive livscyklus gennem optimerede vedligeholdelsesprogrammer og effektiv brug af aktiverne. Herudover har sikkerhedsspørgsmål og regler en stigende indflydelse på, hvordan aktiver drives og vedligeholdes.

De væsentligste fordele
Forbedret sikkerhed
Effektiv brug af aktiver
Forbedret oppetid
Service til din asset information management
Etteplan AIM
Lær mere

Etteplan’s services inden for håndtering af anlægsinformation (Asset Information Management: AIM) er gearede til at sikre korrekt teknisk dokumentation i investeringsprojekter, reducere omkostninger til asset information management såvel som øge sikkerheden og tilpasse servicen for at maksimere aktivets oppetid. 

Vi kan tage det fulde ansvar for din asset information management, så du kan fokusere på din kerneforretning. Virksomheder som Fortum, Finavia, Outokumpu og E.ON har overladt deres asset information management til Etteplans services.

 

 

Kontakt os, hvis din virksomhed står over for følgende udfordringer:

  • I starter et investeringsprojekt, men det ser ud til, at anlægsinformationer ikke er opdaterede, og der er usikkerhed om placeringen af ​​master data
  • I mangler eller har utilstrækkelige dokumentationskrav
  • Projektplanlægning og -afrunding lider under lange lead times
  • Der mangler klare roller og ansvar i styringen af ​​anlægsinformation
  • Anlægsinformationer er kun delvist digitaliserede
  • Serviceteknikerne bruger for meget tid på at korrigere forkerte anlægsinformation
  • Du vil sikre dig, at dine anlægsinformationer overholder alle relevante sikkerhedsbestemmelser og du ønsker at  forbedrer arbejdssikkerheden og minimere arbejdsrelaterede ulykker

Vores kunder: Håndtering af anlægsinformation

En smidig service og vedligeholdelse afhænger af nøjagtige og up-to-date oplysninger

Ifølge flere undersøgelser bruger en serviceingeniør 30 procent af sin tid på at søge efter de rigtige anlægsinformationer som fx as-build tegninger, arbejdsinstruktioner, vedligeholdelses- og reparationsoptegnelser og strukturer. Derfor er en nøglefaktor, der påvirker effektiv brug og vedligeholdelse af fysiske aktiver, en hurtig og nem adgang til anlægsinformationer af høj kvalitet.

Anlægsinformationer af høj kvalitet som en service til drift og vedligeholdelse:

- Serviceingeniøren sparer tid takket være nøjagtige og up-to-date informationer
- forbedret arbejdssikkerhed
- beslutningstagning er baseret på ajourførte og nøjagtige oplysninger, hvilket reducerer risici
- reduceret afhængighed af enkeltpersoners kompetencer og viden

 

Anlægsinformation af høj kvalitet reducerer omkostningerne ved investeringsprojektet

Ved investerings- eller moderniseringsprojekter behøver ingeniører pålidelige og opdaterede baseline data. Forkerte anlægsinformationer kan have en enorm indflydelse på de samlede investeringsomkostninger og tidsplaner. Derfor er det vigtigt at sikre hurtig adgang til valide anlægsinformationer, allerede før opstarten på et investeringsprojekt.

Fordelene ved anlægsinformationer af høj kvalitet som en service ved investeringsprojekter:

- kortere leveringstider, da anlægsinformationen er korrekte fra projektets start og let kan genfindes
- omkostningsbesparelser, da der ikke er behov for at foretage rettelser af data under projektet
- ingeniører kan stole på ​​dataenes validitet
- personalet kan allokeres til værdiskabende aktiviteter i stedet for at opdatere fejlagtige oplysninger

 

Standarder, der understøtter effektiv informationsstyring

ISO 55000 - til langsigtet asset management

ISO 55000 er en serie af standarder til optimeret asset management. Standardens kerneegenskab er etableringen af ​​et Asset Management System (AMS). En AMS er skabt til at styre, koordinere og kontrollere virksomheden, så den  realiserer værdierne af sine faciliteter på en omkostningseffektiv og ressourceeffektiv måde og herigennem når sine definerede mål.

Facility information er et aktiv, der, når det administreres korrekt, tilføjer stor værdi til en organisation. Denne værdi skal realiseres for at imødekomme de informationsbehov, der kræves af effektiv asset management. Etteplans AIM er baseret på kravene og retningslinjerne i ISO 55000 for at etablere effektiv informationsstyring og sikre, at virksomhedens informationskrav overholdes.

ISO 19650 - gennem hele livscyklussen

I løbet af en anlægs livscyklus produceres og behandles en meget stor mængde information, særligt under forskellige typer af projekter. Næsten alle større investeringsprojekter i dag arbejder med BIM (Building Information Modelling), som i enkle vendinger kan beskrives som en tilgang til, hvordan integreret digitalisering af hele konstruktions- og ledelsesprocessen anvendes. Denne måde at arbejde på skaber helt nye udfordringer, frem for alt for den modtagende og administrerende organisation.

ISO 19650 er en international standard, der dækker de forskellige aspekter af informationsstyring gennem et anlægs livscyklus inden for både projekt- og driftsfaser. Ejerskab, koordinering, kravstyring og informationsprocesser er nogle af de vigtige elementer, der er beskrevet i standarden.

Sammen med ISO 55000 danner det en robust ramme for effektiv informationsstyring der sikrer, at organisationen når sine definerede mål.

ISO 81346 - til industrianlæg

Hvad koster det at drive et industrianlæg? Hvilke forskellige dele består udstyret af, og hvordan passer delene sammen? Hvilke oplysninger er tilgængelige for et produkt? Dette er problemer, som ISO 81346 kan hjælpe med at besvare.

Denne standard handler om, hvordan man strukturerer industrielle systemer, installationer, udstyr og produkter, og hvordan man tildeler referencebetegnelser til alle dele. Dette gør det muligt at identificere alle bestanddele og linke information og dokumenter til objekterne.

Et anlæg, der er struktureret i henhold til ISO 81346, har store fordele, når det gælder konverterings- og udvidelsesarbejde. Det vil være lettere at holde anlægsregistret og tilhørende information opdateret ved at "udvide" det eksisterende system.

At sætte lid til en etableret standard giver også klarhed i samarbejde og kommunikation med eksterne entreprenører og letter udvekslingen af information.

At strukturere oplysninger for et anlæg gør også fejlfinding og vedligeholdelse mere effektiv.

 

Stil Sabine Laerke et spørgsmål eller giv os en udfordring

Når du sender denne formular, vil du efterfølgende blive kontaktet af vores specialister via e-mail eller telefon. Ved indsendelse af formularen accepterer du vores fortrolighedspolitik.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske, og for at forhindre automatisk indsendelse af spam.