Gå til indhold

SDA og hardware-agnostik omvælter industriel automatisering 

I industriel automatisering har udstyr altid været tæt koblet til lukket og proprietær software. En ny æra for softwaredrevet automatisering (SDA) og hardware-agnostik er ved at begynde, hvor applikationer og hardware afkobles fra hinanden. Dette betyder en væsentlig transformation, der gavner både udviklere og ejere af automatiseringssystemer.

Traditionelt har automatiseringssystemer og deres PLC-enheder haft en meget tæt kobling af hardware og software. Branchen har været domineret af et lille antal leverandører som Siemens, ABB, Bosch og Rockwell Automation for blot at nævne nogle få. Softwarebaseret automatisering bryder denne stærke alliance ved at introducere hardware-agnostik. Det afkobler applikationer fra de komponenter, de kører på. 

"Når systemet defineres, har udvikleren nu mulighed for at vælge enhver platform uden at være bundet til en specifik leverandør. SDA giver frihed til at vælge hardwarekomponenter fra enhver leverandør og udskifte dem med en anden leverandørs komponenter efter forgodtbefindende. Det er som en lille revolution."

Tomasz Badowski

Salgschef i Etteplans SES-forretningsenhed i Wroclaw, Polen

SDA er baseret på virtualisering og abstraktion med en lagdelt hardware- og softwarestruktur forbundet via et applikationsprogrammeringsinterface. Dette muliggør anvendelse af forskellige hardware- og softwarekomponenter og tilpasning. 

"Hardware-agnostik er i sig selv ikke nyt, men det er en nyhed i industriel automatisering. En analogi til SDA er Googles Android på smartphones; en anden er Open RAN i mobiltelekominfrastruktur. Der er en fælles softwareplatform til alles brug, men fuld frihed i hardware," forklarer Daniel Rogoz, leder af Etteplans enhed for indlejrede systemer i Poznan, Polen. 

Fordele, udfordringer og risici 

Formålet med automatisering har altid været at opnå omkostningseffektivitet, sikkerhed, færre ulykker, bedre kvalitet og hurtigere processer. Softwarebaseret automatisering kan forbedre alle disse – men har endnu flere fordele for industrier. 

"I øjeblikket er SDA's fordele ikke direkte rettet mod at reducere omkostninger. I stedet åbner det økosystemet til at forbinde verden nærmest fra enhedsniveau og fabriksgulv. Merværdien kommer fra interoperabilitet og let sammenkobling af multiple blokke," siger Daniel Rogoz. 

Interoperabilitet er en stor bonus for udviklere. De kan have platformsuafhængige udviklingsinterfaces til at kombinere systemer med flere leverandører uden risiko for, at softwaren ikke virker. 

En udfordring ved SDA er, at det kræver indlæring af nye færdigheder. Det er nødvendigt at have en god forståelse af automationsdomænet kombineret med applikationsniveau-knowhow. Virksomheder skal opbygge kompetence til at udnytte de nye muligheder i deres projekter. Udviklere og ingeniører behøver dog ikke længere at være specialister erfarne i en bestemt PLC, men kan lykkes med mere generiske færdigheder. 

En anden udfordring er regulering. SDA skal sikre funktionel sikkerhed og cybersikkerhed på samme måde som traditionel automatisering. Ligesom enhver ny teknologi rejser hardware-agnostik også kritik. 

"Nogle tror, at hvis man tager komponenter fra mange leverandører, kan resultatet ikke blive lige så sikkert og pålideligt som med kun én leverandør, der styrer det hele. Det bliver vanskeligt at sige, hvem der er ansvarlig for kvaliteten. En løsning kunne være, at integratoren tager ansvaret," siger Rogoz. 

Fremtidig adoption af SDA kan skabe nye forretningsmuligheder 

Over tid forventes adoptionen af softwarebaseret automatisering at skabe et voksende økosystem af hardwareleverandører og softwareudviklere. Flere og flere aktører vil sandsynligvis træde ind på markedet. Nogle beregninger hævder, at SDA kan forbedre omkostningseffektiviteten med 30%. 

"Der er mulighed for mere prisskonkurrence på hardwarekomponenter, hvis SDA får stor adoption og accept blandt både fabriksforvaltere og leverandører af hardware og software. Vi skal overbevise og uddanne dem alle til at tilslutte sig denne SDA-verden for at forstå fordelene," siger Tomasz. 

Han tror, at SDA fuldstændigt kan ændre, hvordan automatisering udføres og ser ud. Hidtil har industriel automatisering været designet af mennesker, men i fremtiden kan AI opdage ineffektiviteter og selv organisere sig for at forbedre effektiviteten. 

Etteplan påbegynder sine første leveringsprojekter og anvender Bosch Rexroths ctrlX Automation, den førende SDA-platform. Dets eksperter kan hjælpe kunder med at gøre deres produkter kompatible med platformen. 

"Vi kan hjælpe f.eks. med at opbygge automationsapplikationer og vælge applikationer til indsamling eller behandling af data. Vi kan bygge end-to-end-hardwaresystemer, vælge komponenter og skabe en komplet serviceløsning."

Daniel Rogoz

Leder af Etteplans enhed for indlejrede systemer i Poznan, Polen