Close

Konstellationen giver os en hurtig og adræt organisation

MAN Diesel & Turbo SE er verdens førende leverandør af totakts-motorer til marine og stationære anlæg. Virksomheden sidder på 50% af verdensmarkedet for to og firetakts-motorer. Motorerne udvikles til fremstilling både i virksomheden og hos licenstagere. Ud over moderselskab i Augsburg, Tyskland, har virksomheden afdelinger i bl.a. Danmark, Frankrig, Schweiz, Tjekkiet, Indien, Kina mv.

 

CasenMAN%20Energy%20solutions.jpg

MAN Energy Solutions stod over for massive udfordringer i forhold til at rekruttere kvalificerede senior softwareudviklere til et avanceret C++ projekt, der skulle være en forberedelse til MANs digitalisering. Opgaven blev sat i udbud, og Etteplan (tidligere TekPartner*) blev valgt til at løse udfordringen. Efterfølgende er samarbejdet udvidet til også at omfatte moderselskabet i Augsburg.

”Etteplan er valgt på deres kvalifikationer og pris. Det set up, Etteplan arbejder med, hvor de kan pege på kvalificerede udviklere inden for en hvilken som helst disciplin, er der mig bekendt ingen konsulenthuse, der kan matche, så det fungerer. Det gør Etteplan til vores primære leverandør af konsulenter.

Konkurrencemæssigt har konstellationen med Etteplan haft stor værdi for os, fordi den betyder, at vi er i stand til at rykke hurtigere og hermed nå deadlines for motorleverancer, vi ikke tidligere ville have nået. Samarbejdet åbner døren for en masse muligheder og giver os et langt større beredskab og en meget adræt organisation: Det er ekstremt let for mig at ringe til Etteplan og fortælle, hvad jeg har brug for, og efterfølgende leverer Etteplan den rigtige konsulent til opgaven. Der er stor forskel på at ansætte en fast medarbejder og en konsulent. Hos Etteplan er de dygtige til at pege de rette konsulenter ud i processen – også bedre, end vi selv er. Strategisk kan det være lettere for mig at hyre konsulenter end faste medarbejdere, fordi det i organisationen handler om head count. Samtidig er det en måde for os at højne produktiviteten i  perioder med spidsbelastning. Pt. er ca. 10% af mine medarbejdere i København konsulenter.

MAN Energy Solutions har samarbejdet med Etteplan siden virksomhedens start omkring bl.a. VHDL til FPGA, Windows Image og C++. Etteplans konsulenter har en sublim viden om FPGA og vores platform.

"Samarbejdet med Etteplan (tidligere Tekpartner*) åbner dørene for en masse muligheder og giver os et langt større beredskab og en meget adræt organisation"

Henrik Rechnagel Olesen, Senior Manager, Head of Automation & Control, Two-stroke 

MAN Energy Solutions

Succesfuldt pilotprojekt i Østeuropa

MANs low cost afdeling i Indien er god til test og brugerflader, men er ikke gearet til at løse tungere udviklingsopgaver. Vi havde derfor et behov for at prøve af, om vi kunne få løst opgaver i Østeuropa. Også her har samarbejdet med Etteplan fungeret super godt og været meget transparent: Etteplan opstillede fra starten en række strategiske modeller for samarbejdet. Efterfølgende deltog jeg og en kollega på en Fact Finding Study Tour, hvor Etteplan introducerede os til potentielle samarbejdspartnere. Herefter fik vi grønt lys til at køre et pilotprojekt, hvor en eksisterende prototype til troubleshooting blev omskrevet til C++ for at fremtidssikre værktøjet og få kode og ejerskab på alt. Pilotprojektet har gjort, at data fra vores kontrolsystem, som enten er for dyr eller umulig at sende via satellit, i dag kan hentes ned på et USB-stik. Løsningen med konsulenter i Østeuropa har været super god, og for os har det ikke været mere besværligt at arbejde sammen med en udvikler i Makedonien, Serbien og Hviderusland, end hvis han sad i Jylland.

 

Forbereder til fremtidens compiler og Cloud

Etteplan har de seneste tre år arbejdet med at forberede vores eksisterende sourcekoder samt konverterer en række systemer til at blive understøttet med Clang. Projektet skal gøre det muligt at begrænse, filtrere og udvælge data, så de kan sendes via satellit. Målet for digitaliseringen er, at alle skibe bliver connected, så vi kan stille løsninger til rådighed for skibsejere, serviceudbydere samt licenstagere, som gør, at de kan optimere vores motorer og tilbyde forebyggende vedligeholdelse. Første bruger bliver præsenteret omkring SMM messen i efteråret. Næste step af vores digitaliseringsfase bliver at udvikle en agent som kan interface mellem kontrolsystem og Cloud, så man kan bestille data inden for Life Cycle Maintenance, downloade ny software mv.

For nylig har vi sendt tre af Etteplan danske konsulenter til vores afdeling for firetakts-motorer i Augsburg. Afdelingen har haft kæmpe udfordringer med at rekruttere kompetente ingeniører til softwaredelen af platformen, og det var derfor oplagt at foreslå dem samme set up, som vi anvender. Den ene af de tre konsulenter er i forvejen ansat i min afdeling. Med ham om bord har jeg ikke været i tvivl om, at de vil få succes. Vi får super feedback fra tysk side og forventer, at der kommer flere konsulenter på projektet i fremtiden”.

MAN%20Energy%20solutions_Logo.jpg

*Etteplan opkøbte Tekpartner in 2021, læs mere om overtagelsen.

Relateret indhold

Ledende inden for den digitale transformation af glashærdningsindustrien med Glaston

Som en innovativ frontløber ønsker Glaston at være global leder inden for udviklingen af ​​glashærdningsindustrien med innovative teknologier og livscyklusløsninger. Glastons mål er fortsat at bygge en bedre fremtid gennem sikrere, smartere og mere energieffektive glasløsninger. En af hjørnestenene i Glastons strategiske vision er at lede digital transformation.

Udvikling af fremtidens kundeoplevelse i dag - med Hakonen

Hakonen, en virksomhed, som leverer services inden for husholdningsapparater, møbler og vaskeri, stræber mod at ændre fremtiden i retning af en mere ressourceeffektiv og ubekymret verden. Virksomheden betjener kunder inden for husholdningsapparater og møbler samt fast ejendom.

Optimering af YKLs synsproces - slutbrugere roser ny tilrettelæggelse af workflow

YKL ry er en anerkendt sammenslutning af private synshaller, som er grundlagt i 1996. Foreningen fungerer som en tovejs informations- og samarbejdskanal for sine medlemmer og understøtter uafhængige og upartiske synsaktiviteter.

YKL ry støtter tilrettelæggelsen af bilinspektioner hos privat virksomheder. Foreningens mål er at forbedre betingelserne og økonomien for branchen. YKL ry udvikler den tekniske ydeevne og kvalitet af synsaktiviteter og stræber efter at imødekomme medlemmernes uddannelsesbehov.

Udvikling af en SaaS parkeringsløsning sammen med Hi Tech Mobility

Folkene bag Hi Tech Mobility har udviklet og optimeret mobilitetsløsninger til vejafgifter, færge- og parkeringsstyring siden 2004. Virksomheden har stor international erfaring inden for udvikling, implementering og drift af ITS (Intelligente Transport Solutions) industrier, såsom elektroniske betalingstjenester med rådgivning inden for relaterede forretningsområder .

Etteplans eksperter yder support til Kalmar på flere fronter

Kalmar tilbyder det bredeste udvalg af fragthåndteringsløsninger og services til havne, terminaler, distributionscentre og tungindustri. Kalmar er brancheførende inden for terminalautomation og energieffektiv containerhåndtering, hvor hver fjerde containertransport rundt omkring i verden varetages vha. en Kalmar-løsning. Gennem sin omfattende produktportefølje, sit globale servicenetværk og evnen til at håndtere problemfri integration af forskellige terminalprocesser, forbedrer Kalmar effektiviteten af ​​enhver transport.

Contact us
Johnny Jensen
Johnny Jensen
Director, Sales and Marketing