Close

Produktion af Kemiras KemConnect ™ løsninger til spildevandsrensning

Kemira er global leder inden for bæredygtige kemiske løsninger til vandintensive industrier. Virksomheden leverer de mest egnede produkter og ekspertise til at forbedre deres kunders produktkvalitet, proces og ressourceeffektivitet. Kemiras fokus er inden for pulp (papirmasse) og papir, vandbehandling samt olie og gas.

Bæredygtighed er kernen i Kemira’s strategi: Virksomheden bruger sin ekspertise inden for kemi til at finde løsninger og bidrage til at udvikle et bæredygtigt samfund. Kemira bruger derfor FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG) som en ramme, hvorigennem virksomheden evaluerer, hvordan den i øjeblikket og fremadrettet kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Kemira fokuserer især på følgende tre SDG'er: Rent vand og sanitet (SDG 6), ansvarligt forbrug og produktion (SDG 12) og klimaindsats (SDG 13).

For at hjælpe sine kunder med at nå disse mål har Kemira udviklet flere KemConnect™ smarte kemiske vandrensningsløsninger med førende kommunale spildevandskunder. Kemiras mål var at producere disse KemConnect ™ løsninger (fem i alt) for at muliggøre en bredere lancering af løsningerne i Europa og Nordamerika. De lovgivningsmæssige krav fordrede også mere detaljeret analyse for at oprette en overholdelsesstrategi.

Kemira ledte efter en leverandør, der har specialiseret sig i produktion af automatiseringsbaseret procesudstyr og i oprettelsen af ​​teknisk dokumentation i henhold til lovkrav på forskellige markeder. Etteplan viste sig at være den serviceudbyder på det nordiske marked inden for procesudstyr, industriel automation, funktionssikkerhed og teknisk dokumentation.

 

Kemira KemConnectSD service Jesper

Kemira KemConnect™ Sludge Dewatering solution

 

Produktion af KemConnect ™ løsninger med et tværfagligt ingeniørteam

Samarbejdet startede med en forundersøgelse for at blive fortrolig med den aktuelle tilstand for de fem forskellige KemConnect ™ smarte kemiske vandrensningsløsninger, identificere lovkrav og vælge den bedst mulige overholdelsesstrategi og samtidig identificere muligheder for standardisering af teknologier på tværs af hele løsningsporteføljen. Forundersøgelsen omfattede også en informationsanalyse, der bestod i at udvikle en teknisk informationsplan, der definerede kunderne, deres behov og krav. På baggrund af Kemiras individuelle behov blev der sammensat et tværfagligt team for projektet bestående af specialister inden for projektledelse, automatisering, elektroteknik, mekanisk, sikkerhed og teknisk dokumentation.

Under projektet arbejdede Etteplans eksperter tæt sammen med Kemiras ingeniører. Etteplan gennemførte en forundersøgelse af kontrolsystemer og hardwareplatforme og designede efterfølgende - for hver enkelt løsning - den endelige kontrolalgoritme, user interface, PLC  softwarekode samt den endelige hardwareløsning inklusiv udførelsen af det detaljerede design.

Herudover støttede Etteplan Kemira i evalueringen af ​​alternative lovgivningsmæssige overholdelsesstrategier for EU og de nordamerikanske markeder. Omfanget omfattede valg af EU- og UL-certificerede komponenter og oprettelse af varianter og tegninger i overensstemmelse med EU- og UL-krav såvel som standardisering af produktfamiliens komponentvalg.

Ud over udstyrsteknologi leverede Etteplan teknisk dokumentation til Kemira for de fem nye løsninger i Etteplans DITA XML-baserede system. Det strukturerede dokumentationsformat muliggjorde genbrug af moduler og billeder i forskellige manualer inden for samme produkt eller produktfamilie. Teknisk dokumentation blev publiceret i både PDF og HTML-formater.

Projektet omfattede hurtige produktguider, installations- og betjeningsvejledninger, produktbeskrivelser og tekniske datablade. Arbejdet bestod af planlægning af indhold, informationsanalyse, grundlæggende forståelse af udstyret, skrive- og illustrationsarbejde og implementering af en ny arbejdsmodel for produktion af indhold hos Kemira - i samarbejde med designteamet.

Kemira ledte efter en leverandør med et tværfagligt team og erfaring med produktstandardisering. Etteplan leverede en fremragende service og viden og skabte teknisk dokumentation, der gør det muligt for os at producere vores KemConnectTM -applikationer. Som et resultat af projektet er vores applikationer til smart vandrensning nu certificeret til både EU og det nordamerikanske marked, ”forklarer Fredrik Enell, Senior Manager of Business Development hos Kemira. ”Samarbejdet med Etteplan var meget effektivt. Det erfarne Etteplan-team sikrede dokumentation af høj kvalitet og høj fleksibilitet for vores ingeniører.

Resultater: Vellykket lancering på markedet, overholdelse af lovgivning og teknisk dokumentation af høj kvalitet.

For at opsummere støttede Etteplan Kemira i produktionen og markedsføringen af ​​KemConnect ™ -løsninger til slamafvanding, fjernelse af fosfor, spildevandsdesinfektion, lugt- og korrosionsbekæmpelse samt løsninger til kemikalielagerstyring. Projektet krævede flere forskellige kompetencer udover brede og dybe domænekompetencer. Etteplan kunne tilbyde et tværfagligt og erfarent team med ekspertise inden for procesudstyr og procesindustri, herunder lovkrav, som udviklede projektet i tæt samarbejde med Kemiras ingeniører.

Takket være Etteplans fleksibilitet og parathed blev produktionen udviklet i et tempo, der passede til Kemiras tekniske og kommercielle teams. Med Etteplans støtte kunne Kemira opnå lovgivningsmæssig overholdelse i EU og USA og minimere risici forbundet med komponentleverandører. Resultatet muliggjorde let installation og brug.

Derudover er den tekniske dokumentation leveret af Etteplan klargjort til forskellige kanaler og er hermed fremtidssikret: Fremover kan dokumentation kombineres med data fra udstyr og apps og offentliggøres interaktivt gennem flere kanaler. De veldokumenterede produkter betyder sparet tid på besvarelse af henvendelser fra kunder, og dokumenternes forbedrede udseende styrker brandet. Desuden forbedrer de veldesignede, sammenhængende dokumenter brugervenligheden og brugernes tilfredshed med den tekniske dokumentation.

Vigtigst af alt vil KemConnect's smarte vandrensningsløsninger hjælpe Kemiras kunder med at opbygge en mere bæredygtig verden ved at reducere negative påvirkninger og maksimere deres positive bidrag til miljøet.

“Dette projekt gør det muligt for os at producere Kemiras applikationer til smart vandbehandling. Vores KemConnectTM -applikationer forbedrer vores kunders proces effektivt og hjælper dem med at nå deres mål for bæredygtighed, ”opsummerer Fredrik.

Relateret indhold

Digital twin giver Sleipner konkurrencefordele

Sleipner Finland Ltd fremstiller og markedsfører innovative og sikre transportsystemer til sporet udstyr. Virksomhedens kunder arbejder inden for minedrift, stenbrud og jordarbejde. Sleipners produkter giver brugerne betydelige besparelser ved at øge produktiviteten og reducere vedligeholdelses- og brændstofomkostningerne, og de reducerer kuldioxidemissionerne med mindst 85% under transport.

Tandplejerobot i en ny digital æra

Rayo 3DToothfill sigter mod at forbedre milliarder af menneskers liv gennem tandhygiejne af høj kvalitet til en overkommelig pris. Deres løsning giver de bedste resultater samt besparelser for både tandlæge og patienter. For at sikre, at løsningen er brugbar i forskellige miljøer, er den enkel og let at anvende. Derfor tages også problemfri integration med eksisterende udstyr alvorligt.

Ved en oversættelse på 100.000 ord kan ét ord være afgørende

VMI's hovedkvarter med base i Epe, Holland, beskæftiger omkring 900 mennesker. Gennem erfarne og dygtige mennesker og et ambitiøst og initiativrigt ledelsesteam anerkendes VMI som en respekteret markedsleder, der tilbyder innovative maskiner, som løbende udvikles og forbedres.

Udvikling af en forlænger med lang rækkevidde for Pexraytech

Pexraytech er en højteknologisk virksomhed i Otaniemi, Finland, der udvikler og producerer banebrydende, bærbare røntgenbilledsystemer. Pexraytech gør brug af den omfattende røntgentekniske ekspertise, Finland har, og leverer innovative og intuitive løsninger inden for to fokusområder: Sikkerhedssektoren og Industrial NDT (Non Destructive Testing). Virksomheden tilbyder også avancerede brugerdefinerede systemer til kunder, der har brug for specielle røntgenløsninger til andre applikationer.

Outsourcing hjalp os med at fokusere på vores kerneprodukter

Oticon Medical tilbyder benforankrede høreapparater og cochleaimplantater, der imødekommer behovene hos forskellige patientgrupper, og især dem, der står over for de hårdeste høreudfordringer. Oticon Medical har sin oprindelse i Oticon og er del af William Demant Group, den internationale markedsleder inden for hørehygiejne.

Contact us
Johnny Jensen
Johnny Jensen
Director, Sales and Marketing