Close
Technical Product Information

Dokumentacja techniczna produktu

Podczas cyklu życia produktu różni użytkownicy muszą być w stanie szybko, pewnie, prawidłowo i bezpiecznie instalować, przekazywać do użytku, eksploatować i serwisować taki produkt.

Firma Etteplan wie, jak zapewnić użytkownikom, operatorom i technikom serwisowym przejrzyste oraz jednoznaczne instrukcje obsługi, serwisowe. Dzięki temu wzrośnie poziom wydajności, bezpieczeństwa i... zadowolenie klienta.

Firma Etteplan oferuje usługi i rozwiązania w zakresie tworzenia, lokalizacji i tłumaczenia dokumentacji technicznych produktów, a także zarządzania nimi, publikowania i ułatwiania wyszukiwania oraz udostępniania ich za pomocą różnych kanałów cyfrowych. Naszą misją jest troska o to, aby Twoja dokumentacja techniczna umożliwiała bezpieczną i wydajną pracę, dostarczała zespołom informacje upraszczające wykonywanie pracy na wielu poziomach, zwiększała jakość obsługi Twoich klientów oraz przygotowała przedsiębiorstwo na zmiany, które pojawią się w przyszłości.

Główne korzyści
Gwarantowana zgodność z dyrektywami i regulacjami
Gwarantowana zgodność z zasadami BHP
Niższe koszty produkcji — jednorazowy rozwój wielorazowych danych
Niższa emisja CO2
Mniejszy nakład pracy na wyszukiwanie i uzyskiwanie dostępu do informacji potrzebnych do pracy

Tworzenie instrukcji serwisowych

Instalowanie, przekazywanie do użytku, obsługa, utrzymywanie i serwis produktów najczęściej wykonuje się pod presją czasu i przy dokładnie określonym budżecie. Przestój na czas serwisu może generować koszty i niedogodności. W interesie wszystkich zaangażowanych stron jest bezpieczne i wydajne konserwowanie oraz serwisowanie. Bezpieczeństwo personelu oraz innych obecnych w miejscu pracy osób jest niezwykle istotne. Wiemy, jak rozpoznawać ryzyko i stosować odpowiednie zabezpieczenia, dzięki którym Twoja dokumentacja techniczna nie ulegnie uszkodzeniu czy zniszczeniu.

Aby ograniczyć przestój maszyny lub linii produkcyjnej, niezbędny jest wgląd w odpowiednią dokumentację techniczną. Informacje muszą być łatwo i szybko dostępne dla konkretnych użytkowników oraz we właściwym kontekście.

Dodatkową zaletą danych wysokiej jakości są przejrzyste tłumaczenia oraz większa renoma firmy.

Tworzenie instrukcji obsługi - co robimy?

  • Ocena strategiczna i doradztwo z uwzględnieniem zarządzania programem
  • Tworzenie zawartości z uwzględnieniem ustrukturyzowanej dokumentacji w DITA
  • Wizualizacje z uwzględnieniem animacji, CGI, VR i AR
  • Tłumaczenia i lokalizacje
  • Usługi szkoleniowe
  • Projektowanie usług z uwzględnieniem interfejsów
  • Wdrażanie i wspieranie tworzenia zawartości i sprzętu cyfrowego do dostawy zawartości
Piotr Garbela

Piotr Garbela

Sales Manager Technical Communication Solutions
+48797853515
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.
CAPTCHA