Close
Etteplan digital twin

Digital Twin

Naszych klientów charakteryzuje nieustanne dążenie do rozwijania własnej działalności poprzez opracowywanie nowych produktów lub automatyzację produkcji. Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem zaawansowanych technologii symulacyjnych, Etteplan jest dla Ciebie idealnym partnerem. Tworzymy cyfrowe bliźniaki (ang. digital twins) przyspieszające czas realizacji zamówienia i zmniejszające ryzyko związane z opracowaniem produktu, produkcją, testowaniem i działaniem rynku wtórnego.

Główne korzyści
Szybki czas wprowadzenia na rynek
Niższe ryzyko inwestycyjne
Bezpieczeństwo produktu
Większa przejrzystość współpracy

Digital twin to wirtualny model symulacyjny, który jest w stanie naśladować funkcjonalność i zachowanie konkretnego urządzenia lub linii produkcyjnej w czasie rzeczywistym. Model ten symuluje również naturalne środowisko użytkownika i przebieg pracy. Digital twin może być wykorzystany do symulacji działania urządzenia lub linii produkcyjnej w środowisku wirtualnym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących produkcji. Pomaga to zaoszczędzić pieniądze i zmniejsza ryzyko związane z kosztownymi inwestycjami.

Jeśli uważasz, że model symulacyjny digital twin jest odpowiedzią na Twoje wyzwania rozwojowe, będziemy Ci asystować od pierwszych kroków, aż po etap utrzymania modelu symulacyjnego. Pokażemy Ci również, jak wykorzystać cyfrowego bliźniaka do innych celów takich jak opracowanie produktu, produkcja i usługi posprzedażowe. W modelach symulacyjnych maszyn mobilnych używamy na przykład zaawansowanego oprogramowania firmy Mevea.

Nasi klienci: Digital Twin

Digital twin na etapie opracowania produktu

Etteplan może stworzyć model symulacyjny części maszyny lub innego produktu. Model ten pozwoli przewidzieć zachowanie danej części. Możemy również stworzyć model symulacyjny całej maszyny lub technologii, przewidując w ten sposób funkcjonowanie całego procesu w czasie rzeczywistym.

Nasze usługi w zakresie obsługi urządzeń obejmują takie dziedziny inżynierii jak budowa maszyn, elektryfikacja, automatyzacja i inteligentne rozwiązania. Przeprowadzamy również testy oprogramowania z wykorzystaniem cyfrowego modelu. Z pomocą modelu symulacyjnego możemy zebrać cenne doświadczenia użytkowników na wczesnym etapie rozwoju produktu i zredukować ponoszone koszty.

Dzięki naszym usługom czas potrzebny na opracowanie produktu przez klienta ulega skróceniu, ponieważ różne opcje produktu lub oprogramowania mogą zostać przetestowane już na wczesnym etapie. Zmniejsza się również ryzyko związane z inwestycją, ponieważ decyzja o jej podjęciu może zapaść już po potwierdzeniu funkcjonalności produktu przez model symulacyjny.

Inżynieria i testowanie przy użyciu digital twin zmniejsza koszty powstałe na etapie prototypu o 30-50%, a czas realizacji całego projektu o 20-30%. Metoda ta jest szczególnie przydatna w projektowaniu i wprowadzaniu nowych generacji produktów oraz w zarządzaniu pełnym cyklem życia produktu.

Dzięki modelowi symulacyjnemu komunikacja pomiędzy różnymi ekspertami jest łatwiejsza i bardziej konkretna, ponieważ każdy z nich może pracować nad tym samym modelem, nie tracąc przy tym z pola widzenia ostatecznego kształtu produktu.

Digital twin w projektowaniu linii produkcyjnej

Etteplan pomaga klientom wykorzystać model symulacyjny w planowaniu produkcji. Wirtualny model symulacyjny może być wykorzystany na przykład przy projektowaniu nowej linii produkcyjnej lub automatyzacji już istniejącej. Dzięki cyfrowemu bliźniakowi inżynieria i testowanie hydrauliki maszyn, mechaniki, automatyzacji i innych cech wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych i linii produkcyjnych staje się opłacalne, ponieważ symulacja umożliwia wykrycie usterek i kluczowych problemów już na wczesnym etapie. W tym czasie dotychczasowa linia produkcyjna może pracować bez przestojów aż do chwili znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

Już na wczesnym etapie planowania kierujemy uwagę naszych klientów na ergonomiczne wymagania stanowisk pracy wzdłuż linii produkcyjnej. Model wirtualny może na przykład wskazać, że zautomatyzowanie części produkcji lub zastosowanie robotów współpracujących (ang. cobots) na wybranych stanowiskach może poprawić ergonomię pracy i zmniejszyć negatywny wpływ czynników związanych z wykonywaniem swoich obowiązków na zdrowie pracowników.

Jednym z wyzwań dla firmy produkcyjnej może być zarządzanie wariantami produktów, co wiąże się z dokonywaniem zmian w linii produkcyjnej w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów. W takich przypadkach pomagamy przeprowadzić automatyzację istniejących linii produkcyjnych i zaprojektować coboty, a także zwiększyć bezpieczeństwo pracy w środowisku produkcyjnym w celu dostosowania się do zreformowanych przepisów.

Digital twin na potrzeby usług posprzedażowych

Etteplan służy pomocą, jeśli Twoim celem jest rozwój oraz poprawa działania i usług na rynku wtórnym. Opracujemy cyfrowego bliźniaka Twojego produktu w taki sposób, aby służył on do celów szkoleniowych i marketingowych, na przykład podczas targów czy spotkań z klientami. Cyfrowy bliźniak podróżuje razem z laptopem i nie wymaga żadnych dodatkowych ciężkich i trudnych do transportu urządzeń. Dzięki zastosowaniu modelu symulacyjnego klient może poznać odpowiadające rzeczywistym warunkom pracy doświadczenia użytkownika, a także działanie maszyny w kopalniach i innych trudno dostępnych miejscach.

Szkolenia dla dystrybutorów i operatorów urządzeń korzystających z cyfrowych bliźniaków (digital twin) oznaczają mniejsze koszty, ponieważ nie ma potrzeby wycofywania żadnych urządzeń z produkcji dla celów szkoleniowych.

Tworzymy również wirtualne modele symulacjyne, z których klienci mogą korzystać w celu zaprezentowania nowych technologii, takich jak oprogramowanie wspomagane przez operatora, rozwiązania w zakresie gromadzenia danych oparte na technologii IoT lub dotyczące pojazdów bezzałogowych. Etteplan tworzy w modelach wirtualne środowisko dopasowane do rzeczywistej sytuacji, wykorzystujące również technologie VR i AR.

Wirtualny model symulacjyny stosujemy też do tworzenia nowych rozwiązań w zakresie monitorowania stanu technicznego. Podłączenie modelu symulacyjnego do maszyny w czasie rzeczywistym stwarza możliwość monitorowania stanu technicznego i konserwacji zapobiegawczej. Digital twin zainstalowany w urządzeniu przewiduje i symuluje pracę maszyny podczas jej użytkowania oraz dostarcza operatorowi jeszcze bardziej inteligentnych komunikatów.

 

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.