Przejdź do treści

Projektowanie Mechaniki – szybko i skutecznie

Efektywne  wykorzystywanie posiadanych zasobów i ciągłe doskonalenie są kluczowymi czynnikami, umożliwiającymi Tobie i Twojej firmie dostarczać niezawodne produkty wysokiej jakości . W projektach R&D wykorzystywane są gotowe części, które często trzeba zmody-fikować przy pomocy już opanowanych,      powtarzalnych, ale cza-sochłonnych czynności. Mimo że są już bardzo dobrze poznane w organizacji, wymagają dużych nakładów czasu. To właśnie tutaj w grę wchodzi automatyzacja.

Mimo że poszukiwanie nowych rozwiązań jest głównym zadaniem inżyniera konstruktora, nie jest ono czymś, co wykonuje się osiem godzin dziennie. Obok kreatywnych wyzwań, mierzą się oni z mozolnymi  i powtarzalnymi czynnościami jak wypełnianie tabelek, formatek czy też wrzucaniem dziesiątek śrub do modeli. Lekarstwem na redukcję takich mało ciekawych  godzin są różnego rMimo że poszukiwanie nowych rozwiązań jest głównym zadaniem inżyniera konstruktora, nie jest ono czymś, co wykonuje się osiem godzin dziennie. Obok kreatywnych wyzwań, mierzą się oni z mozolnymi  i powtarzalnymi czynnościami jak wypełnianie tabelek, formatek czy też wrzu-caniem dziesiątek śrub do modeli. Lekarstwem na redukcję takich mało ciekawych godzin są różnego rodzaju skrypty, makra, programy, aplikacje czy wtyczki. Wszystkie mogą sprawić, by używany w Twojej organizacji program CAD samoczynnie wykonał pewne operacje. Narzędzia te będą schowane w przycisku, skrócie klawiszowym albo nawet całym nowym pasku narzędzi. Niewątpliwie pozwolą konstruktorom na szybsze wykonywanie zadań oraz skupienie się wyłącznie na tym, co jest istotą ich pracy.

Większość programów CAD udostępnia  swoje wewnętrzne funkcje. Interfejs taki nazywa-ny jest API (skrót od Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji). Z pomocą  odpowiedniego języka programowania, funkcje te można wykorzystać, tworząc bardziej skomplikowane schematy czynności normalnie wykonywanych przez człowieka.

Jeżeli tylko czynności da się opisać poprzez algorytm, można utworzyć skrypt, który wykona swoje zadania, Innymi słowy, jeżeli znany jest rezultat przy danych wartościach wejściowych, wprowadzenie automatycznego rozwiązania problemu jest warte rozważenia. Poniżej przedsta-wione są zyski, które można osiągnąć poprzez zastosowanie właśnie takiego podejścia do projektowania mechaniki.

1. Wydajność

Wzrost wydajności jest szczególnie widoczny w przypadkach, kiedy automatyzowane są skomplikowane operacje składające się z wielu kroków albo takie, które wykonywane są w organizacji wielokrotnie. W tym drugim przypadku można zaoszczędzić dużo czasu również wtedy, gdy zadania są krótkie i proste, ale bardzo często pojawiają się w codziennej pracy.

Inżynierowie R&D chcą rozwijać produkty, za które są odpowiedzialni, a nie zajmować się monotonnymi i nieatrakcyjnymi czynnościami. Z racji tego, że są one nieodłączną częścią procesu, muszą zostać wykonane. Specjalistów można odciążyć nowymi odpowiednio przeszkolonymi pracownikami, ale taniej i prościej jest pójść w kierunku automatyzacji.   

2. Niezawodność

Wielką zaletą automatyzacji jest to, że wprowadzone rozwiązanie przy tych samych danych wej-ściowych, zawsze da ten sam wynik. Skrypt czy program nie męczą się, zatem zawsze działają z najwyższą wydajnością. No i się nie mylą.
Nawet jeżeli Twoja organizacja korzysta z rozbudowanych systemów do zarządzania danymi użytecznymi w rozwoju produktu, to zdarzają się obszary, w których informacje muszą zostać przepisane  ręcznie. Człowiek wykonujący ciągle tę samą czynność   setki czy nawet tysiące razy prędzej czy później się pomyli. Na szczęście wprowadzenie narzędzi automatycznych pomoże w bezbłędnym uporaniu się z tego typu zadaniami. Odtąd dane będą spójne, a cała organizacja będzie pewna co do ich dokładności.

Zdarzają się projekty, w których wprowadzenie automatycznych rozwiązań może wydawać się niemożliwe (np. ze względu na ich skomplikowanie czy też nowatorstwo). W takich wypadkach można rozważyć wykorzystanie komputera do walidacji projektu, wyszukiwania częstych pomyłek czy niezgodności z przyjętymi standardami. Zaoszczędzi to czas przy sprawdzaniu dokumen-tacji oraz zapobiegnie wysłaniu błędnych danych np. do produkcji.

3. 100% LEAN

Wprowadzenie rozwiązań automatycznych w proces rozwoju produktu pomaga inżynierom skupić się na tym, na co jest kwintesencją ich pracy – opracowywaniu lepszych  rozwiązań. W ten sposób mogą skupić się na dodawaniu wartości dla klienta, a nie walczyć z czasochłonnymi zadaniami pobocznymi.

Procesy rozwoju produktu bywają trudne w całościowym ujęciu jeżeli nie są odpowiednio ustrukturyzowane. Podejście biorące pod uwagę automatyzację może pomóc w ich uporządkowaniu jeszcze zanim powstaną nowe narzędzia. Dzieje się to poprzez identyfikację oraz optymalizację czynności unikalnych, istotnych i dodających wartość dla klienta. Zauważenie ich i traktowanie ze szczególną troską zaowocuje poprawą końcowego  produktu. Innym podejściem jest odnalezienie  wąskich gardeł tak, aby umożliwić niezmienny przepływ wartości przez proces i całościowo go przyspieszyć.

Dążenie do ciągłego doskonalenia i chęć optymalizacji procesów (jak również ułatwienie sobie codziennej pracy) zaowocują lepszym produktem, wolnym od pomyłek. Praca stanie się przy-jemniejsza, zaś inżynierowie włożą całe swoje w siły w innowacyjność. Zespół, który decyduje się na wprowadzenie automatyzacji, tak naprawdę rozpoczyna podróż w kierunku uwolnienia się od pobocznych zadań aż do celu – LEAN, czyli wykonywania tego, do czego został stworzony –  badań i rozwoju.