Przejdź do treści

Cy­ber­bez­pieczeństwo – regulacje prawne.

 • Wydarzenie nieaktualne
Wydarzenie nieaktualne
To wydarzenie odbyło się w dniu 22.11.2023. Wyświetl wszystkie nadchodzące wydarzenia.

Do końca 2023 roku oczekuje się, że UE wprowadzi w życie wszystkie przepisy regulujące cyberbezpieczeństwo produktów i podmiotów.  Akty delegowane RED, Ogólna Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa produktów oraz Dyrektywa maszynowa są już obowiązujące, a UE finalizuje proces legislacyjny dotyczący ustawy o ztucznej inteligencji, Akt o cyberodporności oraz dyrektywy w sprawie odpowiedzialności produktowej. Projekty hEN dla aktów delegowanych do Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych są obecnie analizowane przez krajowe organizacje standaryzacyjne i są one szczególnie interesujące dla wszystkich producentów sprzętu i powiązanych łańcuchów dostaw, ponieważ prawdopodobnie hEN zostanie ponownie wykorzystane w Akcie o cyberodporności. 

Podczas tego webinaru Tomasz Badowski przedstawia najnowsze informacje dotyczące przepisów regulujących cyberbezpieczeństwo wpływające na rozwój i używanie urządzeń IoT oraz usług cyfrowych. 

Agenda:

 • Dlaczego cyberbezpieczeństwo podmiotów i produktów jest regulowane 
 • Mapa drogowa przepisów regulujących cyberbezpieczeństwo w UE od 2023 do 2027 roku dla podmiotów i produktów 
 • Dyrektywa NIS2 
 • Ogólna Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa produktów 
 • Dyrektywa dotycząca odpowiedzialności za produkt 
 • Delegowany akt wykonawczy RED, artykuł 3 ust. 3 def 
 • Dyrektywa maszynowa 
 • Ustawa o sztucznej inteligencji 
 • Akt o cyberodporności 
 • Certyfikaty zgodności z przepisami UE w zakresie cyberbezpieczeństwa 
 • Projekty standardów hEN dla delegowanych aktów Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych, artykuł 3 ust. 3 def 
 • Przegląd treści prEN 18031-1, -2 i -3 
 • Wpływ serii standardów prEN 18031 na proces rozwoju bezprzewodowych urządzeń IoT 
 • Definicja procesu tworzenia bezpiecznych produktów o życiu cyklu według Etteplan IEC 62443-4-1 oraz certyfikacja procesu 
 • Doświadczenia, nowe oferty usług i kolejne kroki