Przejdź do treści

Klimatyczna roadmapa stworzona we współpracy z Etteplan – wsparcie działania na rzecz od­powiedzial­ności społecznej Molok Oy oraz realizacja celów klimatycznych

Molok Oy jest pionierem w projektowaniu i budowaniu odpowiedzialnych rozwiązań do zarządzania odpadami Molok®. W ciągu ponad 30 lat firma przekształciła się w międzynarodowego lidera, którego produkty są znane na całym świecie. Dziś produkty Molok® są sprzedawane w ponad 40 krajach, stając się autorytatywnym źródłem wiedzy w branży gospodarki odpadami.

Molok jest zaangażowany w realizację celów klimatycznych Unii Europejskiej, które dążą do redukcji emisji o 55% do 2030 roku, w porównaniu z wynikami z 1990 roku. Aby osiągnąć ten cel, Molok we współpracy z Etteplan przygotował klimatyczną road mapę.

”Opracowaliśmy road mapę we współpracy z Etteplan, ponieważ to nasz zaufany partner. Wcześniej skorzystaliśmy z ich usług przy obliczaniu śladu węglowego."

Samuli Hellemaa

Products and Marketing Director, Molok

Stworzenie klimatycznej road mapy rozpoczęło się od aktualizacji obliczeń śladu węglowego, które pokazują wszystkie emisje gazów cieplarnianych powodowane działaniami Molok w ostatnim roku. Obliczenia uwzględniały emisje własne firmy, czyli emisje z zakładu produkcyjnego, biur i własnych pojazdów, a także emisje związane z surowcami, transportem oraz użytkowaniem i utylizacją sprzedawanych produktów.

"Po obliczeniu śladu węglowego, na warsztatach zidentyfikowano działania i obowiązki związane z redukcją emisji. Dzięki temu Molok może zmniejszyć emisję i zobaczyć, jaki ma to wpływ na cele klimatyczne" - mówi Maija Mattinen-Yuryev, Team Leader w Etteplan.

Klimaczyna road mapa wspiera poczucie odpowiedzialności

Mattinen-Yuryev podkreśla, że zrozumienie punktu wyjścia, czyli tego, skąd bierze się emisja i jaką ma skalę, a także możliwości do jej ograniczenia, jest ważne. Te dane można, jak i rezultat wypracowanych działań, można osiągnąć wyłącznie we współpracy z klientem. "Klient najlepiej zna własną organizację, łańcuch dostaw i partnerów".

W trakcie warsztatu zidentyfikowano najistotniejsze źródła emisji oraz określono konkretne i realistyczne sposoby na ograniczenie emisji. Wśród nich znalazło się m.in. projektowanie produktów, wybór surowców i zakupy.

Współpraca przy obliczaniu śladu węglowego i opracowywaniu klimatycznej road mapy przebiegało sprawnie. W rezultacie opracowaliśmy docelową klimatyczną mapę drogową, której założenie mogliśmy wdrożyć natychmiast.

Samuli Hellemaa

Products and Marketing Director, Molok

Działania na rzecz klimatu, które się opłacają

Według Hellemaana,klimatyczna road mapa drogowa, opracowana we współpracy z Etteplan, wspiera prace Molok nad zrównoważonym rozwojem i osiągnięciem celów klimatycznych. Aby mieć pewność co do kosztów i skuteczności działań klimatycznych, częściowo oszacowano już koszty i efekty środowiskowe działań, zaproponowanych w road mapie.

"Naszym celem jest wdrożenie w ciągu najbliższych kilku lat, we współpracy z naszymi partnerami, różnych działań promujących efektywność energetyczną, ograniczających emisje związane z transportem oraz zwiększających wykorzystanie materiałów z recyklingu" - kontynuuje Hellemaa.

Wśród działań są m.in. harmonogramy zmianowe w zakładzie produkcyjnym, zakup niskoemisyjnego transportu oraz zwiększenie wykorzystania materiałów z recyklingu. Udział materiałów z recyklingu stosowanych przez Molok wyniósł 24,5% we wszystkich częściach plastikowych w 2022 roku.

Od planowania do działania - wdrożenie klimatycznej road mapy

Następne kroki w realizacji klimatycznej road mapy Molok obejmują praktyczną priorytetyzację działań, wplatanie zadań w bieżące operacje, a także rozmowy z kluczowymi partnerami i dostawcami.

Obliczanie śladu węglowego jest realizowane od 2020 roku, a monitorowanie realizacji mapy drogowej odbywa się w cyklu rocznym.

"Aktywne monitorowanie śladu węglowego jest kluczowe w osiąganiu celów klimatycznych. W ten sposób możemy być pewni, że podejmowane działania są właściwe i że kierunek jest zgodny z pożądaną ścieżką" - podsumowuje Mattinen-Yuryev.

Podobne referencje

Ślad węglowy pozostawiony przez przedsiębiorstwo

Obliczenia śladu węglowego i mapa drogowa pomagają VEO osiągnąć cele klimatyczne.