Close
Etteplan Accredited EMC Testing

Akredytowane testy EMC

Przeprowadzenie pełnego zakresu testów jest najważniejszym elementem procesu wprowadzania produktu na rynek. Nasze nowoczesne Akredytowane Usługi Testowania Kompatybilności Elektromagnetycznej zapewnią Twoim urządzeniom zgodność z normami i przepisami z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii interoperacyjności i komfortu użytkownika.

Główne korzyści
Skrócony czas wprowadzenia produktu na rynek
Zgodność z normami i przepisami
Wiedza specjalistyczna w zakresie sprzętu użytkowego, przemysłowego i medycznego
Szybka realizacja usług

Testy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) są obowiązkowe dla wszystkich urządzeń elektronicznych

Testy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) weryfikują zgodność produktów elektronicznych z wymaganiami. Wszechstronne testy emisji i odporności pozwalają upewnić się, że produkt może działać bez zakłóceń w warunkach domowych i przemysłowych. Gwarantują też bezpieczne użytkowanie produktu, który nie będzie się sprzęgał elektromagnetycznie z innymi urządzeniami elektrycznymi ani nie będzie groził porażeniem użytkownika. Oferujemy szeroki zakres podstawowych testów i standardów produktowych dla urządzeń bezprzewodowych, przemysłowych, kolejowych, maszyn i urządzeń multimedialnych.

Akredytowane Testy Kompatybilności Elektromagnetycznej i Częstotliwości Radiowych

Firma Etteplan Embedded Finland Oy posiada kod akredytacji laboratorium testowego kompatybilności elektromagnetycznej T298 zgodnie z wymaganiami normy SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, co daje nam możliwość przeprowadzania akredytowanych testów kompatybilności elektromagnetycznej i częstotliwości radiowych zgodnie z normami. Zakres akredytacji Etteplan Embedded Finland Oy jest dostępny na stronie internetowej FINAS.

Usługi Testowania i Konsultacje Zgodności z Przepisami

Oferujemy szeroki zakres standardowych testów kompatybilności elektromagnetycznej i częstotliwości radiowych z zastosowaniem zautomatyzowanych urządzeń pomiarowych i środowisk testowych. Możemy przeprowadzać testy wyładowań elektrostatycznych (ESD), testy EFT, przepięć, odporności na promieniowanie i testy emisji. W zakres naszych szybkich i efektywnych usług testowych wchodzą również pomiary RF dla systemów radiowych, takich jak WLAN, Bluetooth, Bluetooth LE, NFC, LoRa, WMBUS, i 868 MHz.

Pełen zakres norm dla testów akredytowanych można znaleźć w naszej broszurze. Współpracujemy również z innymi akredytowanymi laboratoriami testowymi w celu uzupełnienia naszej oferty usług. Ponadto oferujemy kompleksowe Usługi Konsultingowe Zgodności z Przepisami i Uzyskiwania Akceptacji Produktu.

Poniżej znajduje się lista POWSZECHNIE STOSOWANYCH METOD TESTOWYCH I OBOWIĄZUJĄCYCH NORM

• IEC/EN 61000-4-2 Odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)

• IEC/EN 61000-4-4 EFT/ Odporność na serię szybkich zakłóceń impulsowych (BURST)

• IEC/EN 61000-4-5 Odporność na napięcia udarowe (SURGE)

• IEC/EN 61000-4-6 Odporność na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola RF

• IEC/EN 61000-4-8, -9 Odporność Magnetyczna

• IEC/EN 61000-4-11 Odporność na zanik napięcia, krótkotrwałe przerwy i wahania napięcia

• IEC/EN 61000-4-29 Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączu zasilającym prądu stałego

• CISPR 11 / 16 / 22 / 24 / 32 / 35

• EN 55011 / 55016 / 55022 / 55024 / 55032 / 55035

• EN 301 489-x dla dyrektywy radiowej (RED)

• IEC/EN 61000-6-1 Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

• IEC/EN 61000-6-2 Odporność w środowiskach przemysłowych

• IEC/EN 61000-6-3 Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

• IEC/EN 61000-6-4 Norma emisji w środowiskach przemysłowych

• IEC/EN 61326-1 Pomiary i kontrola

• IEC/EN 61326-2-x Charakterystyka produktu

• EN 12015 / 12016 Dźwigi

• EN 50121-4 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym

• IEC/EN 60974-10 Spawarki

 

NORMY DOTYCZĄCE SPEKTRUM RADIOWEGO

• EN 300 220 niespecyficzne urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) < 1 GHz

• EN 303 204 sieciowe urządzenia bliskiego zasięgu (SRD)

• EN 300 330 urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) < 30 MHz

• EN 300 328 WLAN, BT, SRD

• EN 300 440 1-40 GHz

• EN 301 511 GSM

Tomasz Badowski

Tomasz Badowski

Sales Director, Software & Embedded Solutions
+48 662 063 077
Send e-mail

Zapytaj naszego eksperta albo dowiedz się więcej

Po wysłaniu tego formularza nasz specjalista skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon. Przesyłając formularz, akceptujesz naszą politykę prywatności.