Przejdź do treści

5 powodów, dlaczego zasoby informacyjne powinny być priorytetem dla dyrektora przed­się­biorstwa

Jako dyrektor przedsiębiorstwa chcesz mieć pewność, że twoja firma działa tak płynnie i skutecznie, jak to możliwe. Aby to osiągnąć potrzebujesz łatwego dostępu do wszystkich istotnych informacji, a także zaufania do dokumentacji zasobów informacyjnych. Przyjrzyjmy się pięciu powodom aby przyjąć właściwe procedury zarządzania zasobami informacyjnymi. Pierwsze cztery punkty pomogą poprawić rentowność twojego przedsiębiorstwa w krótkim okresie, podczas gdy ostatni punkt przybliży bardziej długoterminową perspektywę.

1. Większa wydajność przyszłych projektów inwestycyjnych

Skuteczne zarządzanie zasobami informacyjnymi zmniejsza ryzyko wykorzystania niedokładnych lub nieodpowiednich informacji jako podstawy do inwestycji lub do podjęcia innych decyzji biznesowych Efektywnie wykorzystane zarządzanie zasobami informacyjnymi pomoże przeprowadzić właściwe działania na właściwych zasobach we właściwym czasie. Z drugiej strony, brak wiarygodnych informacji o zasobach może sprzyjać podjęciu złych decyzji, które mogą prowadzić do niepotrzebnych kosztów lub ryzyka, i mieć negatywny wpływ na nakłady inwestycyjne i ogólne wyniki biznesowe.

2. Większa wydajność konserwacji i operacji

 Koszty operacyjne stanowią lwią część regularnych kosztów przedsiębiorstwa. Wiele z nich to ukryte koszty związane na przykład z czasem spędzonym na wyszukiwaniu informacji, zbieraniu i przetwarzaniu informacji z różnych źródeł, weryfikowaniu trafności informacji, a w niektórych przypadkach nawet na powtarzaniu lub powielaniu procesu w wielu jednostkach biznesowych. Niektóre badania wykazały, że koszty te mogą wzrosnąć do około 25% całkowitego rocznego budżetu organizacji.

Skuteczne zarządzanie zasobami informacyjnymi stanowi podstawę wydajnej konserwacji, a zatem jest efektywnym sposobem na ograniczenie wydatków eksploatacyjnych. Poprawa wydajności Zarządzania zasobami informacyjnymi przedsiębiorstwa może obniżyć do 5% całkowitych wydatków biznesowych.

3. Większa satysfakcja pracowników

Właściwe procedury zarządzania zasobami informacyjnymi pomagają zapewnić inżynierom szybki i łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji, a jednocześnie zapewniają, że informacje te są wiarygodne i dokładne. Zaowocuje to zwiększeniem zadowolenia pracowników i zmniejszeniem ich rotacji. W niektórych przypadkach może pomóc zmniejszyć dodatkowe koszty utrzymania pracowników.

Badania pokazują, że inżynierowie zwykle spędzają ponad 25% swojego czasu na poszukiwaniu informacji. Może to znacznie zmniejszyć ich zadowolenie z pracy, ponieważ czują, że nie robią tego, do czego zostali przeszkoleni i zatrudnieni, a tym samym nie osiągają tyle ile mogliby osiągnąć w idealnych warunkach.

4. Większa satysfakcja klienta

Skuteczne zarządzanie zasobami informacyjnymi ma bezpośredni - pozytywny - wpływ na czas realizacji i jakość pracy. Budowanie renomy nad kontrolą zasobów wzmocni Twoją markę i poprawi zadowolenie klientów. Pomoże podnieść wartość twoich usług i w rezultacie zarobić więcej.

5. Większa opłacalność długoterminowa i konkurencyjność

Efektywne Zarzadzanie zasobami informacyjnymi pozwala twojej organizacji skupić się na swojej podstawowej działalności dzięki pewności, że inżynierowie zawsze mają dokładne i wiarygodne informacje na wyciągnięcie ręki. Pomaga to nie tylko zwiększyć wartość zakładu, ale także zabezpiecza firmę na przyszłość i pozwala w pełni wykorzystać zalety cyfryzacji, stosując powstające technologie, takie jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona.