Przejdź do treści

Jak uniknąć poważnych zagrożeń w ramach projektów sprzętowych?

W ostatnich latach producenci urządzeń zmagają się z brakami podzespołów i elementów elektronicznych, które skutecznie zakłóciły produkcję wielu towarów. Niemożność zakupienia odpowiednich podzespołów nie jest jednak jedynym zagrożeniem, które czeka na firmy opracowujące i wprowadzające na rynek nowe produkty fizyczne. Jakie zagrożenia należy zatem wziąć pod uwagę i jak należy ich unikać?

Przekroczone budżety na rozwój, brak testów jakości podzespołów, błędy w oprogramowaniu, problemy z certyfikacją lub możliwością produkcji urządzeń… Firmy opracowujące swoje własne rozwiązania sprzętowe muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom, a każdy problem pojawiający się w trakcie tego procesu może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

„Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z nowego rodzaju ryzyka, jakie niesie ze sobą skala zmian procesu opracowywania nowych urządzeń. We współczesnym świecie każde nowe urządzenie wymaga oprogramowania, dlatego tradycyjne modele projektowania sprzętu są obecnie przestarzałe”, twierdzi Eero Kaappa, dyrektor ds. rozwoju biznesu w pionie Embedded Software and Hardware Solutions spółki Etteplan.

Coraz większe znaczenie oprogramowania powoduje szereg problemów, a ich przyczyn nie trzeba szukać daleko. Podstawową jest fakt, że podczas gdy oprogramowanie jest elastyczne i stosunkowo łatwo wprowadza się w nim zmiany, rozwiązania sprzętowe są jego całkowitym przeciwieństwem. Ponadto testowanie sprzętu wymaga zbudowania fizycznych prototypów, z kolei oprogramowanie może być rozwijane i testowane w sposób ciągły. Różnice w metodologiach pracy wykorzystywanych w obu tych obszarach przekładają się na powstawanie dwóch zupełnie odrębnych kultur, co może prowadzić do konfliktów.

Kierownicy projektów sprzętowych muszą mieć duże doświadczenie

Kierownicy produktów, dyrektorzy i wszystkie osoby odpowiedzialne za realizację projektów stawiają czoła dużej presji. W przypadku projektów sprzętowych może ona być znaczna. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za cały projekt i to właśnie na nie spadnie krytyka w przypadku, gdy cokolwiek pójdzie niezgodnie z planem. Sukces projektu wymaga świadomości ryzyka technicznego, finansowego, rynkowego i regulacyjnego.

„Wiele zależy tutaj od doświadczenia kadry kierowniczej. Oczywiście nie istnieje żaden podręcznik prowadzenia projektów sprzętowych – jego opracowanie byłoby niemożliwe, biorąc pod uwagę różne okoliczności, przedsiębiorstwa i otoczenie. Nawet sam proces zarządzania rozwojem urządzenia jest pełen pułapek”, zauważa Eero Kaappa.

Zadaniem kadry kierowniczej jest umożliwienie pracownikom szybkiego dostrzegania zagrożeń oraz ich eliminowania już od najwcześniejszych etapów projektu. Nie wystarczy założyć, że wszyscy działają zgodnie z najlepszą praktyką i stworzyli procesy, które pozwolą uniknąć wszelkich problemów.

„Najważniejsze jest uwzględnienie zarządzania ryzykiem jako jednego z filarów, na których opierają się wszystkie projekty sprzętowe realizowane przez zespół”, dodaje Kaappa.

Jednym z największych zagrożeń są przekroczenia budżetu oraz opóźnienia, często wynikające z problemów z zarządzaniem wymaganiami. Z tego powodu pierwszym krokiem na drodze do sukcesu powinno być dokładne określenie wymagań dotyczących projektu.

Ograniczanie ryzyka dzięki współpracy

Nie istnieje uniwersalne rozwiązanie, które pozwoli na uniknięcie wszystkich zagrożeń związanych z projektami sprzętowymi. Trwający kryzys związany z dostępnością układów i podzespołów uświadomił jednak nam wszystkim, że we współczesnym świecie tworzenie nowych produktów jest znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Częstą przyczyną problemów jest brak doświadczenia i odpowiedniej wiedzy specjalistycznej – wiele przedsiębiorstw nie zatrudnia pracowników dysponujących wszystkimi potrzebnymi kompetencjami i umiejętnościami. Niewiele osób posiada również umiejętności pozwalające na zarządzanie współczesnymi projektami rozwoju urządzeń.

Tworzenie od podstaw wewnętrznych zespołów, które będą w stanie obsługiwać produkty na każdym etapie cyklu rozwoju i eksploatacji, jest trudne, kosztowne i czasochłonne. Wiele firm działających na współczesnym rynku korzysta z usług partnerów w zakresie rozwoju swoich urządzeń, ponieważ dostrzegają, że to nie jest podstawa ich działalności.

„Współpraca z partnerem wyspecjalizowanym i doświadczonym w kompleksowym tworzeniu urządzeń może być nieocenioną korzyścią dla każdej firmy, pozwala bowiem na minimalizację ryzyka i pozyskanie kluczowych zasobów ludzkich, a także poprawę jakości zarządzania projektem oraz uzyskanie lepszych rezultatów”, zaleca Eero Kaappa.

3 proste wskazówki dotyczące projektów sprzętowych:

  • Określ wizję urządzenia i trzymaj się ustalonych założeń.
  • Określ zagrożenia techniczne, finansowe, regulacyjne i kulturowe na wczesnym etapie projektu.
  • Podejmij współpracę z partnerami w zakresie rozwoju i produkcji urządzenia.