Przejdź do treści

Przyspiesz rozwój dzięki projektowaniu opartemu na modelach

Projektowanie oparte na modelach zyskuje na popularności w działach R&D w branżach produkcyjnych. To podejście przyspiesza rozwój, czyni go bardziej odpornym i iteracyjnym. Automatyczna generacja kodu oraz ograniczenie potrzeby fizycznych urządzeń znacząco skracają cykl testowania. Modelowanie pozwala na szybsze wprowadzanie innowacji i zwiększa efektywność procesów rozwojowych.

Przyspieszenie rozwoju na konkurencyjnych rynkach jest często niezbędne w branżach produkcyjnych. Jednak przyśpieszanie nigdy nie powinno prowadzić do awarii maszyn, wadliwych produktów ani niezadowolonych klientów. Modelowe projektowanie rozwiązuje ten problem - oraz wiele innych kwestii jednocześnie.

"Projektowanie oparte na modelach znacznie przyspiesza cykl testowania. Umożliwia ono wczesne zidentyfikowanie potencjalnych problemów technicznych, które mogłyby wystąpić na produkcji. W ten sposób możemy zagwarantować, że usterki nie pojawią się w końcowym testowaniu".

Jarkko Nokka

Lead of the machine automation team w Etteplan, Lappeenranta, Finlandia

Projektowanie oparte na modelu to nowoczesna metoda, która otwiera nowe możliwości w opracowywaniu zaawansowanych systemów dla przemysłu. Stosuje się ją przy projektowaniu systemów sterowania, automatyki oraz sterowników PLC.

Kluczową zaletą tego podejścia jest wykorzystanie symulacji i cyfrowego bliźniaka. Pozwala to na wczesne testowanie i współpracę z klientami jeszcze przed wdrożeniem fizycznego sprzętu. Inżynierowie mogą teraz konfigurować symulacje komunikujące się ze sobą, aby szybko badać różne rozwiązania.

W efekcie, zamiast reagować na problemy w trakcie wdrożenia, mogą bdować wartość dodaną dla projektów jeszcze na etapie koncepcyjnym. Eliminuje to w przyszłości pożary do gaszenia i przyspiesza dostarczanie innowacyjnych systemów.

Projektowanie oparte na modelu umożliwia zatem przejście od dostosowywania do sprzętu PLC, do tworzenia elastycznych, zintegrowanych rozwiązań, które lepiej odpowiadają na potrzeby klientów.

Oszczędność czasu dzięki zoptymalizowanemu projektowi standardowego modelu V

Dla programistów zajmujących się inżynierią systemów, model V był dominującą normą. Wizualizując go, kształt litery V zaczyna się od górnej lewej strony definicji, schodzi w dół do szczegółowego projektowania, a następnie ponownie wznosi się w górną prawą stronę od testowania do produkcji. Choć model ten zapewnia staranne opracowanie, ma tendencję do wolnego tempa postępu, co stanowi wyzwanie, zwłaszcza gdy istniejące systemy są już w użyciu i wymagają dostosowań.

Projektowanie oparte na modelach buduje most nad modelem V, eliminując konieczność przechodzenia przez cały jego spód, aby sprawdzić, jak działa system. Tradycyjnie było to konieczne, aby przejść całą drogę w dół, aż do uzyskania kompletnego systemu nadającego się do testowania, co zajmowało czas i wymagało inwestycji finansowych. Teraz możemy nawet przetestować cały system, zanim zdefiniowane zostaną podsystemy - wyjaśnia Jarkko Nokka.

Projektowanie oparte na modelach pomaga również uniknąć przestojów istniejących systemów, gdy zachodzi potrzeba wdrożenia nowych funkcjonalności. Zwykle mogłoby to wiązać się z zamknięciem linii produkcyjnej na czas fazy testowania, aby potwierdzić, że wszystko będzie działać po wdrożeniu zmian. Dzięki projektowaniu opartemu na modelach, istniejący system można wyeksportować do cyfrowego bliźniaka w celu przetestowania i upewnienia się, że wszystko będzie wolne od usterek.

Automatyczny, niezawodny kod - standard przyszłości

Automatyczne generowanie kodu to praktyczne rozwiązanie. W niektórych branżach, takich jak lotnictwo, kod generowany automatycznie stał się już wymogiem, by wyeliminować zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z błędów ludzkich.

"Pisanie kodu można usunąć z procesu, ponieważ oprogramowanie do modelowania robi to za nas. Wystarczy nacisnąć duży zielony przycisk strzałki, który generuje niezawodny i przewidywalny kod. Nie ma już potrzeby rysowania diagramów blokowych i zlecania komuś napisania kodu na podstawie fazy symulacji" - mówi Nokka.

Etteplan dysponuje obszernym zespołem ponad 100 doświadczonych ekspertów w dziedzinie automatyki elektrycznej dla różnych branż. Posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju, od modelowania po budowanie infrastruktury, oraz praktyczne rozeznanie w całej dziedzinie technologii.

"Na początku drogi klient przedstawia nam swój koncept, który staje się zalążkiem projektu. Następnie, przeprowadzamy szczegółowe symulacje, aby zweryfikować wykonalność jego pomysłu i określamy, jak najlepiej wdrożyć go, unikając potencjalnych problemów. Naszym priorytetem jest zrozumienie istoty danego zagadnienia i przedstawienie klientowi praktycznych rozwiązań, które spełnią jego oczekiwania. Podchodzimy do tego zadania z dużym zaangażowaniem i otwartością na innowacje, mając na względzie długoterminowe korzyści dla naszego klienta".

Jarkko Nokka

Modelowe podejście do projektowania - kluczowe korzyści

  • Szybsza realizacja projektu.
  • Krótszy okres testowania.
  • Minimalne wykorzystanie urządzeń fizycznych.
  • Łatwiejsza demonstracja projektu za pomocą symulacji.
  • Kod generowany automatycznie zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów popełnionych przez człowieka.

"Modelowe projektowanie wkroczyło w fazę praktycznych zastosowań. Zapewnia to szybki, solidny i iteracyjny rozwój. W Etteplan pomagamy klientom, świadcząc usługi projektowe i zarządzając testowaniem systemów", podsumowuje Jarkko Nokka.