Przejdź do treści

Strategia rozwoju Etteplan

Większa wartość dodana dla klientów

Jesteśmy firmą, która szybko rozwija się na arenie międzynarodowej. Za cel biznesowy obieramy sobie wzrost o ok. 15% rocznie, co w 2024 r. przyniosłoby przychody przekraczające 500 mln euro. Dążymy do rozwoju organicznego, uwzględniając w strategii mechanizm przejęcia na rynkach w fazie konsolidacji. Rozwój organiczny w Etteplan opiera się nie tylko na kluczowych elementach naszej strategii, ale także na naszej szerokiej ofercie usług, wiedzy eksperckiej, a także silnej pozycji rynkowej. Dokonując akwizycji, dążymy do zwiększenia naszego kompetencyjnego kapitału ludzkiego, a także do rozwoju naszej obecności i spektrum ofertowego na różne typy usług.

Kluczowe elementy strategii

Fundament wartości dodanej dla klienta: celem nadrzędnym staje się dalsze zwiększanie wartości usług dla klienta. Rozumiemy specyfikę biznesu klienta. Wykorzystujemy naszą szeroką wiedzę, tworzymy odważne innowacje i technologie.  Projektujemy i wdrażamy rozwiązania usługowe o jeszcze wyższej wartości dla naszych klientów, pomagając w ulepszaniu ich działalności.

Element rozwiązań usługowych: celem jest opracowanie rozwiązań usługowych, które łączą technologie, wydajne procesy, wszechstronną wiedzę oraz światowej klasy narzędzia i metody inżynieryjne. Staramy się wprowadzać nowe technologie w ramach naszych rozwiązań usługowych, co pozwala zwiększać wartość dla klientów. Nowe technologie zapewniają niezbędny wzrost konkurencyjności dla firm, czyniąc ich usługi lepiej dopasowanymi do oczekiwań końcowego odbiorcy. Wspieramy firmy na każdym etapie wdrożenia nowatorskich technologii. Sprawiamy, że innowacje stają się bezpieczne i efektywne.

Sukces oparty na kapitale ludzkim: celem staje się utrzymanie, rozwój i przyciąganie utalentowanych pracowników, z którymi osiągniemy sukces w realizacji naszej strategii.

Kluczowe obszary rozwoju

Etteplan dostrzega ogromną rolę rozwiązań usługowych, cyfryzacji i międzynarodowej współpracy jako kluczowe obszary wzrostu:

1. Stały rozwój rozwiązań serwisowych – włączamy rozwiązania technologiczne do naszych rozwiązań serwisowych. Korzystamy z technologii cyfrowych i rozwiązań programistycznych.

2. Digitalizacja – rozwijamy usługi cyfrowe, zwiększamy nasze możliwości tworzenia oprogramowania i wspieramy naszych klientów w procesie digitalizacji.

3. Rozwój międzynarodowy – rozszerzamy naszą ofertę usług dla wszystkich rynków. Poszukujemy możliwości rozwoju w Europie Środkowej i Azji, zwracając szczególną uwagę na działalność w Chinach.

Rozszerzamy naszą pełną ofertę usług na wszystkich obecnych rynkach. Poszukujemy wzrostu w Europie Środkowej i Azji, a zwłaszcza w Chinach.