Fortsätt till innehåll

Etteplans strategi

Öka värdet för kunderna

Vi är ett internationellt tillväxtföretag. Vårt mål är att växa med omkring 15 procent per år, vilket skulle innebära intäkter på över 500 miljoner euro 2024. Vi strävar efter att växa på ett organiskt sätt, men på grund av en allt mer konsoliderad marknad, även genom förvärv. Vår organiska tillväxt bygger inte bara på de huvudsakliga bestånsdelarna i vår strategi, utan även på ett brett tjänsteutbud, gedigen kompetens och en stark ställning på marknaden. Genom att göra förvärv vill vi öka vårt kompetenskapital, vår närvaro och vårt tjänsteutbud.

Strategins huvudsakliga beståndsdelar

Kundvärde: Målet är att öka kundvärdet ytterligare. Genom att förstå kundens verksamhet och dra nytta av vår breda kunskap och nya innovationer och tekniker kan vi skapa ännu bättre tjänstelösningar för våra kunder och hjälpa dem att stärka sin verksamhet.

Tjänstelösningar: Målet är att utveckla tjänster där vi kombinerar teknik, effektiva processer och mångsidig kompetens med tekniska verktyg och metoder i världsklass. Vi strävar efter att bidra med ny teknik i våra tjänstelösningar och på så sätt skapa mer värde för våra kunder.

Attraktiv arbetsgivare: Målet är att behålla, utveckla och locka talangfulla medarbetare som tillsammans med våra kunder och samarbetspartners hjälper oss att förverkliga vår strategi.

Huvudsakliga tillväxtområden

Etteplan har definierat kontinuerlig utveckling av tjänstelösningar, digitalisering och internationell tillväxt som sina främsta tillväxtområden.

1. Kontinuerlig utveckling av tjänstelösningar

Vi integrerar tekniklösningar i våra tjänstelösningar och drar nytta av både digitala tekniker och programvarulösningar.

2. Digitalisering

Vi utvecklar digitala tjänster, förbättrar vår kapacitet för programvaruutveckling och stödjer våra kunder i deras digitaliseringsprocesser.

3. Internationell tillväxt

Vi utökar vårt heltäckande tjänsteerbjudande på alla våra nuvarande marknader. Vi vill växa i Centraleuropa och Asien, framför allt i Kina.