Przejdź do treści

Konferencja pt.”CY­BER­BEZ­PIECZEŃSTWO – Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC – wymogi dla firm i instytucji”.

  • Wydarzenie nieaktualne

online

Wydarzenie nieaktualne
To wydarzenie odbyło się w dniu 13.12.2023. Wyświetl wszystkie nadchodzące wydarzenia.

13 grudnia odbędzie się wirtualna konferencja pt."CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Dyrektywa NIS 2 i nowelizacja ustawy o KSC - wymogi dla firm i instytucji". Organizuje ją Polski Instytut Rozwoju Biznesu. Wśród panelistów jest Tomasz Badowski, nasz Sales Director z Etteplan Poland. 

Tematyka konferencji

Od dłuższego czasu trwają dyskusje na temat zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Co się zmieni? Jakie kwestie są ważne dla operatorów usług kluczowych? W jaki sposób będą określone czynności wykonywane w związku z obsługą incydentu? Dyrektywa NIS 2, czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotycząca działań na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w Unii, wprowadza znaczące zmiany dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Zobowiązuje przedsiębiorstwa i instytucje do spełnienia nowych wymagań.

Wśród tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji są: 
- najważniejsze obowiązki wynikające z NIS 2 i ustawy KSC
- ochrona infrastruktury krytycznej
- skuteczne zarządzanie incydentami cyberbezpieczeństwa
- prawne aspekty obsługi incydentu
- pseudonimizacja i szyfrowanie danych
- ochrona przed ransomware
- certyfikacja produktów i usług ICT
- bezpieczeństwo zasobów i informacji
- rozwiązania technologiczne dla SOC
- backup i archiwizacja danych
- rozwiązania klasy Network Detect & Response
- bezpieczna migracja do chmury

Wdrożenie Secure Product Development Lifecycle zgodnie z normą IEC 62443-4-1

Jednym z panelistów jest Tomasz Badowski. W trakcie prezentacji wyjaśni, czym jest i dlaczego należy zainwestować w opracowanie procesu „Secure Product/Software Development Lifecycle” zgodnie ze standardem ICE 62443-4-1 w organizacji. Dodatkowo, przedstawi praktyczne aspekty tworzenia procesu, w tym istotne kroki, ramy czasowe i budżet w oparciu o rzeczywiste wdrożenie, którego firma Etteplan dokonała u siebie.