Przejdź do treści

Klimatyczna mapa drogowa pomaga firmom zarządzać ich śladem węglowym

Ocieplenie klimatu i jego skutki na poziomie globalnym są widoczne i wpływają również na działalność firm i organizacji. Ilość emisji gazów cieplarnianych, które intensyfikują globalne ocieplenie, tj. ślad węglowy, musi zostać zmniejszona we wszystkich sektorach na całym świecie. Obliczenie aktualnego stanu śladu węglowego (linii bazowej) ma kluczowe znaczenie dla firm, aby zrozumieć, ile emisji jest efektem ich działalności oraz które czynniki wywołują największy ślad węglowy. Po obliczeniu poziomu bazowego można zaplanować działania mające na celu redukcję emisji poprzez sporządzenie mapy drogowej dla klimatu.

Dla organizacji dążącej do zrównoważonej działalności, pierwszym krokiem w pracy nad klimatem jest określenie śladu węglowego występującego we własnej działalności, jakie miejsce zajmuje w łańcuchu wartości. W obliczeniach śladu węglowego na poziomie organizacyjnym roczne emisje są określane jako całość - tj. emisje związane między innymi ze zużyciem energii w pomieszczeniach produkcyjnych i biznesowych, pojazdach i transporcie oraz zakupach.

Mapowanie obecnego stanu pokazuje, gdzie występują emisje oraz jak duże one są. Proces często wzbudza naturalne zainteresowanie tym, co można zrobić ze śladem węglowym. Wyznaczenie ambitnego i realistycznego celu wymaga jednak zazwyczaj zrozumienia nie tylko bieżącej sytuacji, ale także możliwych działań i ich potencjału redukcji emisji. W tym kontekście klimatyczna mapa drogowa wspiera organizacje w walce z nadmiernym śladem węglowym, który pozostawiają przedsiębiorstwa.

Stwórz własną mapę drogową dla klimatu podczas warsztatów

Po zidentyfikowaniu najważniejszych czynników emisji, nadszedł czas, aby zastanowić się nad możliwościami zmniejszenia śladu węglowego organizacji. W praktyce istnieją dwa sposoby na zmniejszenie emisji: emisji można uniknąć, ograniczając wykonywanie niepotrzebnych lub dodatkowych czynności. Emisje można również zmniejszyć poprzez działania redukcyjne. Unikanie emisji oznacza na przykład rezygnację z niepotrzebnych przejazdów w łańcuchu transportowym. Z kolei redukcja emisji może polegać na przykład na zastąpieniu energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych energią odnawialną. Zazwyczaj klimatyczna mapa drogowa jest współtworzona podczas warsztatów, podczas których kluczowe osoby w organizacji identyfikują i wymyślają pomysły na działania, harmonogram ich realizacji oraz wyznaczają strony odpowiedzialne za zmniejszenie śladu węglowego.

Po warsztatach przychodzi czas na analizę scenariusza. Redukcje emisji, które mają zostać osiągnięte dzięki działaniom, są oceniane liczbowo. Scenariusze są wykorzystywane do oszacowania rozwoju śladu węglowego w przyszłości, co pomaga zarówno w ustaleniu celu klimatycznego, jak i w ocenie adekwatności działań w stosunku do już ustalonych celów.

Monitorowanie śladu węglowego pozwala na osiągnięcie celów

Po opracowaniu klimatycznej mapy drogowej następuje wdrażanie działań w operacjach organizacji. Jeśli obliczenia śladu węglowego są powtarzane co roku, można mieć pewność, że podejmowane są właściwe środki, a organizacja jest na właściwej drodze. Ponieważ kilka aspektów wpływających na emisje jest trudnych do przewidzenia z wyprzedzeniem, identyfikacja i delegowanie dodatkowych działań lub środków może stanąć pod znakiem zapytania. Aktualizacja mapy drogowej w zakresie klimatu wraz ze śledzeniem emisji wspiera działania na rzecz klimatu, zaznaczając obszary, w których osiągnięto sukces, a z drugiej strony obszary wymagające rozwoju.

Komunikacja zazwyczaj odgrywa ważną rolę w powodzeniu prac klimatycznych. Dobrze jest komunikować się o celach, praktycznym wdrożeniu i wynikach zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. W szczególności dyskusje z dostawcami i innymi interesariuszami oraz szczegółowe dane dotyczące emisji z łańcucha wartości pomagają organizacjom udoskonalić obliczenia śladu węglowego, a także wyznaczyć kolejne ambitne cele.

Wspieramy firmy i organizacje w ustalaniu i osiąganiu celów klimatycznych, niezależnie od tego, czy są one zgodne z inicjatywą celów opartych na nauce (SBTi), neutralnością węglową czy innymi celami klimatycznymi. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem stopnia pozostawionego śladu węglowego przez swoją firmę oraz możliwościami redukcji emisji, skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o tym, jak możemy wesprzeć Twoje działania na rzecz klimatu.