Close
Assembly Optimization

Kokoonpanon optimointi

Valmistava teollisuus on tänä päivänä rajussa muutoksessa. Tuotekirjo kasvaa, valtiot pyrkivät suojelemaan omia kotimarkkinoitaan ja valuuttakurssit heilahtelevat – teollisuuden tuotantoprosesseihin vaikuttavia disruptiivisia ilmiöitä riittää. Onneksi tarjolla on menetelmiä, joilla tuotannon kustannuskilpailukykyä ja laatua voidaan parantaa: LEAN, LCIA, IOT ja I4.0. Etteplanin FAST-teknologia parantaa merkittävästi tuotantosi kilpailukykyä!

 

Hyödyt sinulle
Aina liiketoimintalähtöiset ratkaisut
Tuotannon tehokkuus paranee keskimäärin 27 %
Joustavampaa tuotantoa
Henkilöstön työmotivaatio paranee

Työnkulun suunnittelu

Kokoonpanoprosessin tuottavuus ja laatu riippuu hyvin usein oikein suunnitellusta työnkulusta. Etteplan pystyy nykyistä prosessia analysoimalla erottamaan todellista lisäarvoa tuottavat työvaiheet tuottamattomista. Karsimalla lisäarvoa tuottamattomia vaiheita pystymme parantamaan prosessin tuottavuutta keskimäärin 27 % sekä samalla parantamaan kokoonpanon laatua. 

 

Workflow design

Datavisualisointi

Tuotantotekniikan jatkuvasti kasvava älykkyys tarkoittaa, että lähes laitteesta kuin laitteesta on tänä päivänä saatavissa dataa. Jotta valtavista tietomääristä saataisiin minkäänlaista tolkkua, avaintyökaluksi nousee datavisualisointiohjelmisto. Esittämällä dataa järkevässä graafisessa muodossa voidaan selkeästi todeta prosessin kulloinenkin tila yhdellä silmäyksellä ja mahdolliset poikkeamatkin erottuvat helposti.

Tehtaan tiekartta

Teollisuus 4.0 -ympäristöissä käytettävän tuotantoteknologian vaikutuksia ja käytettävyyttä ei ole aina helppo havaita. Etteplanin asiantuntijoilla on vankkaa teollisuuskokemusta ja tottumusta teknologisten kehityssuunnitelmien laatimisesta omalle alalleen. Asiantuntijoidemme tuella pystyt laatimaan tiekartan oman prosessisi teknologisista kehitystarpeista ja saat vankat perusteet strategisille kehityspäätöksille. 

Ennakoiva kunnossapito

Yksi teollisuus 4.0 -ratkaisujen muotitermeistä on ennakoiva kunnossapito. Mutta mitä se todella tarkoittaa? Miten pääsee alkuun? Miten siitä saa yksinkertaista? Meidän näkemyksemme on, että ennakoivan kunnossapidon tekniikat ovat hyvä ratkaisu kokoonpanoprosesseja koskevien trendien erottamiseen ja toimenpiteiden laukaisemiseen.

Sisäinen logistiikkavirta

Etteplanin asiantuntijoiden tekemissä tehdasarvioinneissa tunnistetaan lisäarvoa tuottamattomat prosessit. Yksi tärkeä tehottomuuden lähde on turha materiaalien liikuttelu. Tarkastelemme ensin tehtaasi materiaalivirtoja tunnistaaksemme säästökohteita, joita voidaan tehostaa loogisemmilla tavaravirroilla. Jäljelle jäävät siirrot voidaan automatisoida autonomisilla älykkäillä ajoneuvoilla (AIV) eli mobiiliroboteilla, jolloin henkilöstöltä vapautuu aikaa tuottavampaan työhön.

Lean-kokoonpanon suunnittelu

Etteplanin insinööreillä on vankka käytännön kokemus teollisuustuotannon arjesta. Tehostamistyökaluna he käyttävät Toyotan kehittämää tuotantofilosofiaa. Etteplan soveltaa FAST-prosessisuunnittelua diskreettien tuotteiden valmistuksen tuottavuuden, laadun ja joustavuuden maksimoimiseen. Tuloksena on tyypillisesti yli 30 %:n tuottavuushyppy, ja hylkykappaleita on miljoonasta alle 300.

Lataa opas

Industrial Digitalization - Guidebook

Lataa opas

Industrial Digitalization - Guidebook

Täytä alla oleva lomake, jotta saat ladattavissa olevan materiaalin. Lomakkeen ja materiaalin lähetyksen jälkeen olemme mahdollisesti yhteydessä sähköpostitse. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt Tietosuojaselosteemme.
CAPTCHA

Lataa opas

Industrial Digitalization - Guidebook

Teollisuus 4.0

Teollisuus 4.0 on nimitys, jolla tarkoitetaan johdonmukaista pyrkimystä automatisoida tuotantoa ja jakaa dataa eri valmistusteknologioiden välillä. Tavoitteena on luoda edellytykset (joukko)tuotannon tehokkaalle massaräätälöinnille erittäin korkealla joustavuusasteella sekä parantaa tuotannon suorituskykyä. Teollisuus 4.0 -menetelmien käyttöönotto tarkoittaa yleensä koko tehtaalle erittäin merkittävää kehitysaskelta. Tehtaisiin kaivataan kipeästi robotiikkaa, automaatioasteen nostoa ja IoT-teknologiaa. Meidän kantamme Etteplanilla on, että teollisuus 4.0 -ratkaisuja kannattaa ottaa käyttöön vaiheittain. Näillä yksinkertaisilla askeleilla pystyt tehostamaan tuotantoasi mittaamalla ja keräämällä tuotannon suorituskyvystä kertovaa dataa.

Kysy meiltä, asiantuntijamme Frank Zwegers vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA