Close
Etteplan digital twin

Digitaalinen kaksonen

Asiakkaillamme on jatkuva tarve lisätä vauhtia liiketoimintaansa kehittämällä uusia tuotteita tai automatisoimalla tuotantoaan. Jos olet kiinnostunut hyödyntämään edistyksellistä simulointiteknologiaa tehostamaan suunnitteluasi tai tuotantoasi, Etteplan on sinulle oikea kumppani. Luomme digitaalisia kaksosia lyhentämään tuotekehityksesi, tuotantosi, jälkimarkkinointisi tai ohjelmistotestauksesi läpimenoaikaa.

Hyödyt sinulle
Nopea time-to-market
Investointiriskit pienenevät
Tuoteturvallisuus
Yhteistyön läpinäkyvyys paranee

Digitaalinen kaksonen eli digital twin tarkoittaa koneesta tai tuotantolinjasta luotua virtuaalista simulointimallia, joka pystyy kuvaamaan todellisen koneen tai tuotantolinjan käyttöä ja käyttäytymistä reaaliaikaisesti. Malli simuloi myös tuotteen luonnollista käyttöympäristöä ja työprosessia todenmukaisesti. Kaksosen avulla voidaan simuloida laitteen tai tuotantolinjan toimintaa virtuaalisesti, ennen kuin tehdään päätös sen valmistamisesta. Näin voidaan säästää kustannuksia sekä pienentää kalliisiin investointeihin liittyviä riskejä.

Jos mietit digitaalisen kaksosen hyödyntämistä tuotekehityshaasteissasi, autamme sinua projektin suunnittelusta aina digitaalisen kaksosen ylläpitoon. Autamme yritystäsi myös hyödyntämään simulointimallia eri funktioissa, kuten tuotekehityksessä, tuotannossa tai jälkimarkkinoinnissa.  Liikkuvien työkoneiden simulointimalleissa käytämme Mevean edistyksellisiä ohjelmistoja.

Digitaalinen kaksonen tuotekehityksessä

Etteplan voi luoda digitaalisen kaksosen eli simulointimallin koneesi tai tuotteesi yksittäistä osasta ennustamaan kyseisen osan käyttäytymistä. Voimme luoda mallin myös koko koneestasi tai prosessista, jolloin sen toimivuutta voidaan ennustaa reaaliaikaisesti.

Palvelumme kattaa fyysisen laitteen mekaniikan, sähköistyksen, automaation ja älykkyyden suunnittelun ja ohjelmistoratkaisun testauksen digitaalisen kaksosen avulla. Simulointimallin avulla voimme kerätä arvokasta käyttäjäkokemusta jo tuotekehityksen alussa, mikä säästä yrityksesi kustannuksia.

Palvelumme avulla lyhennät tuotekehityksen läpimenoaikaa, koska eri tuotevaihtoehtoja tai ohjelmistoja voidaan testata varhaisessa vaiheessa. Myös investointiin liittyvät riskit vähenevät, sillä voit tehdä investointipäätöksen vasta kun tuotteen toiminnallisuus on varmistettu simulaatiomallin avulla.

Digitaalisen kaksosen avulla tehty suunnittelu ja testaus vähentää prototyyppivaiheen kustannuksia jopa 30-50 % ja tuotesuunnittelun läpimenoaikaa 20-30 %. Menetelmästä on erityisesti hyötyä uusien tuotesukupolvien suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä tuotteen koko elinkaaren hallinnassa.

Simulointimalli helpottaa kommunikointia tuotekehitykseen osallistuvien asiantuntijoiden kesken. Sen avulla voit konkretisoida tilanteita, ja saman mallin äärellä  työskentelevät saavat saman kokonaiskuvan kehitettävästä tuotteesta.

Digitaalinen kaksonen tuotantolinjan suunnittelussa

Jos kehityshaasteesi on tuotannossa, autamme yritystäsi hyödyntämään simulointimallia esimerkiksi uuden tuotantolinjan suunnittelussa tai vanhan automatisoinnissa. 

Suurten teollisten laitteiden ja tuotantolinjojen ominaisuuksien kuten koneen hydrauliikan, mekaniikan ja automatiikan suunnittelu ja testaus on kustannustehokasta digitaalisen kaksosen avulla, sillä vikatilanteet ja pullonkaulat voidaan todentaa jo varhaisessa vaiheessa ja vanha tuotantolinja voi pyöriä häiriintymättä, kunnes sopiva ratkaisu on löydetty.

Autamme yritystäsi kiinnittämään huomiota tuotantolinjan työpisteiden ergonomisiin vaatimuksiin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Virtuaalimallin avulla voidaan esimerkiksi huomata, että automaation ja yhteistoimintarobottien lisääminen tiettyihin työvaiheisiin voi parantaa työergonomiaa ja ehkäistä työperäisä sairauksia.

Tuotantoyrityksen haasteena voi olla tuotevarianttien hallinta, jolloin tuotantolinjaan tulee tehdä muutoksia vastaamaan nopeasti muuttuvia asiakastarpeita. Palvelemme olemassa olevan tuotantolinjan automatisoinnin tai yhteistoimintarobottien suunnittelussa tai kun tuotantoympäristön työturvallisuutta halutaan parantaa vastaamaan uudistuneita määräyksiä

 

Digitaalinen kaksonen jälkimarkkinoinnissa

Etteplan on yrityksesi apuna, jos haasteenne on kehittää ja tehostaa jälkimarkkinoinnin palveluja. Teemme tuotteestanne tarkoitukseen sopivan digitaalisen kaksosen, jota voidaan käyttää käyttökoulutuksissa ja tuotteen markkinoinnissa esimerkiksi asiakastapaamisissa ja messuilla. Digitaalinen kaksonen kulkee tietokoneen mukana, eikä raskaita tai vaikeasti kuljetettavia laitteita tarvitse tuoda paikan päälle. Simulointimallin avulla voit luoda asiakkaallenne todellista käyttötilannetta vastaavan käyttökokemuksen ja esitellä koneen toimintaa kaivoksissa ja muissa hankalasti saavutettavissa paikoissa.

Jälleenmyyjien ja koneiden käyttäjien koulutus digitaalisen kaksosen avulla säästää koulutuskustannuksia, sillä käytössä olevaa konetta ei tarvitse irrottaa tuotantokäytöstä.

 

Esittele ja testaa uutta teknologiaa digitaalisella kaksosella

Luomme asiakkaille myös digitaalisia kaksosia, joiden avulla voidaan esitellä uusia teknologioita kuten kuljettaja-avusteisia ohjelmistoratkaisuja, IoT- pohjaisia tiedonkeruuratkaisuja tai autonomisen ajamisen ratkaisuja. Etteplan luo malleihin todellisuutta vastaavan virtuaaliympäristön, joissa hyödynnämme myös VR -ja AR-teknologioita.

Digitaalisen kaksosen avulla kehitämme asiakkaillemme myös uusia ratkaisuja kunnonvalvontaan. Digitaalisen kaksosen reaaliaikainen yhdistäminen koneeseen avaa uusia mahdollisuuksia kunnon valvonnassa ja ennakoivassa huollossa. Fyysisen laitteeseen asennetut digitaaliset kaksoset ennustavat ja simuloivat koneen toimintaa sen käytön aikana ja antavat entistä älykkäämpää viestiä käyttäjälleen.

 

Kysy meiltä, asiantuntijamme Arttu Kalliovalkama vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA