Close
Learning services

Oppiminen

Kaikkien organisaatioiden on opittava uutta ja kasvettava, jotta ne voivat kehittyä ja vahvistua. Tai edes pysyä kehityksessä mukana.  

Etteplan hyödyntää asiantuntijuutta ja laajaa osaamista parhaalla mahdollisella tavalla, jotta oppiminen on aina osallistavaa ja mielekästä. Samalla turvataan organisaatioiden henkisen pääoman tulevaisuus. 

Hyödyt sinulle
Tukee kehitystä ja muutosta
Mitattavissa olevaa kehitystä ja arvoa
Olemassa olevan tiedon kierrätys
Räätälöidyt prosessit ja järjestelmät
Tulevaisuuteen suuntautunut
Learning_page

Etteplanin oppimisen tiimi 

Etteplan palvelee asiakasorganisaatioita niiden koko elinkaaren ajan. Oppiminen saa aikaan muutosta, joka tarvitsee tuekseen rakenteita ja yhteistyötä oikean oppimispolun löytämiseksi. 

We adapt to different target groups to tailor offerings through pre-studies, learning paths, anchoring, and production of learning content. We help with changing behaviors and attitudes or increasing knowledge within the target group. At Etteplan, we support you throughout the process from the ideas all the way to the finish line.

Laadimme Oppivan tuotannon konseptin organisaation oppimistarpeisiin. 

 • verkko-oppiminen 
 • lähiopetusmateriaalit 
 • videot 
 • podcastit 
 • työpajat 
 • graafinen fasilitointi 
 • virtuaalitodellisuus 
 • 360-ympäristö 

Autamme asiakasta laatimaan räätälöidyn Oppimispolun. 

 • Oppimispolut 
 • Oppimismuotoilu 
 • Pelillistäminen  

Voimme auttaa asiakasta kehittämään Oppimiskulttuurin. 

 • Oppimismuotoilu 
 • Oppimisstrategia 

Autamme asiakasta muuttumaan Oppivaksi organisaatioksi

 • Fasilitointi 
 • Oppimisstrategia 
 • Muutosjohtaminen  

Käytämme lähinnä kahta mallia: Ennen, aikana ja jälkeen sekä Tiedä-Ajattele ja Tunne-Toimi

Ennen, aikana ja jälkeen -malli 

Systeeminen muutos, uusi tuote, uusi markkina, uusi osaaminen tai uusi suunta – Etteplan on kumppanisi tarpeistanne riippumatta ja auttaa saavuttamaan oppimistavoitteenne.  

Ennen 

Ennen muutosta on tiedettävä määränpää – mistä tunnistetaan onnistuminen, kun ollaan maaliviivalla? Siten voidaan mitata ja ohjata kehitystä. Ennen muutosta kaikki osallistujat on saatava aktivoitua, jotta kuljemme samaa polkua.  

Aikana 

Muutoksen aikana osallistujien on lisättävä kierroksia. Organisaatio muuttuu, ja kaikkien siinä mukana olevien on sitouduttava siihen. Tietoa on jaettava, ja sen on oltava kaikkien käytettävissä.  

Jälkeen 

Rytmi on säilytettävä muutoksen jälkeen. Uusi tieto unohtuu helposti, joten toisto on tärkeää. Tuloksia tulisi mitata, analysoida ja verrata asetettuihin tavoitteisiin. Kaikilla osallistujilla tulisi olla mahdollisuus käyttää toistuvasti ja vahvistaa uusia taitojaan.  

Tiedä-Ajattele ja tunne-Toimi-malli 

Organisaatiomuutos tapahtuu jakamalla tietoa, sitoutumalla ja osallistumalla. Toinen tärkein mallimme – Tiedä–Ajattele ja tunne–Toimi – auttaa organisaatioita ymmärtämään, mitä on mitattava tarvittavan muutoksen saavuttamiseksi: 

Tiedä – Tarjoamme vastauksia selkeiden, mitattavissa olevien tavoitteiden muodossa. 

Ajattele ja tunne – Varmistamme, että vaadittavat muutokset ymmärretään ja laadimme järjestelmällisen suunnitelman toteutusta varten. 

Toimi – Kerromme miten paljon asiaan pitää panostaa. Varmistamme muutosten vaikuttavuuden ja lisäarvon.  

Etteplan tarjoaa vastauksia selkeiden, mitattavissa olevien tavoitteiden muodossa, varmistaa, että vaadittavat muutokset ymmärretään ja laatii järjestelmällisen suunnitelman toteutusta varten. Kerromme miten paljon asiaan pitää panostaa ja varmistamme muutosten vaikuttavuuden ja lisäarvon.  

Kimmo Kallio Etteplan

Kimmo Kallio

BU Director Technical Communication Solutions
+358 10 307 2928
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Kimmo Kallio vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).