Close

Hybridivalmistus-case: Rosendahl Nextrom

Vaikka Etteplanin AMO-tiimin tavoitteena on luonnollisesti esitellä asiakkaille ainetta lisäävän valmistuksen kaikkia mahdollisia hyötyjä, tavoitteemme on aina löytää paras mahdollinen tapa valmistaa kukin tuote tai komponentti. Tämä asiakastapaus on hyvä esimerkki siitä, miten hybridivalmistus, eli ainetta lisäävän ja perinteisten ainetta poistavien valmistusmenetelmien yhdistelmä, voi olla tehokkain tapa valmistaa erittäin haastava tuote.

Case: komponentti sisäisellä jäähdytyksellä

Rosendahl Nextrom otti yhteyttä Etteplanin AMO-tiimiin komponentin valmistukseen liittyvässä haasteessa. Kyseistä alumiinikomponenttia käytetään erittäin vaativassa ympäristössä, jossa lämpötilat nousevat yli 1000 °C:seen. Osaan oli integroitava sisäiset kanavat jäähdytysvedelle, jotta osan lämpötila pysyy sulamispistettä matalampana. Aiempi, erittäin monimutkainen ratkaisu koostui 8 yksittäisestä osasta, 11 hitsisaumasta sekä jokaisen hitsin jälkeen vaadittavasta koneistusvaiheesta. Erittäin vaikea valmistusprosessi ei soveltunut tuotantoon. Komponenttia lähdettiin suunnittelemaan uudelleen tavoitteena hyödyntää tarvittaessa lisäävää valmistusta (AM) ja vähentää hitsauksen ja yksittäisten osien tarvetta tinkimättä tuotteen jäähdytyksen tasosta.

Lähestymistapa

DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) on suunnittelumenetelmä, jolla voidaan yksinkertaistaa tuotteen rakennetta, alentaa valmistus- ja kokoonpanokustannuksia ja tehostaa valmistusprosessia. DFMA ja siitä versonut vielä tehokkaampi Down-Costing (DC) -menetelmä ovat kuuluneet Etteplanin palvelutarjontaan jo 15 vuotta. Olemme kouluttaneet yli 40 omaa työntekijäämme ja 60 tärkeimpien asiakkaidemme työntekijää näiden menetelmien asiantuntijoiksi. DFMA-menetelmä osoittautui tässä asiakastapauksessa erityisen hyödylliseksi ottaen huomioon lopputuotteen väistämättä erittäin kompleksinen rakenne sekä tarve löytää tasapaino lukuisten suunnittelutavoitteiden ja valmistettavuuden välille.

Uudelleensuunnitteluprojekti käynnistettiin selvittämällä tarkasti kootun komponentin jokaisen yksittäisen osan tarkoitus ja sovittamalla ne ja tuotteelle asetetut vaatimukset yhteen. Kun osien tarkoituksesta ja vaatimuksista oli muodostettu selkeä kuva, ensimmäisissä suunnittelukonsepteissa pureuduttiin sekä mahdollisuuksiin yhdistää yksittäisiä osia että potentiaalisiin valmistusmenetelmiin. Lisäksi otettiin selvää kaikista immateriaalioikeuksista, jotta niiden loukkaukset voitiin välttää.

Etteplan Rosendahl
Kuva 1. Etteplanin DFMA-periaatteiden mukainen hybridivalmistusratkaisu. (LPBF = jauhepetitulostus, AM-menetelmä). Huom: ratkaisun yksityiskohtia on muutettu ja/tai piilotettu Rosendahl Nextromin immateriaalioikeuksien suojelemiseksi.

 

Kuvassa 1 on yhteenveto uuden ratkaisun valmistusmenetelmästä. Komponentin runko-osa sekä identtiset päätyosat valmistettiin AM-menetelmällä, joissa kaikissa oli sisäiset jäähdytyskanavat. AM-menetelmän ansiosta kanavia voitiin yksinkertaistaa ja jäähdytysveden kiertoa tehostaa (ks. kuva 2). Tietyt 3D-tulostettujen osien pinnat koneistettiin välittömästi tulostuksen jälkeen. Kaksi yksinkertaisempaa osaa valmistettiin sorvaamalla. Osat hitsattiin runko-osaan ennen kuin vaatimusten kannalta tärkeimmät pinnat koneistettiin. Loppukokoonpanossa päätyosat pultataan runko-osaan kiinni. Valmis komponentti on kuvassa 3.

Etteplan Rosendahl referenceHyödyt

Hybridivalmistusta ja DFMA-menetelmää hyödyntäen Etteplan pystyi suunnittelemaan vaativan rakenteen, joka soveltui tuotantoon ja saavutti kaikki Rosendahl Nextromin projektille asettamat tavoitteet. Uudessa ratkaisussa oli vähemmän osia (8 → 5), hitsisaumoja (11 → 2) ja koneistussyklejä, ja se myös painoi vähemmän (5,8 → 4,3 kg). Lisäksi integroidut jäähdytyskanavat alentavat niin tehokkaasti lämpötilaa, että alumiinikomponenttia voidaan käyttää ympäristössä, jossa lämpötila nousee yli 1000 °C:seen.

Rosendahl-reference4-web.jpg

Heräsikö kiinnostus?

Lisätietoja DFMA- ja DC-menetelmistä

Lisätietoja Etteplanin ainetta lisäävän valmistuksen palveluista

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Valmet kehittää vihreää siirtymää tukevaa teknologiaa, joka korvaa muovin uusilla kuitutuotteilla – Etteplan mukana projektitiimissä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Etteplan tarjoaa Normetille virtauslaskentaa osana jatkuvaa suunnittelu- ja kehityspalvelua

Normet on nopeasti kasvava ja innovatiivinen teknologiayritys, jonka missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan. Yrityksellä on näiden alojen prosessiosaamista yli tuhannesta projektista kaikkialta maailmasta. Normetilla on takanaan yli 50 vuoden kokemus alalta ja yli 14 000 konetoimitusta, ja yhtiö palveluksessa on yli 1 600 ammattilaista. Normetin missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Ota yhteyttä
Tero Hämeenaho
Tero Hämeenaho
Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization