Close

Kantaman laajennin Pexraytechille

Pexraytech on Otaniemestä käsin toimiva hi-tech-yhtiö, joka kehittää ja valmistaa huipputason siirrettäviä röntgenlaitteita. Pexraytech hyödyntää Suomesta löytyvää laaja-alaista osaamista röntgenlaitteiden suunnittelusta innovatiivisten ja intuitiivisten ratkaisujen toimittamiseksi kahdella painopistealueella: turvallisuusala ja teollisuuden ainetta rikkomaton testaus (non destructive testing, NDT). Yhtiö tarjoaa myös edistyksellisiä erikoisratkaisuja muihin sovelluksiin.

Asia
Asiantuntemus

Pexraytechin haasteena oli kehittää kantaman laajennin röntgenlaitteidensa ohjaamiseen etänä jopa yli 200 metrin päästä. Ratkaisun oli myös oltava yhteensopiva kaikkien tuotelinjojen tuotteiden kanssa. Pexraytechin ydinosaamista ovat röntgenlaitteet, joten yhtiö ymmärsi, että kantaman laajentimen kehitystyö vaati langattoman ja langallisen tiedonsiirtoteknologian osaamista. Varmistaakseen että tuloksena on maailmaluokan tuote, Pexraytech päätti ulkoistaa tuotteen kehitystyön Etteplanille.

Pexraytech halusi kumppanilta kykyä toteuttaa ratkaisu laadukkaasti ja ammattitaidolla sekä minimoida projektin tekniikkaan liittyvät riskit. Projekti tukee myös osittain tulevia investointipäätöksiä ja liiketoiminnan suunnittelua. Toisin sanoen haussa oli todellakin maailmanluokan kumppani. Etteplanin valinta perustui yhtiön hyvien toimitusvalmiuksien ja ensiluokkaisten laatustandardien mahdollistamaan korkeaan lisäarvoon.

Esiselvityksen ansiosta sujuva toteutus

Etteplanin kehittämä kantaman laajennin on yhteensopiva kaikkien Pexraytechin tuotelinjojen kanssa. Projektin aluksi suoritettiin esiselvitys ratkaisun ja kehitysprojektin laajuudesta. Pienellä alkuinvestoinnilla pystyttiin selvittämään tärkeimmät markkinavaatimukset ja tekniset vaatimukset, määrittelemään näitä vaatimuksia vastaava järjestelmäarkkitehtuuri ja minimoimaan tekniset riskit.

Esiselvityksen aikana ratkaistiin haasteita, kuten teknologioiden valinta tiedonsiirtoetäisyyteen, datansiirtonopeuteen, valmistuskustannuksiin ja elinkaarivaatimuksiin liittyvien vaatimusten täyttämiseksi. Radiolaitteita koskevat globaalit yhteensopivuusvaatimukset otettiin myös huomioon. Esiselvityksen tuloksena saatiin suuntaviivat laitteen lopulliseen toteutukseen.

Kantaman laajennin kehitettiin kahdella protokierroksella, joista toinen sisälsi korjaukset. Laitteen lopullinen toteutus onnistui hyvin ja kaikki tarvittavat toiminnot saatiin käyttöön.

Uusi laite avaa uusia markkinoita turvallisuusalalla

Esiselvityksen ansiosta pystyttiin paitsi minimoimaan tekniset riskit ja alentamaan kehityskustannuksia myös ennakoimaan kehityskustannukset tarkasti. Koko projekti toteutettiinkin alkuperäisen budjetin ja spesifikaatioiden mukaisesti. Ulkoistamalla laitteen kehitystyön Etteplanille Pexraytech pystyi myös kohdentamaan R&D-resurssinsa oman ydintuotteensa kehittämiseen ja varmistamaan koko tuotevalikoiman markkinoille pääsyn.

Pidempi kantama on kriittinen vaatimus Pexraytech:lle keskeiselle asiakassegmentille. Uusi laite täyttää nämä kantama- ja tiedonsiirtonopeusvaatimukset, joten Pexraytechin potentiaaliset markkinat kaksinkertaistuivat kertaheitolla.

”Pexraytech on voinut luottaa Etteplaniin kehityskumppanina yhtiön perustamisesta lähtien. Etteplan on ollut luotettava ja helppo kumppani, joka pystyy tarjoamaan vaadittavan osaamisen, tekniset ratkaisut ja erinomaisen asiakaspalvelun.”

Lauri Westling, CEO, Pexraytech

Related content

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Koneriskien arviointityökalut uudelle tasolle Metsä Boardissa

Metsä Board on ekologisiin ensikuitukartonkeihin keskittynyt yhtiö, jonka tuotteita käytetään pääosin elintarvike- ja kuluttajatuotepakkauksissa. Yhtiö on panostanut jo pitkään kiertotalouden ratkaisuihin  vastaamaan asiakkaiden tulevaisuuden pakkausten vaatimuksia kuten uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyttä ja pakkausten kierrätettävyyttä. Metsä-Group – konserniin kuuluvalla Metsä Boardilla on yhteensä kahdeksan tehdasta, joista seitsemän on Suomessa.

Hybridivalmistus-case: Rosendahl Nextrom

Vaikka Etteplanin AMO-tiimin tavoitteena on luonnollisesti esitellä asiakkaille ainetta lisäävän valmistuksen kaikkia mahdollisia hyötyjä, tavoitteemme on aina löytää paras mahdollinen tapa valmistaa kukin tuote tai komponentti. Tämä asiakastapaus on hyvä esimerkki siitä, miten hybridivalmistus, eli ainetta lisäävän ja perinteisten ainetta poistavien valmistusmenetelmien yhdistelmä, voi olla tehokkain tapa valmistaa erittäin haastava tuote.

Digiaikakauden dentaalirobottia luomassa

Rayo 3DToothfill haluaa parantaa miljardien ihmisten elämää kohtuuhintaisella, huippulaadukkaalla hammashoidolla. Heidän menetelmä tarjoaa parhaat tulokset kilpailukykyisillä kustannuksilla hammaslääkäreille ja potilaille. Jotta menetelmä on varmasti käyttökelpoinen kaikkialla maailmassa, sen tulee olla yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Saumaton integroitavuus olemassa olevan laitteiston kanssa on myös tärkeää.

Ota yhteyttä
Antti Tolvanen
Antti Tolvanen
Sales Director
Software & Embedded Solutions