Close

Wärtsilälle puristintyökalun suunnittelu 3D-tulostusta varten

Wärtsilä halusi suunnitella uusiksi venttiilijousen puristintyökalunsa. Tavoitteena oli kevyempi rakenne 3D-tulostuksen avulla. Alun perin työkalu suunniteltiin valmistettavaksi koneistamalla ja hitsaamalla, mutta huolena oli, että se ei kestäisi yli 30 kN:n jousivoimaa. Niinpä Wärtsilä pyysi Etteplanin mukaan suunnittelemaan uusiksi manuaalisen puristimen, jota käytetään sylinterinkannen venttiilien asennuksessa. 

Asia
Asiantuntemus

Lopulliseen 3D-tulostettavaan osaan harkittiin neljää potentiaalista metallia. Suunnittelussa oli otettava huomioon valmistuskustannuksia ja materiaalinkäyttöä koskevat rajoitukset. Asiakas halusi myös tietää, kuinka nopeasti tämänkaltainen suunnittelutoimeksianto pystyttäisiin viemään läpi.

Etteplan Additive Manufacturing for WÄrtsilä

Kuva: Alkuperäinen hitsaamalla valmistettu työkalu

 

Simulaatiolähtöistä suunnittelua

Etteplan aloitti perustamalla tiimin, johon kuului AM-tuotannon ja -suunnittelun, topologian optimoinnin ja tulostusprosessin simuloinnin asiantuntijoita. Suunnitteluprosessi käynnistettiin määrittämällä suunnittelun reunaehdot sekä suurimmat kuormitukset, joita työkaluun käytön aikana voisi kohdistua. Topologian optimointiin käytettiin Altair OptiStruct- ja SolidThinking Inspire -ohjelmistoja ja konseptisuunnitteluun FEM-laskentaa. Solidthinking Inspire ohjelmiston PolyNURBS -työkalulla luotiin sileät CAD-pinnat topologiaoptimoitujen tulosten päälle samalla kun rakenteen orgaaniset piirteet säilytettiin. Lopullinen rakenne analysoitiin OptiStruct-ohjelmalla, ja Altair Partner Allianceen kuuluvan Additive Worksin Amphyon-ohjelmaa käytettiin tulostusprosessin simulointiin, jolla varmistettiin komponentin tulostettavuus ja että muodonmuutosten maksimitaso oli hyväksyttävällä tasolla.

 

Etteplanin simulaatiolähtöinen AM-suunnitteluprosessi Wärtsilän työkalulle

Kuva: Etteplanin simulaatiolähtöinen AM-suunnitteluprosessi Wärtsilän työkalulle

Hyödyt Wärtsilälle

Etteplan suunnitteli puristimen, joka oli valmis tulostettavaksi viikossa siitä, kun projektin aloitusdata lyötiin lukkoon. Topologialtaan optimoitu rakenne täytti sekä kustannus- että materiaalinkäyttötavoitteet. Lisäksi varmistettiin, että rakenteen tulostamisessa ei tarvita lisätukia, mikä pienentää valmistuskustannuksia entisestään, kun materiaalia ei mene hukkaan ja jälkityöstökustannukset jäävät minimiin.

 

Menestyksen avaimet

Etteplanin suunnittelema lopullinen puristin, jota käytetään venttiilien asennuksessa sylinterinkanteen, täytti kaikki Wärtsilän AM-suunnittelulle antamat tavoitteet – ja enemmän. Kokenut asiantuntijatiimi pystyi toteuttamaan projektin nopeasti. Itsekantavan rakenteen topologia optimoitiin, jolloin siihen ei jäänyt lainkaan ylimääräistä materiaalia. Tulostusprosessin sujuvuus varmistettiin simuloinnilla. 

 

Kuva: Etteplanin AMO-tiimin Wärtsilälle suunnittelema puristin, joka valmistetaan AM-menetelmällä

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Valmet kehittää vihreää siirtymää tukevaa teknologiaa, joka korvaa muovin uusilla kuitutuotteilla – Etteplan mukana projektitiimissä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Etteplan tarjoaa Normetille virtauslaskentaa osana jatkuvaa suunnittelu- ja kehityspalvelua

Normet on nopeasti kasvava ja innovatiivinen teknologiayritys, jonka missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan. Yrityksellä on näiden alojen prosessiosaamista yli tuhannesta projektista kaikkialta maailmasta. Normetilla on takanaan yli 50 vuoden kokemus alalta ja yli 14 000 konetoimitusta, ja yhtiö palveluksessa on yli 1 600 ammattilaista. Normetin missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Etteplan mukana kehittämässä Valmetin ympäristöteknologiaa

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmet on toimittanut jo 50 vuoden ajan ratkaisuja rikkioksidipäästöjen (SOx) pienentämiseksi. Nykyään Valmet tunnetaan myös luotettavista meriteollisuuden automaatioratkaisuistaan ja innovatiivisista savukaasujen puhdistusratkaisuistaan. Yhtiön tavoitteena on tehdä aluksista ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia.

Ota yhteyttä
Tero Hämeenaho
Tero Hämeenaho
Department Manager, Additive Manufacturing and Optimization