Close

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2019 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto 263 292 236 477 214 768 183 938 141 143
Liikevaihdon muutos, % 11,3 10,1 16,8 30,3 7,0
Liikevoitto (EBITA) 25 964 22 555 17 387 12 070 9 540
% liikevaihdosta 9,9 9,5 8,1 6,6 6,8
Liikevoitto (EBIT) 22 819 20 184 15 484 10 131 8 594
% liikevaihdosta 8,7 8,5 7,2 5,5 6,1
Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 21 924 19 396 14 745 9 441 7 933
% liikevaihdosta 8,3 8,2 6,9 5,1 5,6
Tilikauden tulos 17 387 15 280 11 586 7 604 6 189
Oman pääoman tuotto, % 24,1 24,4 20,9 17,4 19,5
ROCE, % 19,9 21,3 17,8 14,8 17,4
Omavaraisuusaste, % 38,9 42,9 40,7 40,0 37,8
Bruttoinvestoinnit 36 908 16 527 7 589 30 186 9 867
% liikevaihdosta 14,0 7,0 3,5 16,4 7,0
Nettovelkaantumisaste, % 52,6 29,8 43,0 55,9 41,6
Henkilöstö keskimäärin 3 305 2 995 2 711 2 407 1 948
Henkilöstö kauden lopussa 3 447 3 055 2 802 2 545 2 074
Henkilöstökulut 172 520 156 183 144 965 129 172 101 452

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon