Close

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2018
IFRS
2017
IFRS
2016
IFRS
2015
IFRS
2014
IFRS
Liikevaihto 236 477 214 768 183 938 141 143 131 916
Liikevaihdon muutos, % 10,1 16,8 30,3 7,0 -1,9
Liikevoitto (EBITA) 22 555 17 387 12 070 9 540 8 933
% liikevaihdosta 9,5 8,1 6,6 6,8 6,8
Liikevoitto (EBIT) 20 184 15 484 10 131 8 594 7 856
% liikevaihdosta 8,5 7,2 5,5 6,1 6,0
Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 19 396 14 745 9 441 7 933 7 168
% liikevaihdosta 8,2 6,9 5,1 5,6 5,4
Tilikauden tulos 15 280 11 586 7 604 6 189 6 147
Oman pääoman tuotto, % 24,4 20,9 17,4 19,5 22,7
ROCE, % 21,3 17,8 14,8 17,4 17,8
Omavaraisuusaste, % 42,9 40,7 40,0 37,8 39,5
Bruttoinvestoinnit 16 527 7 589 30 186 9 867 3 565
% liikevaihdosta 7,0 3,5 16,4 7,0 2,7
Nettovelkaantumisaste, % 29,8 43,0 55,9 41,6 56,5
Henkilöstö keskimäärin 2 995 2 711 2 407 1 948 1 813
Henkilöstö kauden lopussa 3 055 2 802 2 545 2 074 1 859
Palkat ja palkkiot 156 183 144 965 129 172 101 452 94 367

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon