Close

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2017
IFRS
2016
IFRS
2015
IFRS
2014
IFRS
2013
IFRS
Liikevaihto 214 768 183 938 141 143 131 916 128 647
Liikevaihdon muutos, % 16,8 30,3 7,0 -1,9 -4,3
Operatiivinen liikevoitto 17 163 12 071 9 540 7 394 6 280
% liikevaihdosta 8,0 6,6 6,8 5,6 4,9
Liikevoitto (EBIT) 15 484 10 131 8 594 7 856 6 366
% liikevaihdosta 7,2 5,5 6,1 6,0 4,9
Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 14 745 9 441 7 933 7 168 5 672
% liikevaihdosta 6,9 5,1 5,6 5,4 4,4
Tilikauden tulos 11 586 7 604 6 189 6 147 4 390
Oman pääoman tuotto, % 20,9 17,4 19,5 22,7 17,5
ROCE, % 17,8 14,8 17,4 17,8 14,6
Omavaraisuusaste, % 40,7 40,0 37,8 39,5 35,9
Bruttoinvestoinnit 7 589 30 186 9 867 3 565 2 344
% liikevaihdosta 3,5 16,4 7,0 2,7 1,8
Nettovelkaantumisaste, % 43,0 55,9 41,6 56,5 73,4
Henkilöstö keskimäärin 2 711 2 407 1 948 1 813 1 736
Henkilöstö kauden lopussa 2 802 2 545 2 074 1 859 1 728
Palkat ja palkkiot 144 965 129 172 101 452 94 367 70 363

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon