Close

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto 350 170 300 111 259 702 263 292 236 477
Liikevaihdon muutos, % 16,7 15,6 -1,4 11,3 10,1
Liikevoitto (EBITA) 33 195 30 139 26 172 25 964 22 555
% liikevaihdosta 9,7 10,0 10,1 9,9 9,5
Liikevoitto (EBIT) 28 622 25 754 22 380 22 819 20 184
% liikevaihdosta 8,2 8,6 8,6 8,7 8,5
Tulos ennen veroja 22 386 24 867 21 080 21 924 19 396
% liikevaihdosta 6,4 8,3 8,1 8,3 8,2
Tilikauden tulos 18 151 20 044 17 077 17 387 15 280
Oman pääoman tuotto, % 17,7 21,6 20,8 24,1 24,4
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 15,9 16,0 16,0 19,9 21,3
Omavaraisuusaste, % 38,2 39,7 40,5 38,9 42,9
Bruttoinvestoinnit 40 940 30 582 29 697 36 908 16 527
% liikevaihdosta 11,7 10,2 11,4 14,0 7,0
Nettovelkaantumisaste, % 66,8 48,6 46,6 52,6 29,8
Henkilöstö keskimäärin 3 945 3 480 3 320 3 305 2 995
Henkilöstö kauden lopussa 3 951 3 629 3 267 3 447 3 055
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 227 823 197 596 177 301 172 520 156 183

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon