Close

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2021 2020 2019 2018 2017
Liikevaihto 300 111 259 702 263 292 236 477 214 768
Liikevaihdon muutos, % 15,6 -1,4 11,3 10,1 16,8
Liikevoitto (EBITA) 30 139 26 172 25 964 22 555 17 387
% liikevaihdosta 10,0 10,1 9,9 9,5 8,1
Liikevoitto (EBIT) 25 754 22 380 22 819 20 184 15 484
% liikevaihdosta 8,6 8,6 8,7 8,5 7,2
Tulos ennen veroja 24 867 21 080 21 924 19 396 14 745
% liikevaihdosta 8,3 8,1 8,3 8,2 6,9
Tilikauden tulos 20 044 17 077 17 387 15 280 11 586
Oman pääoman tuotto, % 21,6 20,8 24,1 24,4 20,9
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 16,0 19,9 21,3 17,8
Omavaraisuusaste, % 39,7 40,5 38,9 42,9 40,7
Bruttoinvestoinnit 30 582 29 697 36 908 16 527 7 589
% liikevaihdosta 10,2 11,4 14,0 7,0 3,5
Nettovelkaantumisaste, % 48,6 46,6 52,6 29,8 43,0
Henkilöstö keskimäärin 3 480 3 320 3 305 2 995 2 711
Henkilöstö kauden lopussa 3 629 3 267 3 447 3 055 2 802
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 197 596 177 301 172 520 156 183 144 965

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon