Close

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto 259 702 263 292 236 477 214 768 183 938
Liikevaihdon muutos, % -1,4 11,3 10,1 16,8 30,3
Liikevoitto (EBITA) 26 172 25 964 22 555 17 387 12 070
% liikevaihdosta 10,1 9,9 9,5 8,1 6,6
Liikevoitto (EBIT) 22 380 22 819 20 184 15 484 10 131
% liikevaihdosta 8,6 8,7 8,5 7,2 5,5
Tulos ennen veroja 21 080 21 924 19 396 14 745 9 441
% liikevaihdosta 8,1 8,3 8,2 6,9 5,1
Tilikauden tulos 17 077 17 387 15 280 11 586 7 604
Oman pääoman tuotto, % 20,8 24,1 24,4 20,9 17,4
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 19,9 21,3 17,8 14,8
Omavaraisuusaste, % 40,5 38,9 42,9 40,7 40,0
Bruttoinvestoinnit 29 697 36 908 16 527 7 589 30 186
% liikevaihdosta 11,4 14,0 7,0 3,5 16,4
Nettovelkaantumisaste, % 46,6 52,6 29,8 43,0 55,9
Henkilöstö keskimäärin 3 320 3 305 2 995 2 711 2 407
Henkilöstö kauden lopussa 3 267 3 447 3 055 2 802 2 545
Henkilöstökulut 177 301 172 520 156 183 144 965 129 172

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon