Close

Insinööritoimisto Etteplan

Etteplan on insinööritoimisto, jossa suunnitellaan teollisia koneita, laitteita ja laitoksia. Kehitämme asiakkaillemme tuotteita ja teknologiaa, joilla laitteet yhdistetään osaksi esineiden internetiä (IoT). Meillä työskentelee eri alojen insinöörejä, jotka ovat saaneet ammatillisen koulutuksensa teknisestä korkeakoulusta tai ammattikorkeakoulusta.

Palveluitamme ovat esimerkiksi

Työ insinööritoimistossa on suunnittelua, jossa käytetään tietokoneohjelmia tuotteen teknisten yksityiskohtien piirtämiseksi ja ominaisuuksien suunnittelemiseksi.

Insinööritoimiston insinööri vastaa siitä, että tuote toimii niin kuin sen on tarkoitettu toimivan. Tärkeä tehtävä on myös varmistaa että tuote on turvallinen ja vastaa turvallisuudelle annettuja säädöksiä ja lakeja. Teknisen laskennan osastolla tehdään vaativia laskelmia kuten lujuuslaskentaa.

Tuotekehitys ja innovointi

Insinööritoimistossa tehdään tuotekehitystä ja innovoidaan asiakkaille uusia tuotteita. Olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksia parannetaan, jotta niistä tulee laadukkaampia, ympäristöystävällisempiä, tehokkaampia ja halvempia valmistaa.

Insinöörit tekevät tuotteen valmistuspiirustukset, jotta tuote voidaan viedä tuotantoon.

 

Toimitussuunnittelu

Insinööritoimisto vastaa myös asiakkaan tuotteen räätälöinnistä loppuasiakkaalle, kun kysymyksessä on suurikokoinen teollisen laitteen suunnittelu.Asiakas pyytää insinööritoimistolta suunnittelua kun tuote räätälöidään loppuasiakkaan maan lainsäädäntöön sopivaksi.

Toimitussuunnittelu on järkevää tilata toimistolta, jolloin asiakasyritys voi itse keskittyä tuotekehitykseen, markkinointiin ja myyntiin. Etteplan tekee toimitussuunnittelua usealle globaalisti toimivalle valmistavan teollisuuden yritykselle eri toimialoilla.

 

Ohjelmistosuunnittelu

Insinööritoimistossa tehdään teknisen suunnittelun lisäksi usein myös ohjelmistosuunnittelua. Ohjelmistosuunnittelua tarvitaan kun tuotteeseen lisätään elektroniikkaa, tällöin puhutaan sulautetuista järjestelmistä. Elektroniikan määrä tuotteissa ja teollisissa laitteissa lisääntyy koko ajan, sillä tuotteilta vaaditaan uusia ja älykkäitä ominaisuuksia.

Sulautetut järjestelmät ja IoT:n ratkaisut ovat tärkeitä liiketoiminta-alueita myös Etteplanille. Meillä on hyvin erikoistunutta osaamista muun muassa automaatiosta, jota käytetään teollisten koneiden, laitteiden ja laitosten toimintojen automatisoimiseksi. Robotit ja robotiikka hyödyntää automaatioratkaisuja ja näiden suunnittelu kuuluu myös insinööritoimiston tehtäviin.

Tekninen dokumentointi

Teknisellä dokumentoinnilla tarkoitetaan sitä tietoa, jota tarvitaan laitteen suunnitteluun ja ylläpitoon ja huoltamiseen. Näitä tuotteen teknisiä tietoja tarvitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. Insinööritoimistossa on usein kokonaisvaltaisempaa ja syvällisempää osaamista ja tietämystä kuin yrityksillä, jotka tuotteita valmistavat. Siksi tuotteiden, laitteiden ja laitosten tekninen dokumentointi ulkoistetaan usein insinööritoimistolle.

Etteplanin asiakkaat usein ulkoistavat teknisen dokumentointinsa Etteplanille, sillä näin ne pystyvät keskittymään ydinliiketoimintaansa. Insinööritoimistona Etteplanilla on laaja-alaista osaamista ja kokemusta korkealaatuisen teknisen dokumentoinnin tuottamisesta.

Löydä paikallinen asiantuntijasi - ota yhteyttä