Close
Etteplan engineering analysis

Tekninen laskenta

Etteplan on yksi Pohjois-Euroopan johtavia teknisen laskennan palveluntarjoajia. Teknisen laskennan ryhmästämme löytyy huippuosaamista niin lujuus- ja virtausteknisten kuin sähkömagnetiikan ilmiöiden simulointiin. Tohtoritason teoreettinen osaaminen yhdistettynä teolliseen suunnittelukokemukseemme ja ammattimaiseen projektijohtamiseen luovat vahvan pohjan modernien laskenta- ja simulointityökalujen hyödyntämiselle digitalisoituvassa teollisuudessa.

Hyödyt sinulle
Nopea ongelmanratkaisu
Tuotteen laatu paranee
Kustannustehokkuus
Ympäristöystävälliset ratkaisut

Nopeasta ongelmanratkaisusta pitkäjänteiseen tuotekehitykseen
 

Tekninen laskenta nivoutuu saumattomasti osaksi Etteplanin suunnittelutoimeksiantoja niin suurissa teräsrakenteissa kuin pienissä elektroniikan sovelluksissakin. Yhdistämme projekteissa laskentaosaamisemme eri suunnittelualueisiin ja valmistusmenetelmiin, kuten lisäävän valmistukseen (3D-tulostus).

Etteplanin tekninen laskenta kulkee luontevasti asiakkaan suunnittelun rinnalla koko projektin ajan: konseptivaiheen evaluoinneissa, teknisten yksityiskohtien tarkasteluissa, lopputuotteen hyväksynnässä sekä elinkaaren aikana ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa.

Palvelumme kattavat teknisen laskennan koko kirjon nopeasta ongelmanratkaisusta pitkäjänteiseen tuotekehitykseen. Monipuolisena toimijana olemme palvelleet mm. ilmailu- ja puolustusvälineteollisuutta, prosessiteollisuutta, hissi- ja liukuporrasteollisuutta, nostolaiteteollisuutta sekä auto- ja kuljetusteollisuutta. Asiantuntijoillamme on teknisen laskennan kokemusta myös robotiikasta, elektroniikasta, kaivosteollisuudesta, offshore-, laiva -, energia- ja voimantuotantoteollisuudesta.

Etteplanin teknisen laskennan ryhmässä on yhteensä noin 100 teknisen laskennan ammattilaista, jotka ovat kerryttäneet monipuolista osaamista asiakkaiden tuotteista lukuisissa tuotekehityshankkeissa. Tämän ansioista asiantuntijoillamme on erinomaiset lähtökohdat palvella asiakkaita joustavasti myös pienemmissä ja itsenäisissä toimeksiannoissa.

 

Palvelumme lujuuslaskennassa

 

Tarjoamme asiakkaillemme teollisuuden stardardien mukaista lujuuslaskentaa, jota edellytetään monissa turvallisuuskriittisissä sovelluksissa kuten painelaitteissa, teräsrakenteissa ja mm. seismisten alueiden rakenteissa.

Lujuuslaskennan asiantuntemuksestamme on hyötyä tuotekehitysprojekteissa, joissa halutaan nopeasti ja luotettavasti varmistaa laitteen kestävyys, turvallisuus, valmistettavuus ja keveys erilaisissa kuormitustilanteissa. Tyypilliset kuormitustilanteet ovat väsyttäviä toistuvia kuormituksia, tärinästä johtuva jatkuvaa kuormaa, käytöstä johtuvia normaalikuormia tai ongelmatilanteista johtuvia iskumaisia kuormituksia. 

Asiantuntijoillamme on syvällistä osaamista laskea ja selvittää erilaisten materiaalien ominaisuuksia ja liitostekniikoiden soveltuvuutta ja valmistettavuutta, jotta tuotekehityksessä voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä ja ratkaisuja.

 

Palvelumme virtauslaskennassa

 

Etteplanilla on maailmanluokan osaamista virtauslaskennasta, jolla voidaan simuloida kaasujen ja nesteiden käyttäytymistä laitteissa ja prosesseissa. Voimme varmistaa asiakkaalle laitteen toimivuuden niin palamisen, lämmönsiirron, painehäviön, tehonkulutuksen, hyötysuhteen kuin esimerkiksi sekoittumisenkin osalta jo ennen laitteen valmistamista.

Asiantuntijamme on myös erikoistuneet visualisoimaan fysikaalisia ilmiöitä virtauslaskennan keinoin niin, että prosessissa tai laitteessa olevat ongelmat ja niiden syyt ymmärretään ja kyetään ratkaisemaan nopeasti ja luotettavasti.

 

Asiakkaitamme: Tekninen laskenta

Vahvuutemme on toimintatavassamme

 

Etteplanin vahvuus perustuu toimintatapaamme. Teemme saumatonta yhteistyötä niin poikkitieteellisen laskentaryhmän sisällä kuin laskentaryhmän ja muiden suunnittelualueiden kanssa. Näin varmistamme, että tekninen laskentamme ja suunnittelumme on aina laadukasta, olipa kyseessä pieni tai suurempi toimeksianto.

Palvelemme asiakkaitamme osana tuotekehitystiimiä tai tarjoamme teknisen laskennan asiantuntemustamme asiakkaan yksittäisiin haasteisiin. Laskentaryhmämme voi myös ottaa kokonaisvastuun asiakkaan teknisestä laskennasta osana asiakkaan suunnitteluorganisaatioita, jolloin Etteplanin laskijat työskentelevät saumattomasti yhdessä asiakkaan suunnittelijoiden kanssa.

 

Moderni suunnittelu tehdään laskentavetoisesti

 

Toteutamme asiakkaan suunnitteluprojekteja myös laskentavetoisesti. Esimerkiksi laitteet, joissa laitteen toiminta perustuu virtauksien optimointiin tai joissa lujuusominaisuudet määrittelevät sen rakenteen, voidaan suunnitella teknisessä laskennassa saatujen suunnittelukriteereitten mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa Etteplanin laskijat voivat tuottaa teknisen laskennan palveluita ja vetää tuotekehitysprojektia yhdessä suunnittelijoiden kanssa.

 

 

Etteplan Kati Lindroos

Kati Lindroos

Area Manager Engineering Analysis
+358 10 307 3899
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Kati Lindroos vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).
CAPTCHA