Close
Software test automation

Automaattinen ohjelmistotestaus

Useimpiin nykytuotteisiin on sisällytetty runsaasti erilaisia ohjelmistoja ja pilviratkaisuja, usein myös kolmansien osapuolten sovelluksia. Eri ratkaisujen on toimittava yhdessä, joten ohjelmistot on testattava huolellisesti. Jos testaus käy ylivoimaiseksi, taakkaa voi keventää testiautomaatiolla. Meiltä saat kaikki tiedot, taidot ja välineet, joita tarvitaan testauslaadun parantamiseen ja testauskustannusten pienentämiseen. 

Hyödyt sinulle
Aika: lyhennä markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa
Raha: säästä testauskuluissa
Kattavuus: paranna testien toistettavuutta
Laatu: paranna tuotteen laatua järjestelmällisellä testauksella

Koko ohjelmistotestauksen kattava palveluvalikoima

Mitä laajempi ohjelmisto, sitä tärkeämpää sitä on testata. Sääntö pätee yhtä lailla pilvi-, palvelin- ja mobiilipohjaisiin ratkaisuihin sekä sulautettuihin ohjelmistoihin. Etteplan on luotettava kumppani, jolta saa asiantuntevaa apua yrityksen tarpeisiin soveltuvan testausmallin valinnassa. Joskus testiautomaatio on oikea ratkaisu, toisissa tapauksissa tarvitaan tutkivaa testausta.

Ohjelmistotalot kehittävät ohjelmistokehitys- ja testausvalmiuksiaan jatkuvasti, joten usein yritysten välillä on suuria eroja. Jos testaus- tai ohjelmistokehitysprosessia on tarkoitus parantaa, mutta järkevästä menettelytavasta on epäselvyyttä, tarjoamme testiautomaatiokonsultointia prosessimäärittelyn tueksi. Lisäksi autamme valitsemaan tehokkaat, koko DevOps-työnkulkua tukevat työkalut jatkuvaan integraatioon, testiautomaatioon, vaatimustenhallintaan ja bugiraportointiin. 

Jos automatisointikohteet on jo tunnistettu,  voimme toteuttaa kokonaisvaltaisen testiautomaatioprojektin, jossa selvitetään organisaation nykytila sekä laaditaan ja toteutetaan testiautomaation kehityssuunnitelma. Kummassakin tapauksessa toteutusta voidaan laajentaa jatkuvaksi palveluksi, jolloin toimitamme asiantuntijan prosessin tueksi.

Sulautettujen ohjelmistojen automaattitestaus

Toimenkuvaamme kuuluu asiakaslaitteiden suunnittelu, joten tunnemme alan tekniikan sekä testaukseen parhaiten soveltuvat käyttötapaukset. Jos laitteita tai käyttötapauksia on vain yksi, manuaalinentestaus on hyvä vaihtoehto. Jos tuotteita tai rinnakkaisia ohjelmistoversioita on useita, automaattitestauksen edut ovat ilmeiset. Automaattitestauksen kustannukset koostuvat lähinnä alkuinvestoinnista, joten toteutus maksaa itsensä pian takaisin. Hankittua ratkaisua voidaan käyttää myös muiden uusien tuotteiden testauksessa. 

Testiautomaation etuja:

  • Lyhennä markkinoille saattamiseen kuluvaa aikaa.
  • Pienennä kehitys- ja testaustyön rahallisia ja aikakustannuksia.
  • Tehosta testausta käyttämällä samaa testiä uudelleen.
  • Tarkastele testauksen etenemistä, vakautta ja työtaakkaa reaaliajassa.
  • Paranna testikertojen ja taantumistestauksen toistettavuutta.
  • Hyödynnä uusista toiminnoista saatavaa välitöntä palautetta.
  • Vapauta työtunteja esimerkiksi uusien toimintojen tutkivaan testaukseen.

Lisäksi testiautomaatio parantaa jäljitettävyyttä ja toistettavuutta ja luo uusia edellytyksiä taantuvuus- ja yhteensopivuustestaukseen. Testejä voidaan suorittaa ilman käyttäjän valvontaa, joten työaikaa vapautuu esimerkiksi tutkivaan testaukseen. 

Testiautomaatiotyökaluja:

  • Robot Framework, Jenkins, Selenium, python, C#, .net, Labview, Procket Rapidm, Jmeter, Postman ja SoapUI.

Etteplanin ohjelmistotestausosaaminen asiakkaan tukena

Testi-insinöörimme avustavat asiakasorganisaatiota testiautomaation toteutussuunnitelman toteutuksessa. Osaamisalueitamme ovat sulautetut ohjelmistot, virtualisointi, pilvijärjestelmät, graafiset käyttöliittymät sekä tietoturva.

Testiautomaation toteutuksessa noudatetaan johdettua palvelumallia, jossa toimitus hoidetaan joko Etteplanilla tai asiakkaan tiloissa. Projektitoimituksessa käytetään ketteriä menetelmiä, kuten Scrum ja Kanban.

DevSecOps

Jos ketterät kehitysmenetelmät kerran ovat vakiintuneet ohjelmistokehityksen prosessimalliksi, miksi kyberturvallisuustestaus pitää hoitaa vasta projektin lopussa? Turvallisuusnäkökohdat voidaan sisällyttää ohjelmistokehitykseen yksinkertaisesti kirjaamalla tuotteen kehitysjonoon vihamielisiä käyttäjätarinoita. Tarinoita käytetään normaaliin tapaan käyttötapausten ja testiskenaarioiden pohjana. Projektin alussa asiantuntijamme vetävät uhkamallinnustyöpajan, jossa ohjelmistosuunnittelijat ja -arkkitehdit tunnistavat erilaisia uhkia ja laativat niiden perusteella käyttäjätarinoita. Turvallisuus muodostuu näin osaksi projektia jo alkumetreillä, ja toisaalta suunnittelijat tiedostavat turvallisuusnäkökulman aivan alusta lähtien.  

Kysy meiltä, asiantuntijamme Jouni Karinen vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).